Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Flere menn som sitter ved et bord og spiser et måltid.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGENs investeringsfilosofi er fundert på aktiv, verdibasert fondsforvaltning; en kombinasjon vi mener sikrer de beste resultatene for kundene våre.

SKAGENs porteføljeforvaltere har som mål å slå det generelle aksjemarkedet. De har vide mandater og investerer med overbevisning i sine beste ideer. De har en smidig tilnærming når de velger selskaper som kan skape verdi. Vi mener også det er avgjørende å engasjere oss i selskapene for å levere best risikojustert avkastning.

Aktiv

Alle porteføljeforvalterne i SKAGEN investerer aktivt i selskaper de mener vil gi størst verdi for kundene.

Investeringsbeslutningene bygger på detaljerte analyser og dyp kunnskap om selskapene, uavhengig om de inngår i en indeks eller hvor stor andel de eventuelt utgjør av indeksen. Vi søker å slå markedet over tid og skape porteføljer som avviker fra konvensjonelle referanseindekser for å oppnå dette.

  • Ubegrenset: Ubegrensede mandater gir oss frihet til å lete etter de beste mulighetene over hele verden. De gjør oss også i stand til å skape diversifiserte porteføljer etter geografi, sektor og investeringstema for å kontrollere risikoen for kundene våre.
  • Overbevisning: Vi investerer med overbevisning og bygger porteføljer bestående av våre beste ideer. Vi reagerer raskt og bestemt når kursmålene er nådd, eller hvis en investering forverres, og flytter kapital til mer attraktive ideer for å bedre avkastningen i fondene.

Verdi

Vi investerer i selskaper hvor eiendeler eller inntjeningspotensial ikke fullt ut reflekteres i aksjekursen, og har et bredt syn på verdiskaping. Porteføljeforvalterne leter etter virksomheter med klare katalysatorer for å korrigere feilprisingen og de selskapene som har en undervurdert evne til å skape verdi over tid.

  • Smidighet: Vi ser ofte forbi tradisjonelle måleparametere for å avdekke skjulte verdier i selskapene eller finne faktorer som kan gi økt verdsettelse. Med en smidig tilnærming kan forvalterne også finne selskaper hvis indre inntjeningsevne eller vekstpotensial er undervurdert av markedet.
  • Engasjement: Å utløse verdi kan kreve engasjement og tålmodighet for å maksimere de langsiktige resultatene. Vi er aktive eiere og engasjerer oss i porteføljeselskapene våre i deres kjernevirksomhet og finansielle-, miljø-, sosiale-, og selskapsstyringsspørsmål. Vi bruker resultatindikatorer for å bidra til bærekraftig avkastning og revaluering over tid.

 

Ansvarlige investeringer

Hvorfor velge SKAGEN?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up