Hopp til hovedinnholdet

Nick Henderson

Communications Manager

Godt forberedt for Brexit

Av: Nick Henderson

- Vi er klare for Brexit, selv om britiske politikere ikke er det, skrev Bronek Masojada, administrerende direktør for Hiscox i sin årsrapport. SKAGENs ...


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.