Hopp til hovedinnholdet

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets sammenligningsindeks er SKAGEN Select 60 kombinert indeks. Fondets sammenligningsindeks er en sammensatt indeks som består av 60 prosent aksjeindekser (bestående av 55 prosent MSCI AC World, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 prosent MSCI Emerging Markets og 5 prosent MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD) og 40 prosent renteindekser (bestående av 62,5 prosent ST2X og 37,5 prosent ST4X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
23.03.2017 335 mill. NOK 250,00 NOK NO0010786429
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 29.03.2019 - 87,73 % av den totale porteføljen

SKAGEN Avkastning

15,30 %

SKAGEN Høyrente

15,26 %

SKAGEN Vekst

12,80 %

SKAGEN Global

8,78 %

SKAGEN Focus

8,65 %

SKAGEN Kon-Tiki

5,84 %

Se oversikt over alle investeringer

På rett sparekurs med SKAGEN Compass

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.