Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Mindre inflasjonsfrykt var gode nyheter for globale aksjer

Juli var preget av lavere renter og en påfølgende bratt oppbremsing i rotasjonen mot verdiaksjer. På toppen av det kom en kraftig tautrekking mellom å åpne økonomien ytterligere på den ene siden, og forlenge pandemirestriksjonene på den andre. Ikke desto mindre fortsatte aksjemarkedene, hvis vi ser bort fra vekstmarkedene, å stige. Vekstmarkedene ble preget av trusler om nye inngrep, som bremset veksten. Frykten for inflasjon var mindre i juli, og det bidro positivt til at markedene generelt gikk opp.

Tre av SKAGENs fond slo indeks, og særlig SKAGEN Global kunne feire en god måned.

SKAGEN Global

Vårt globale aksjefond SKAGEN Global var tilbake på banen i juli med en god avkastning på 7,9 prosent mot 3,4 for referanseindeksen. Også på lang sikt ligger fondet foran indeks: de siste fem årene har SKAGEN Global gitt 16,4 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mens referanseindeksen har gitt 14,9 prosent i samme periode.

Månedens beste bidragsyter var den amerikanske tech-giganten Alphabet (Google), etter at selskapet kunne legge fram gode resultater med både sterk kontantstrøm og håndgripelige tegn på at selskapet har kommet seg gjennom pandemien.

I den andre enden finne vi Canadian Pacific Railway. Det kanadiske jernbaneselskapet ligger i med rivalen Canadian National Railway om å overta Kansas City Southern, en mindre amerikansk konkurrent. Begge selskapene drømmer om å overta det samme selskapet for å kunne ekspandere til den andre siden av grensen. Saken er ennå ikke avsluttet selv om Canadian National Railway ligger best an nå.

Les månedsrapporten til SKAGEN Global

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 slo sin indeks med godt over ett prosentpoeng og endte måneden med 6 prosent avkastning. På fem års horisont ligger fondet også foran indeks med 10,7 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mot 5,1 prosent for indeks.

Juli ble en god måned for børsnoterte eiendomsselskaper, etter at interessen for håndfaste aktiva har tatt seg opp. I SKAGEN m2 ble det svenske logistikkselskapet Catena månedens beste bidragsyter. Selskapet nyter godt av vedvarende etterspørsel i Skandinavia. Belgiske Shurgard som leverer oppbevaringsløsninger kunne rapportere om god fremgang og har varslet at de vil utvide med flere fasiliteter.

Den brasilianske logistikkoperatøren LOG trakk i motsatt retning, uten at det var noen spesifikke årsaker til det.

Les SKAGEN m2's månedsrapport her.

SKAGEN Kon-Tiki

For vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki var juli litt vanskeligere. Til tross for at fondet presterte 1,1 prosentpoeng bedre enn indeks, gikk fondet 3,1 prosent tilbake i måneden. De siste fem årene har SKAGEN Kon-Tiki gitt 9,4 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mot referanseindeksens 11,4 prosent.

Det var en vanskelig måned for vekstmarkedene etter at Kina gjenopptok sitt regulatoriske press – denne gangen med særlig vekt på den private utdanningssektoren. Også IT- og tech-sektoren ble grundig gransket av kinesiske myndigheter, som førte til at mange investorer revurderte risikoen forbundet med investeringene i landet.

SKAGEN Kon-Tiki har en relativt lav eksponering mot Kina og har i tillegg en markant verdidrevet portefølje. Derfor ble fondet i mindre grad rammet av disse tilbakeslagene enn det generelle markedet. I løpet av måneden var det to indiske selskaper som presterte best: UPL som leverer løsninger til landbruket og IT-selskapet Tech Mahindra. Begge selskaper presenterte gode kvartalsresultater med mange nye ordrer og gode fremtidsutsikter.

Den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba trakk ned i juli fordi selskapet, i likhet med hele sektoren, led under massivt nedsalg. Også den landbaserte lakseoppretteren Atlantic Sapphire trakk ned på grunn av nok en episode med dødelighet blant fiskene.

I løpet av måneden solgte forvalterne seg ut av LX Holdings (en avhopper fra LG Corp) og det kinesiske eiendomsserviceselskapte Justbon, som ble kjøpt opp av en konkurrent.

Les SKAGEN Kon-Tikis månedsrapport her.

SKAGEN Focus

Med en avkastning på 2,4 prosent mot indeksens 3,4 prosent nådde SKAGEN Focus ikke helt de samme høydene vi har vært vant til det siste året. På fem års horisont har fondet gitt 12,2 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning mot 14,9 for indeksen.

Den beste prestasjonen i porteføljen sto den amerikanske supermarkedskjeden Albertsons for. Selskapet fikk god medvind som følge av god inntjening og høyere forventninger. Også Argonaut Gold leverte gode resultater og god vekst.

Et annet gruveselskap klarte seg derimot mindre bra i juli. Fortuna Silver, som nylig kjøpte opp fondets posisjon i Roxgold, viste svakere vekst da sølvprisene falt en del.

Forvalterne kjøpte seg inn i ett selskap i løpet av måneden: koreanske DB Insurance som handles til en betydelig rabatt sammenlignet med indre verdi. SKAGEN Focus-teamet forventer at selskapet kan øke prisene på mellomlang sikt, som vil bidra til økt vekst.

Les SKAGEN Focus' månedsrapport her.

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale fondet SKAGEN Vekst leverte 2,3 prosent avkastning i juli mens referanseindeksen endte på 5,4 prosent. På fem års horisont ligger fondet også bak sin referanseindeks med 12,6 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 15,3 prosent.

Det var danske Novo Nordisk som sto for månedens beste bidrag med fedmepreparatet Wegovu som fikk svært god mottakelse i USA. Det svake aksjemarkedet i Kina smittet over på fondets posisjoner i denne regionen, blant annet Alibaba og forsikringsselskapet Ping An. Fondet solgte seg ut av det svenske skogbruksselskapet Holmen etter at aksjen nådde kursmålet. Fondet mottok dessuten aksjer i Zalando etter at Kinnevik utdelte sin 21 prosents andel i netthandelsplattformen til investorene. Forvalterne valgte imidlertid å selge Zalando-posten siden de mener at selskapet har nådd sitt potensial. I stedet kjøpte de seg opp i flere kinesiske selskaper, blant annet China Mobile og Alibaba, hvor de mener det fortsatt er god oppside.

Les SKAGEN Veksts månedsrapport her.

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up