Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

SKAGEN Kon-Tiki: Fortsatt god utvikling for verdiselskaper

2021 fikk en god start da de globale aksjemarkedene fortsatte innhentingen etter Covid-nedsalget i første kvartal 2020. Nyhetsoverskriftene preges fortsatt av smittespredning og utrullingen av vaksiner, men selskapenes kvartalsrapporter generelt har vært robuste og mange av porteføljeselskapene forbereder seg nå på bedre tider. Bedre utsikter reflekteres i økende grad i obligasjonsmarkedet, hvor de lange rentene stiger med utsiktene til mer normale finanspolitiske forhold og en mulig økning i den underliggende inflasjonen.

Når det gjelder regioner ble vekstmarkedene slått av de utviklede markedene og regulatoriske grep førte til nedsalg i Brasil og Tyrkia, i tillegg til kinesiske internettaksjer. SKAGEN Kon-Tiki var ikke upåvirket av denne utviklingen, men klarte å stå imot ved hjelp av raske endringer i porteføljen i tråd med vår investeringsfilosofi.

Bidragsytere i første kvartal

Avkastningen til SKAGEN Kon-Tiki i kvartalet var drevet av noen av våre langsiktige porteføljeselskaper hvor selskapsspesifikke forhold fortsatte den gunstige utviklingen. Det indiske landbruksselskapet UPL steg etter at de opprettholdt den finansielle guidingen og planene for å redusere gjelden i år. Vi venter at aksjene fortsetter å hente seg inn når troverdigheten til ledelsen bedres etter fjorårets selskapsstyrings- og skattesaker.

Naspers bidro også sterkt til tross for at Tencent kan få betydelig regulatorisk motvind og at rabatten på morselskapet minsket noe. Alibabas mindreavkastning i det siste på grunn av regulatoriske endringer gir grunn til varsomhet, men vi mener likevel at Naspers over 40 prosents rabatt på sine underselskaper utgjør en betydelig nedsidebeskyttelse. Ledelsen har tatt flere skritt for å redusere rabatten de siste årene, og vi ser fortsatt betydelig oppside i aksjene.

Den brasilianske dagligvarekjeden GPA har mer enn doblet seg hittil i år, hvor markedet satte pris på det selvstendige spin-off selskapet Assai. Begge selskaper fortsetter å prestere bra og vi venter at den forenklede selskapsstrukturen vil fremheve de underliggende verdiene i gruppen.

Den dårligste bidragsyteren i kvartalet var det kinesiske finanskonglomeratet Ping An Insurance, til tross for at de rapporterte gode resultater. Vi mistenker at årsaken til at selskapet ikke har fått del i rallyet nylig er at det ikke er en åpenbar gjenåpnings-kandidat, og heller ikke en hjemmekontor-vinner. Med sterk underliggende lønnsomhet og gode vekstmuligheter mener vi at aksjene er svært undervurdert på nåværende nivåer.

Som nevnt over fikk både tyrkiske aksjer og valuta et tilbakeslag i kvartalet. President Erdogan sparket sentralbanksjefen etter en ny renteøkning. Vår posisjon i Sabanci Holding ble påvirket av dette på linje med resten av markedet. I Brasil kom politisk innblanding igjen opp da Brasils president Bolsonaro tvang administrerende direktør ut av det statlige oljeselskapet Petrobras. Dette påvirket også vår posisjon i Banrisul, som kontrolleres av staten Rio Grande do Sul.

Porteføljeaktivitet

Vi gjorde en rekke endringer i porteføljen i løpet av kvartalet – de største i kinesiske selskaper. Vi kjøpte oss inn i Alibaba Group etter at aksjen har hatt motvind de siste seks månedene, og vi forventer at det regulatoriske presset skal avta fremover. Vi gikk også inn i West China Cement hvor vi ser bedre konkurransedynamikk og leveranser i områdene hvor selskapet opererer. Selskapet prises til 3x EV/EBITDA og med 5 prosent utbytte ser vi både betydelige muligheter for reprising og inntektsstøtte på nåværende nivåer.

Et annet nytt porteføljeselskap er China Mobile hvor investeringsdisiplinen under utrullingen av 5G-nettet innebærer at over 6 prosent utbytte er bærekraftig, særlig i lys av selskapets betydelige kontantbeholdning.

Utenfor Kina er var mest betydelige nye posisjon den brasilianske tremasseprodusenten Suzano. Vi forventer at selskapet henter seg inn når råvareprisene stiger. Suzano er verdens største produsent av tremasse, som er en viktig ingrediens i ulike former for papirproduksjon.

Som vi tidligere har nevnt gikk vi ut av flere sykliske selskaper som Lundin Mining og Micron da de begge nådde kursmålet, i tillegg til Petrobras av årsaker vi har nevnt over. Porteføljen består nå av 50 selskaper, opp fra 48 ved utgangen av 2020.

Utsikter

Ved å utnytte den gode tilgangen på attraktivt verdsatte selskaper og disiplinert nedsalg har porteføljen opprettholdt et tydelig verdipreg, i tillegg til å levere solid avkastning. Ifølge våre egne estimater handles porteføljen til 10x inneværende års inntjening, og 1.1x P/B og gir en nær 3 prosent utbytte. Dette innebærer en nær 40 prosents rabatt i forhold til vekstmarkedsindeksen. Med bedre fundamentale og fortsatt betydelig gap i verdsettelsen mellom vekst- og verdiselskaper, mener vi SKAGEN Kon-Tiki fortsatt gir en attraktiv oppside for langsiktige investorer.

Les mer i kvartalsrapporten for SKAGEN Kon-Tiki for første kvartal

 

Er det lurt å spare nå?

Rådgiverne i SKAGEN er spesialtrent til å finne den spareløsningen som passer akkurat deg. 

Ta kontakt så hjelper vi deg arrow_right_alt
Vil du vite mer?

Les mer om hvordan verdiselskaper er på vei tilbake og hvordan SKAGENs forvaltere utnytter denne muligheten. 

Les mer arrow_right_alt
Vekstmarkeder

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

SKAGEN Kon-Tiki: Investerer mot strømmen for bedre avkastningsmuligheter

Året 2023 har vært nok et utfordrende år for vekstmarkedene sammenlignet med de mer utviklede ...

Kvartalsoppdatering: Aktive valg bidro i et tøft kvartal

Både de utviklede markedene og vekstmarkedene opplevde fall de siste tre månedene, men fire av fem ...

SKAGEN Kon-Tiki: Sunn fornuft og solid avkastning

Det er vind i seilene for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki. Takket være god selskapsplukking og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up