Hopp til hovedinnholdet
Flere menn som sitter ved et bord og spiser et måltid.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN er en aktiv forvalter med en verdibasert investeringsfilosofi. Vi velger selskaper som er feilpriset av markedet, og hvor vi forventer at den riktige verdien vil bli anerkjent av aksjemarkedet i fremtiden. Vi mener at plukking av feilprisede selskaper gir oss muligheten til å skape langsiktig meravkastning for våre kunder.

Porteføljene er nøye utarbeidet med utgangspunkt i selskapsplukking, og er basert på egne analyser av forholdet mellom potensiell avkastning og risiko. Vi er opptatt av den langsiktige bærekraften i våre investeringer. Våre investeringer blir gjort med overbevisning og vi oppmuntrer våre forvaltere til å tenke selvstendig. SKAGENs forvaltere er ikke begrenset av mandatene sine når de leter etter selskaper.

Verdibaserte

Vi leter etter undervurderte selskaper hvor vår analyse viser at de er feilpriset – og hvor vi kan identifisere tydelige grunner til at for at deres riktige verdi kan realiseres.

Aktive

Vi er aktive forvaltere som betyr at vi setter sammen porteføljer av enkeltselskaper uten å skjele til noen referanseindeks. Dette gjør at våre forvaltere kan utnytte mulighetene de oppdager gjennom våre egne, grundige analyser.

Langsiktige

Det kan ta tid før den riktige verdien av et selskap reflekteres i markedsprisen. Investeringshorisonten vår er vanligvis rundt 3-5 år, og vi legger større vekt på selskapenes grunnleggende kvaliteter enn på kortsiktige moter eller trender. Tålmodighet er avgjørende for å levere god og konsistent avkastning.

Mot strømmen

Gjennom selvstendig tenkning kan vi finne investeringsideer som markedet overser eller unngår. Vår nysgjerrighet vokser når andre er negative, og vi finner ofte potensielle investeringer på uvanlige steder. Vi er ikke redde for å være annerledes og tror at dette bidrar sterkt til å levere meravkastning til våre kunder.

Overbevisning

Vi investerer med overbevisning og bygger posisjoner i våre beste investeringsideer. Slik optimerer vi den risikojusterte avkastningsprofilen i porteføljene våre. Når våre analyser viser at en investering har nådd sitt fulle potensial selger vi den. Dersom vår vurdering av en investerings utsikter endres, flytter vi kapitalen til mer attraktive investeringsideer.

Frie

Vi leter etter de mest attraktive investeringsmulighetene, uavhengig av geografi eller bransje. Vi setter sammen porteføljer med god spredning mellom regioner og sektorer, og med en målsetting om å minimere nedsiderisiko og maksimere avkastningsmulighetene.

Bærekraftige

Miljømessige, sosiale og selskapsstyringsfaktorer er en integrert del av investeringsprosessen. Dette gjør det mulig å fatte bedre investeringsbeslutninger, og få et mer fullstendig bilde av muligheter og risiko i hvert investeringstilfelle.

Ansvarlige investeringer

Hvorfor velge SKAGEN?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.