Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Våre fond

Vi tilbyr et stort utvalg av ulike fond. Alt fra SKAGEN-fondene som er aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og fondspakker, til eksterne aksjefond.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av SKAGEN-fondene.

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondspakker

Fond Kurs Avkastning per Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 196,39 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 8,87 % 7,50 % 10,60 %
SKAGEN Select 80 178,71 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 8,51 % 6,76 % 9,49 %
SKAGEN Select 60 161,53 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 7,94 % 5,95 % 7,85 %
SKAGEN Select 30 130,87 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 6,58 % 3,94 % 4,58 %
SKAGEN Select 15 110,73 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 6,03 % 2,62 % 3,22 %

Kurs

196,39 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

8,67 %

Siste 12 mnd

8,87 %

Siste 3 år

7,50 %

Siste 5 år

10,60 %

Kurs

178,71 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

7,61 %

Siste 12 mnd

8,51 %

Siste 3 år

6,76 %

Siste 5 år

9,49 %

Kurs

161,53 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

6,49 %

Siste 12 mnd

7,94 %

Siste 3 år

5,95 %

Siste 5 år

7,85 %

Kurs

130,87 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

4,14 %

Siste 12 mnd

6,58 %

Siste 3 år

3,94 %

Siste 5 år

4,58 %

Kurs

110,73 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

2,93 %

Siste 12 mnd

6,03 %

Siste 3 år

2,62 %

Siste 5 år

3,22 %

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGEN-fondene sine aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond.

 

Lurer du på hvilke fond du skal velge? Finn ut med Fondsguiden

Aksjefond

Fond Kurs Avkastning per Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 3 598,70 NOK
(20.06.2024)
18.06.2024 11,13 % 9,99 % 13,21 %
SKAGEN Kon-Tiki A 1 193,51 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 5,25 % 1,20 % 6,93 %
SKAGEN m2 A 253,97 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 0,82 % -1,18 % 2,74 %
SKAGEN Focus A 223,74 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 7,91 % 9,11 % 13,17 %
SKAGEN Vekst A * 5 001,33 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 17,99 % 13,35 % 15,29 %

Kurs

3 598,70 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

18.06.2024

Hittil i år

9,46 %

Siste 12 mnd

11,13 %

Siste 3 år

9,99 %

Siste 5 år

13,21 %

Kurs

1 193,51 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

11,00 %

Siste 12 mnd

5,25 %

Siste 3 år

1,20 %

Siste 5 år

6,93 %

Kurs

253,97 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

-2,43 %

Siste 12 mnd

0,82 %

Siste 3 år

-1,18 %

Siste 5 år

2,74 %

Kurs

223,74 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

4,61 %

Siste 12 mnd

7,91 %

Siste 3 år

9,11 %

Siste 5 år

13,17 %

Kurs

5 001,33 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

15,67 %

Siste 12 mnd

17,99 %

Siste 3 år

13,35 %

Siste 5 år

15,29 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Kurs Avkastning per Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Avkastning 143,96 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 8,87 % 3,57 % 2,85 %
SKAGEN Likviditet 104,65 NOK
(20.06.2024)
19.06.2024 6,72 % 3,37 % 2,71 %

Kurs

143,96 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

3,69 %

Siste 12 mnd

8,87 %

Siste 3 år

3,57 %

Siste 5 år

2,85 %

Kurs

104,65 NOK (20.06.2024)

Avkastning per

19.06.2024

Hittil i år

3,08 %

Siste 12 mnd

6,72 %

Siste 3 år

3,37 %

Siste 5 år

2,71 %

SKAGEN Avkastnings investeringsmandat ble endret 01.09.2022. Les mer på fondets side.

Kursene for SKAGEN-fondene vil publiseres innen klokken 9.00. Avkastningstallene publiseres normalt innen klokken 13.00. Ønsker du tilgang til kurser direkte på mobilen din anbefaler vi appen vår - der kan du få kursvarsel så fort kursene er klare.

Kostnader i SKAGENs fond

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGEN-fondene. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.

Kostnader i eksterne fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up