Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 826,88 NOK 17.04.2019 1 827,16 NOK - -
SKAGEN Kon-Tiki A 869,44 NOK 17.04.2019 867,57 NOK - -
SKAGEN m2 A 211,22 NOK 17.04.2019 211,76 NOK - -
SKAGEN Focus A 121,98 NOK 17.04.2019 121,82 NOK - -
SKAGEN Vekst A 2 448,71 NOK 17.04.2019 2 448,38 NOK - -
SKAGEN Insight A 101,93 NOK 17.04.2019 101,78 NOK - -
SKAGEN Tellus A 115,27 NOK 17.04.2019 115,25 NOK - -
SKAGEN Avkastning 140,11 NOK 17.04.2019 140,11 NOK - -

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

Tidligere aktueltartikler

Tid for skatt

Bruk et par minutter på skattemeldingen, vi gir deg et par tips til hva du bør sjekke.

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.