Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

SKAGEN Kon-Tiki: Å navigere i den kinesiske krisen

Etter en sterk start året 2021 er vekstmarkedene tilbake på null, når vi nå har gått inn i fjerde kvartal. Hittil i år underpresterer vekstmarkedene mot de globale aksjemarkedene med rundt 15 prosent (1). Det har vært en utfordrende reise for investorene. Vekstmarkedsindeksen falt 14 prosent fra toppen i februar til det laveste punktet i august. Det har vært mange opp- og nedturer mellom de to ytterpunktene, som er en viktig påminnelse om at investeringer i vekstmarkedene sjelden er helt rett frem.

Det er mange årsaker til vekstmarkedenes ujevnt fallende kurve. Det meste kan tilskrives Kina, som har falt over 30 prosent siden toppen i februar (2). Hovedårsaken er en rekke reguleringer av kinesiske selskaper i flere bransjer, selv om teknologisektoren har vært hardest rammet. I tillegg har bekymringen for kollaps i eiendomsgiganten Evergrande smittet over på resten av bransjen, og har bidratt til å forlenge nedsalget i vekstmarkedene.

Til tross for at Kina kun utgjør 4 prosent av den globale indeksen, står landet for en tredjedel av vekstmarkedsindeksen. Holder vi Kina utenfor MSCI EM har vekstmarkedene faktisk steget 11 prosent hittil i 2021. Likevel er utviklingen en viktig påminnelse om at lykken for mange ikke-kinesiske selskaper (både i utviklede- og vekstmarkeder) henger uløselig sammen med de økonomiske utsiktene i nettopp Kina.

image9uoy.png

En større sammenheng

Den siste kinesiske nedsmeltingen er faktisk femte gang at aksjene har falt over 30 prosent, siden årtusenskiftet. Det siste fallet er for øvrig like stort som under forrige korreksjon i 2018, hvor Kina lå i handelskrig med USA. Til sammenligning har globale aksjer falt 30 prosent tre ganger i samme periode, mens vekstmarkedene har møtt samme skjebne seks ganger. På tvers av alle markeder har disse heftige korreksjonene vært et signal om at markedet har nådd bunnen og blitt etterfulgt av en kraftig økning.

imageg0gfk.png

Før denne korreksjonen har kinesiske aksjer vært høyt priset, særlig aksjer innen forbruker- og teknologisektoren. Det kinesiske markedet var et av de sterkeste i 2020, hvor det steg 26 prosent. Dermed presterte de markant bedre enn vekstmarkedene (17 prosent) og globale aksjemarkeder (12 prosent) (3). Det er særlig den kinesiske teknologisektoren som har gjort det bra: Den kinesiske teknologiindeksen – China Tech 100 – har mer enn doblet seg det siste året, i tillegg til et svært godt 2019 hvor indeksen steg 36 prosent (4). Dermed var nettopp de kinesiske tech-selskapene mer sårbare for myndighetenes strengere reguleringer, et inngrep som for øvrig er en utfordring også i EU og USA.

Selv om den umiddelbare reaksjonen fra markedet var negativ, vil trolig ytterligere reguleringer bli ønsket velkommen i det lange løp. Kontrollen vil forhåpentlig bidra til at det blir ryddet opp i Kinas finansielle systemer, som øker konkurransen i teknologisektoren. For Evergrande blir løsningen trolig at selskapet overdrar sine verdier til statseide selskaper, sparker de skruppelløse lederne og aksepterer at prisen for å redusere den strukturelle finansielle risikoen skjer på bekostning av Kinas økonomiske vekst.

Når det gjelder investeringer er risiko ikke et uttrykk for hva som har skjedd, men for hva som kan skje. Kortsiktig usikkerhet over mer statlig inngripen betyr at du sannsynligvis vil bli godt belønnet for risikoen i Kina. Det kan potensielt bety høyere avkastning for de investorene som er klarer å velge de rette selskapene.

Overbevisende vuderinger

Selv om SKAGEN Kon-Tiki er undervektet i Kina med 27,5 prosent av porteføljen investert her (mot 35 prosent i MSCI Emerging Markets) ble fondet likevel preget av nedsalget. Det gjelder særlig tre av selskapene: Dels forsikringsselskapet Ping An, som utgjør 5,4 prosent av porteføljen, dels tech-giganten Alibaba som fikk merke de regulatoriske innstrammingene (3 prosent av porteføljen) og Tencent hvor eksponeringen i første rekke skjer via eierposter i holdingselskapene Naspers og Prosus (sammenlagt 6,4 prosent av porteføljen).

Ping An er SKAGEN Kon-Tikis dårligste bidragsyter i år som følge av selskapets begrensede nye aktiviteter, samt eksponeringen mot boligsektoren, som vi estimerer til å utgjøre 6 prosent av investeringene. Ping Ans aksjekurs har stabilisert seg etter at de sendte ut en pressemelding om at de ikke var eksponert mot Evergrande.

Heldigvis har mange av fondets ikke-kinesiske aksjeposter prestert bra, og SKAGEN Kon-Tiki ligger på linje med referanseindeksen ved inngangen til fjerde kvartal.

Det er umulig å spå om fremtiden, også selv om fremtiden bare dreier seg om neste kvartal. Ikke desto mindre er verdsettelsene nå en pålitelig indikator om fremtidig avkastning. Vekstmarkedene er i øyeblikket på det laveste nivået på 20 år målt mot S&P 500 indeksen, og dermed på et nivå som historisk har kommet før lengre perioder med positiv avkastning. Selskapene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje handles for øyeblikket 40 prosent billigere enn vekstmarkedene generelt, både målt på P/E (inntjening i 2021) og P/B, og 55 prosents oppside basert på forsiktige kursmål.

For langsiktige investorer som kan akseptere en viss grad av volatilitet i jakten på bedre avkastning har mulighetene i vekstmarkedene med andre ord sjelden sett bedre ut.

NB: All informasjon er fra 31/08/21 med mindre annet er oppgitt.

Referanser

[1] Kilde: MSCI per 27/09/21: MSCI EM Index -0.3%, MSCI AC World Index +14.3% (begge i lokal valuta).
[2] Kilde: MSCI China Index -32.6% 17/02/21 – 20/08/21 (i lokal valuta).
[3] Kilde: MSCI: MSCI China, MSCI EM and MSCI AC World Indices (alle i lokal valuta).
[4] Kilde: MSC: MSCI China Tech 100 Index (USD) +110.3%.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up