Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

SKAGEN Select 60 passer for deg som ønsker bra avkastning over tid, men som samtidig er opptatt av at porteføljen ikke skal svinge for mye i verdi.

Kombinasjonen av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond gir en god spredning med mulighet for god avkastning over tid. Din investeringshorisont bør være 5 år eller mer.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport om fondet:

Prøv Fondsguiden
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser; bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 40 % renteindekser; bestående av 40 % NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M), 32 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 20% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 8 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en annen sammensatt indeks. Renteindeksene gjenspeiler ikke fondets investeringsunivers da fondet har høyere kredittrisiko sammenlignet med disse indeksene. Dette innebærer at fondets meravkastning målt mot denne delen av referanseindeksen fremstår bedre enn hva realiteten er når det gjelder rentepapirene, men bidrar til å vise hvordan avkastningen har vært for rentepapirer med tilsvarende rentebinding (løpetid). Tilsvarende gjelder for fondets foregående sammensatte referanseindeks, som gjaldt frem til 01.02.21. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Trykk her for full informasjon om tidligere indekser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
23.03.2017 372 mill. NOK 250,00 NOK 60% aksjeindekser (bestående av 55% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM, 5% MSCI ACWI Real Estate) og 40% renteindekser (bestående av 40% NOGOVD6M, 32% NORM2FRN, 20% NORM123D3, 8% NOGOVD5) NO0010786429
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 31.12.2022 - 85,49 % av den totale porteføljen

Se oversikt over alle investeringer

Hvilke fond er best for deg?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up