Hopp til hovedinnholdet

Våre fond

SKAGEN tilbyr et stort utvalg av ulike fond. Alt fra våre aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og fondspakker, til eksterne aksjefond og anbefalte fond utvalgt av våre fondseksperter. 

Fondspakker

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Select 100

Pr dato 25.02.2020

Risiko:

Kurs

130,83

Fond

14,44%

Indeks*

18,80%

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 100 kombinert indeks.

SKAGEN Select 80

Pr dato 25.02.2020

Risiko:

Kurs

124,89

Fond

11,67%

Indeks*

15,08%

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 80 kombinert indeks.

SKAGEN Select 60

Pr dato 25.02.2020

Risiko:

Kurs

119,83

Fond

9,66%

Indeks*

11,45%

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 60 kombinert indeks.

SKAGEN Select 30

Pr dato 25.02.2020

Risiko:

Kurs

108,48

Fond

5,43%

Indeks*

6,19%

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 30 kombinert indeks.

SKAGEN Select 15

Pr dato 25.02.2020

Risiko:

Kurs

106,02

Fond

5,22%

Indeks*

3,17%

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 15 kombinert indeks.

Aksjefond

Aksjefond har normalt 80 til 100 prosent eksponering mot aksjer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

2 262,43

Fond

15,72%

Indeks*

13,51%

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

872,44

Fond

3,73%

Indeks*

10,44%

*Indeks er MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

265,08

Fond

17,21%

Indeks*

9,38%

*Indeks er  MSCI All Country World Index Real Estate IMI.

SKAGEN Focus A

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

122,13

Fond

4,00%

Indeks*

13,51%

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

2 618,01

Fond

7,21%

Indeks*

12,65%

*Indeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014.

Aksjefond fra andre leverandører

Rentefond

Rentefond investerer i rentepapirer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

120,57

Fond

6,95%

Indeks*

8,33%

*Indeks er J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

SKAGEN Avkastning

Pr dato 26.02.2020

Risiko:

Kurs

139,68

Fond

2,76%

Indeks*

0,99%

*Indeks er ST4X.

SKAGEN Høyrente

Pr dato 25.02.2020

Risiko:

Kurs

101,50

Fond

1,66%

Indeks*

0,70%

*Indeks er Statsobligasjonsindeks 0.5.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.