Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Budbonanza i eiendom

Rekordmange oppkjøp driver børsnoterte eiendomsaksjer opp og løfter SKAGEN m2.

SKAGENs karbonrapport er klar

SKAGEN er forpliktet til å bidra til å redusere utslipp av klimagasser globalt. I september 2020 bestemte vi ...

Valgmøte i SKAGEN

Fra 24. februar til 5. mars 2021 kan du som er andelseier i SKAGENs fond stemme på representanter til styret ...

Nye referanseindekser

SKAGENs rentefond og flere av kombinasjonsfondene får nye referanseindekser fra 1. februar.

Utdeling i rentefond

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2020.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up