Hopp til hovedinnholdet

Nå lanserer vi 150 fondsnyheter!

Se hvilke fond du kan velge mellom og flytt dem til din aksjesparekonto.

Select fond

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Select 100

Pr dato 14.06.2018

Fond

5,89 %

Indeks*

8,81 %

Kurs

112,20 NOK

Risiko:

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 100 kombinert indeks.

SKAGEN Select 80

Pr dato 14.06.2018

Fond

5,11 %

Indeks*

7,06 %

Kurs

109,90 NOK

Risiko:

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 80 kombinert indeks.

SKAGEN Select 60

Pr dato 14.06.2018

Fond

3,91 %

Indeks*

5,33 %

Kurs

107,70 NOK

Risiko:

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 60 kombinert indeks.

SKAGEN Select 30

Pr dato 14.06.2018

Fond

1,45 %

Indeks*

2,80 %

Kurs

101,77 NOK

Risiko:

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 30 kombinert indeks.

SKAGEN Select 15

Pr dato 14.06.2018

Fond

0,97 %

Indeks*

2,39 %

Kurs

101,11 NOK

Risiko:

*Sammenligningsindeks er SKAGEN Select 15 kombinert indeks.

Aksjefond

Aksjefond har normalt 80 til 100 prosent eksponering mot aksjer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Pr dato 15.06.2018

Fond

7,96 %

Indeks*

10,32 %

Kurs

1 692,43 NOK

Risiko:

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Pr dato 15.06.2018

Fond

6,65 %

Indeks*

8,79 %

Kurs

851,13 NOK

Risiko:

*Indeks er MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Pr dato 15.06.2018

Fond

11,25 %

Indeks*

9,98 %

Kurs

199,21 NOK

Risiko:

*Indeks er  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Pr dato 15.06.2018

Fond

8,92 %

Indeks*

10,32 %

Kurs

126,37 NOK

Risiko:

*Indeks er MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Pr dato 15.06.2018

Fond

7,81 %

Indeks*

9,06 %

Kurs

2 398,02 NOK

Risiko:

*Indeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014.

SKAGEN Insight A

Pr dato 15.06.2018

Fond

-

Indeks*

-

Kurs

109,58 NOK

Risiko:

*Indeks er MSCI World Index.

Aksjefond fra andre leverandører

Rentefond

Rentefond investerer i rentepapirer. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Pr dato 15.06.2018

Fond

3,11 %

Indeks*

4,28 %

Kurs

113,99 NOK

Risiko:

*Indeks er J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

SKAGEN Credit NOK

Pr dato 15.06.2018

Fond

1,47 %

Indeks*

0,58 %

Kurs

101,39 NOK

Risiko:

*Indeks er Statsobligasjonsindex 1.0.

SKAGEN Avkastning

Pr dato 15.06.2018

Fond

2,29 %

Indeks*

1,05 %

Kurs

139,13 NOK

Risiko:

*Indeks er ST4X.

SKAGEN Høyrente

Pr dato 15.06.2018

Fond

1,48 %

Indeks*

0,55 %

Kurs

101,55 NOK

Risiko:

*Indeks er Statsobligasjonsindeks 0.5.Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.