Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter

Jonas forvalter aksjefondet SKAGEN Focus. 

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN Januar 2015
  • Grunnlegger og porteføljeforvalter, Labrusca Family Office, Stockholm, Sverige
  • Grunnlegger og porteføljeforvalter, Lundbark & Co Fondförvaltning, Stockholm, Sverige
  • Hovedporteføljeforvalter, LF Capital, New York
  • Tactical Asset Allocation, Derivatives Trader, Länsförsäkringar Asset Management, Stockholm, Sverige
  • Risikostyring, Wasa Asset Management, Stockholm, Sverige

Utdanning

  • Mastergrad i økonomi, Universitetet i Uppsala, Sverige
  • Studerte ved Universitetet i Strathclyde, Glasgow, Skottland
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.