Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Kvinner i finans: - Nå har vi snakket nok!

Nå er første statusrapport klar - les rapporten her

Mange kjenner nok Alexandra Morris som investeringsdirektør i SKAGEN. I tillegg er hun opptatt av et kvinner skal få sin rettmessige plass i finansbransjen, blant annet gjennom nettverket Kvinner i frontfinans (KIF) som hun var med å grunnlegge. Sammen med Turid Solvang i Futureboards tar Alexandra nå initiativ til Kvinner i Finans Charter – et sett med prinsipper som bedrifter i finansnæringen kan forplikte seg til å følge.

Nå er Kvinner i finans charter offisielt lansert - se video fra lanseringen

- Målet med charteret er å få opp kvinneandelen på ledernivå og i spesialiststillinger i finansnæringen. Fordi det lønner seg for bedriften og for samfunnet. Ved å signere charteret forplikter selskapets ledelse seg til fire prinsipper: sette mål, dedikere leder med ansvar for oppfølging, publisere utvikling og knytte ledergodtgjørelse til måloppnåelse, sier Alexandra.

- Hva skjer med de lederne som ikke når målet om høyere kvinneandel på ledernivå?

- VI har snakket om dette lenge nok, nå er det på tide å løfte kjønnsbalanse på et strategisk nivå. Derfor mener vi at ledernes godtgjørelse skal knyttes til om de når målene i charteret, sier Morris.

Ser til Storbritannia

Charteret er inspirert av tilsvarende tiltak det britiske finansdepartementet tok initiativ til i 2016.  På få år har over 400 finansinstitusjoner med nær en million ansatte signert charteret. I fjor meldte to tredeler av selskapene om fremgang. Selskaper som Blackrock og HSBC har gått i front, og både store og små finansforetak har fulgt etter.

- Vi har fått med oss det norske finansdepartementet på laget, i tillegg til en lang rekke viktige bedrifter og organisasjoner som allerede har signert charteret. Vi er heldigvis forbi diskusjonen om mangfold faktisk lønner seg, det har forskningen sørget for. Når vi har så mange med oss forventer vi håndfaste resultater, slik vi har sett i Storbritannia, sier Alexandra.

faksimile_kif.jpg

Faksimile fra Dagens Næringsliv 18. juni 2021

Dette er charteret

Ved å slutte seg til fire ambisiøse prinsipper, forplikter deltakende organisasjoner seg til å styrke kjønnsbalansen i egen organisasjon. De må ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis, og sist, men ikke minst, knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene. Det siste prinsippet var gjenstand for omfattende diskusjon da det ble presentert i Storbritannia. I etterkant mener imidlertid en tredjedel av deltakerne at denne direkte sammenhengen er viktig for måloppnåelse. Se hjemmesiden til Kvinner i Finans Charter.

Les også

Vil kutte i lønnen til finansledere som ikke utjevner kjønnsbalansen - Dagens Næringsliv (bak betalingsmur)

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up