Hopp til hovedinnholdet

Kurs

330,49 NOK

Pr dato 19.09.2019

Siste 3 år

13,68%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010582984

Løpende kostnad
0,21%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
100 NOK

Investeringsprofil

DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.