Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Våre fond

SKAGEN tilbyr et stort utvalg av ulike fond. Alt fra våre aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og fondspakker, til eksterne aksjefond og anbefalte fond utvalgt av våre fondseksperter. 

Fondspakker

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Select 100

Pr dato 18.01.2021

Risiko:

Kurs

142,11

Fond

7,55%

Indeks*

11,77%

* Indeks er en sammensetning av ulike MSCI-indekser

SKAGEN Select 80

Pr dato 18.01.2021

Risiko:

Kurs

134,84

Fond

6,99%

Indeks*

9,97%

* Indeks er en sammensetning av ulike MSCI-indekser og renteindekser

SKAGEN Select 60

Pr dato 18.01.2021

Risiko:

Kurs

127,60

Fond

5,90%

Indeks*

8,11%

* Indeks er en sammensetning av ulike MSCI-indekser og renteindekser

SKAGEN Select 30

Pr dato 18.01.2021

Risiko:

Kurs

113,09

Fond

3,99%

Indeks*

5,87%

* Indeks er en sammensetning av ulike MSCI-indekser og renteindekser

SKAGEN Select 15

Pr dato 18.01.2021

Risiko:

Kurs

106,90

Fond

3,31%

Indeks*

3,87%

* Indeks er en sammensetning av ulike MSCI-indekser og renteindekser

Aksjefond

Aksjefond har normalt 80 til 100 prosent eksponering mot aksjer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

2 300,40

Fond

10,98%

Indeks*

12,19%

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

1 112,10

Fond

6,50%

Indeks*

9,40%

*Indeks er MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

226,12

Fond

4,66%

Indeks*

-1,29%

*Indeks er  MSCI All Country World Index Real Estate IMI.

SKAGEN Focus A

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

152,80

Fond

6,19%

Indeks*

12,19%

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

3 050,02

Fond

7,20%

Indeks*

12,50%

*Indeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014.

Aksjefond fra andre leverandører

Rentefond

Rentefond investerer i rentepapirer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

107,27

Fond

3,67%

Indeks*

7,35%

*Indeks er J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

SKAGEN Avkastning

Pr dato 19.01.2021

Risiko:

Kurs

138,47

Fond

2,40%

Indeks*

2,00%

*Indeks er NORM2FRN og ST5X

SKAGEN Høyrente

Pr dato 18.01.2021

Risiko:

Kurs

101,52

Fond

1,69%

Indeks*

0,83%

*Indeks er Statsobligasjonsindeks 0.5.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.