Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Flere menn som sitter ved et bord og spiser et måltid.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN er en aktiv fondsforvalter med brede investeringsmandater og en verdibasert investeringsfilosofi. Våre porteføljeforvaltere er kontrære i sin tilnærming og leter gjerne på upopulære steder for å finne undervurderte selskaper med klart identifiserbare triggere som kan korrigere den feilaktige prisfastsettelsen.

Vi investerer med overbevisning i de beste ideene våre og tror at langsiktighet er nøkkelen til å skape meravkastning. Våre porteføljeforvaltere kombinerer en tradisjonell investeringsstrategi tuftet på sunn fornuft med detaljert risikostyring og grundige analyser av miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG) for å gi bærekraftig avkastning til kundene våre.

 

Frie

Brede mandater gir oss frihet til å lete etter de beste investeringsmulighetene over hele verden. De gjør oss også i stand til å sette sammen fornuftig balanserte porteføljer med hensyn til geografi, sektor og investeringstema, og samtidig minske risikoen for tap og øke mulighetene for meravkastning til kundene.

 

Aktive

Vi er en aktiv investor som velger de mest attraktive selskapene fra et risiko- og avkastningsperspektiv, uavhengig av referanseindeksen. Våre porteføljeforvaltere investerer «bottom-up», og anvender fundamental analyse for å velge de beste selskapene, basert på forvalternes inngående kunnskap og egen selskapsanalyse.

 

Verdibasert

Vi investerer i selskaper hvor aksjekursen ikke reflekterer selskapets inntjening eller reelle verdi. I tillegg til kvantifiserbar oppside, må det også være klare identifiserbare katalysatorer som kan utløse selskapenes virkelige verdi innen rimelig tid, og på et akseptabelt risikonivå.

 

Kontrære

Selvstendig tenkning hjelper oss å identifisere nye investeringsideer som blir oversett eller misforstått av markedet. Vår nysgjerrighet øker når andre er negative. Vi finner ofte verdi på uvanlige steder, og er ikke redde for å gå mot strømmen. Vår avkastningshistorikk viser at annerledes tankegang er en viktig drivkraft for å oppnå god avkastning.

 

Overbevisning

Vi investerer med overbevisning, og setter sammen konsentrerte porteføljer bestående av våre beste ideer. Vi er også konsekvente når vi når kursmålene. Dersom et investeringscase forverres, flytter vi kapitalen til mer attraktive ideer for å bedre porteføljenes risikojusterte avkastning.

 

Langsiktige

Tålmodighet er avgjørende for å levere stabil meravkastning, og vår investeringshorisont er typisk tre til fem år. Selskapene vi velger er betydelig undervurdert. Det kan derfor ta tid før deres virkelige verdi vises i en markant høyere aksjekurs.

 

Bærekraftig

Vi mener det er viktig å investere ansvarlig for å oppnå best mulig risikojustert avkastning. Faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG) er fullt integrert i investeringsprosessen, for å sikre optimale investeringer både i et finansielt og bærekraftig perspektiv. Vi engasjerer oss direkte i selskapene for å fremskynde positive endringer.

Ansvarlige investeringer

Hvorfor velge SKAGEN?

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.