Hopp til hovedinnholdet

Våre fond

SKAGEN tilbyr et stort utvalg av ulike fond. Alt fra våre aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og fondspakker, til eksterne aksjefond utvalgt av våre fondseksperter. 

Fondspakker

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Select 100

Pr dato 12.12.2018

Risiko:

Kurs

107,59 NOK

Fond

-4,80 %

Indeks*

-3,22 %

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 100 kombinert indeks.

SKAGEN Select 80

Pr dato 12.12.2018

Risiko:

Kurs

106,42 NOK

Fond

-3,56 %

Indeks*

-2,52 %

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 80 kombinert indeks.

SKAGEN Select 60

Pr dato 12.12.2018

Risiko:

Kurs

105,09 NOK

Fond

-2,70 %

Indeks*

-1,81 %

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 60 kombinert indeks.

SKAGEN Select 30

Pr dato 12.12.2018

Risiko:

Kurs

100,36 NOK

Fond

-1,89 %

Indeks*

-0,77 %

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 30 kombinert indeks.

SKAGEN Select 15

Pr dato 12.12.2018

Risiko:

Kurs

100,27 NOK

Fond

-1,41 %

Indeks*

2,54 %

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 15 kombinert indeks.

Aksjefond

Aksjefond har normalt 80 til 100 prosent eksponering mot aksjer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

1 680,75 NOK

Fond

6,45 %

Indeks*

8,42 %

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

768,91 NOK

Fond

5,51 %

Indeks*

10,37 %

*Indeks er MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

197,10 NOK

Fond

10,37 %

Indeks*

5,71 %

*Indeks er  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

111,99 NOK

Fond

6,83 %

Indeks*

8,42 %

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

2 225,81 NOK

Fond

5,87 %

Indeks*

6,49 %

*Indeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014.

SKAGEN Insight A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

90,74 NOK

Fond

-

Indeks*

-

*Indeks er MSCI World Index.

Aksjefond fra andre leverandører

Rentefond

Rentefond investerer i rentepapirer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

117,62 NOK

Fond

2,17 %

Indeks*

1,30 %

*Indeks er J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

SKAGEN Avkastning

Pr dato 14.12.2018

Risiko:

Kurs

139,52 NOK

Fond

2,22 %

Indeks*

0,67 %

*Indeks er ST4X.

SKAGEN Høyrente

Pr dato 13.12.2018

Risiko:

Kurs

102,02 NOK

Fond

1,58 %

Indeks*

0,53 %

*Indeks er Statsobligasjonsindeks 0.5.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.