Hopp til hovedinnholdet

For å svare enkelt på det er det to ting du må bestemme deg for:

1) Hvor lenge skal du spare?
2) Hvor store svingninger tåler du?

Skal du spare mindre enn fem år anbefaler vi at du sparer i rentefondene våre. Har du lenger tidshorisont enn fem år, vil en kombinasjon av aksjefond være smart. Et godt tips er å kombinere flere fond i sparingen din. Da sprer du risikoen.

Vanskelig å velge?

Prøv vårt kombinasjonsfond SKAGEN Balanse 60/40


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.