Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Stor aktivitet i SKAGEN Focus i andre kvartal

SKAGEN Focus leverte solid avkastning i andre kvartal etter et år med gode resultater siden starten av 2020. Rotasjonen mot verdiaksjer fortsatte i første kvartal, men snudde i løpet av andre, etter at sentralbankene nok en gang tvang statsrenten ned. Det kan indikere at inflasjonsklimaet kun er midlertidig. I SKAGEN Focus mener vi at den sykliske bedringen i aksjekursene mer eller mindre er unnagjort, og vi har derfor redusert fondets eksponering mot tidlige sykliske markeder markant og samtidig økt fondets posisjoner betydelig i undervurderte reiserelaterte selskaper og finansaksjer som handles til rabatt.

Fondet tilføyde en rekke nye selskaper i andre kvartal. Det franske bilutleiekonserte Europcar kjøpte vi til kurs rundt 0,28 euro per aksje. Selskapet hadde for mye gjeld da koronakrisen kom og ble dermed nødt til å redusere gjelden. Europcar har fortsatt en betydelig markedsandel i Europa og handles til en god rabatt, sammenlignet med inntjeningen vi forventer når forholdene normaliserer seg. Det ble for øvrig bekreftet i juni da selskapet fikk et bud fra et konsortium ledet an av Volkswagen, på 0,44 euro per aksje. Selv om dette budet stemmer overens med aksjekursen da vi kjøpte oss inn, er det fortsatt lavt sammenlignet med kursmålet vårt på 0,6 euro, og ble også avvist av eierne. Europcar var en av de beste bidragsyterne i kvartalet.

Gruveselskapet Roxgold var en annen sterk bidragsyter, etter et oppkjøpsbud fra Fortuna Silver. Fondet reduserte sin posisjon siden selskapet er nær ved å nå kursmålet. Roxgold er fortsatt blant fondets ti største posisjoner.

Ut med de tidlige sykliske aksjene, inn med reiseeksponering

I løpet av kvartalet solgte vi oss ut av en rekke selskaper, etter hvert som de nådde kursmålet. Blant disse finner vi tømmerprodusenten West Fraser Timber og maskinkomponentprodusenten Norma Group. Også industrigiganten Hitatchi Construction Machinery måtte forlate porteføljen, og gruveselskapet Ivanhoe Mines ble kraftig redusert.

Motsatt kjøpte vi oss inn i det tyske bilutleieselskapet SIXT i perioden. Selskapet har klart seg godt gjennom pandemien og har klart å bedre sin markedsposisjon. Vi har kjøpt en andel preferanseaksjer som handles til en betydelig rabatt, rundt 40 prosent på den ordinære aksjekursen. Det gjør investeringscaset attraktivt.

Det ble også plass til en engelsk transportør, nemlig bussoperatøren Stagecoach. Selskapet driver busstrafikk både i London og flere andre regioner i landet, Vi mener at aksjen handles til en betydelig rabatt sammenlignet med det vi mener er riktig pris.

Lyse fremtidsutsikter

Det er fortsatt mange attraktive verdimuligheter der ute, som våre nye porteføljeselskaper også vitner om. Den positive utviklingen i vaksineutrullingen støtter vår forventning om en bedring innen mange områder. Nå er 85 prosent av fondet posisjonert i small/mid-cap segmentet. Vet utgangen av kvartalet hadde vi totalt 42 betydelig undervurderte posisjoner i porteføljen, som alle har en stor oppside på halvlang til lang sikt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up