Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Grafer på en skjerm
Fra 9. april får alle SKAGENs fond sluttkurs-prising. Foto: Shutterstock

9. april i år går SKAGEN over til såkalt sluttkurs-prising eller end of day pricing. Det betyr at kursene til SKAGENs fond blir basert på stengningskursene for de verdipapirene som inngår i fondet. Det blir ingen endring for SKAGEN Høyrente og SKAGEN Select-fondene som allerede bruker sluttkurs-prising.

I praksis innebærer denne endringen at kursene for fondene blir publisert innen klokken 9.00 morgenen etter. Tidligere har kursene blitt publisert innen klokken 19.00 på kvelden samme dag.

Samme som før

Det blir ingen endring i tidsfrist for handel av fond – du må fortsatt sende oss kjøpsordre eller handle elektronisk innen klokken 15.00 for å få dagens kurs. Kursen fastsettes påfølgende morgen. Hvis du selger fond vil du fortsatt få pengene på konto samme dag som tidligere, men noen timer senere. Vi kommer fortsatt til å publisere indre verdi tre ganger om dagen, på samme tidspunkter som tidligere.

Har du spørsmål om sluttkurser eller kan vi hjelpe deg med fondssparing på andre vis, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 51 80 39 00 eller epost kundeservice@skagenfondene.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up