Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

Bærekraftklassifisering

SKAGEN Select 60 passer for deg som ønsker bra avkastning over tid, men som samtidig er opptatt av at porteføljen ikke skal svinge for mye i verdi.

Kombinasjonen av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond gir en god spredning med mulighet for god avkastning over tid. Din investeringshorisont bør være 5 år eller mer.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport om fondet:

Prøv Fondsguiden
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fra 01.04.2023 er fondets referanseindeks en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser og 40 % renteindekser: 33 % MSCI All Country World Index, 12 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 12 % MSCI Emerging Markets Index, 3 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner), 16 % NOLIQSTD, 16 % NORM2FRN, 8 % NORM123D3. Fondet har tidligere hatt referanseindekser som ikke representerte fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Historisk avkastning for indeksene er derfor ikke tatt med. Fondet hadde ikke formell referanseindeks før 01.07.2020. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Trykk her for full informasjon om tidligere indekser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management. 

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
23.03.2017 448 mill. NOK 250,00 NOK sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser og 40 % renteindekser: 33 % MSCI All Country World Index, 12 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 12 % MSCI Emerging Markets Index, 3 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner), 16 % NOLIQSTD, 16 % NORM2FRN, 8 % NORM123D3 NO0010786429
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 30.04.2024 - 85,93 % av den totale porteføljen

M&G Lux Positive Impact Fund

5,25 %

GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Global Equity Fund

4,56 %

Storebrand Likviditet

3,76 %

Holberg Likviditet

3,66 %

Se oversikt over alle investeringer

Hvilke fond er best for deg?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up