Hopp til hovedinnholdet
Flere menn som sitter ved et bord og spiser et måltid.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Vi er verdibaserte, aktive investorer som velger undervurderte aksjer eller obligasjoner hvor feilprising skaper potensial for å generere langsiktig meravkastning for kundene våre. Porteføljene bygges nøye opp fra grunnen av, basert på en god balanse mellom risiko og mulig avkastning (risikojustert avkastning).

Vi oppmuntrer selvstendig tenkning og går ofte mot strømmen. Våre porteføljeforvaltere er frie til å investere i aksjer eller obligasjoner av høy kvalitet som de er sterkt overbevist om, med hensyn til bærekraft og ansvarlige investeringer .

Verdibaserte

Vi leter etter undervurderte aksjer eller obligasjoner hvor vår analyse viser at de er feilpriset av markedet – og hvor vi kan identifisere tydelige triggere for at deres riktige verdi kan realiseres.

Aktive

Vi er aktive forvaltere som setter sammen porteføljer uten å skjele til referanseindeks. Dette gjør at våre forvaltere kan utnytte mulighetene de oppdager gjennom vår grundige interne research.

Langsiktige

Det kan ta tid før den iboende verdien av en aksje eller obligasjon reflekteres i markedsprisen. Investeringshorisonten vår er typisk rundt 3-5 år og vi legger større vekt på selskapenes grunnleggende kvaliteter enn kortsiktige moter eller trender. Tålmodighet er avgjørende for å levere god og konsistent avkastning.

Mot strømmen

Gjennom selvstendig tenkning kan vi identifisere investeringsideer som markedet overser eller unngår. Vår nysgjerrighet vokser når andre er negative og vi finner ofte verdi på uvanlige steder. Vi er ikke redde for å være annerledes og tror at dette bidrar sterkt til å levere meravkastning.

Overbevisning

Vi investerer med overbevisning og bygger posisjoner i våre beste investeringsideer. Slik optimerer vi den risikojusterte avkastningsprofilen i porteføljene våre. Når våre analyser viser at en investering har nådd sitt potensial selger vi posisjonen. Dersom vår vurdering av en investering endres, omplasserer vi kapitalen til mer attraktive investeringsideer.

Frie

Vi søker etter de mest attraktive investeringsmulighetene, uavhengig av geografi eller bransje. Vi skaper porteføljer som er fornuftig diversifisert mellom regioner og sektorer med målsetting om å minimere nedsiderisikoene og maksimere avkastningsmulighetene.

Ansvarlige investeringer

Hvorfor velge SKAGEN?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.