Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 20.01.2017 1 439,62 NOK 1 440,73 NOK 1 441,37 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 20.01.2017 739,94 NOK 739,18 NOK 739,38 NOK
SKAGEN m2 A 20.01.2017 160,83 NOK 160,89 NOK 160,79 NOK
SKAGEN Focus A 20.01.2017 107,87 NOK 107,90 NOK 108,14 NOK
SKAGEN Vekst A 20.01.2017 2 090,98 NOK 2 090,39 NOK 2 092,06 NOK
SKAGEN Tellus A 20.01.2017 114,84 NOK 114,73 NOK 114,65 NOK
SKAGEN Credit NOK 20.01.2017 101,10 NOK 101,08 NOK 101,09 NOK
SKAGEN Avkastning 20.01.2017 137,16 NOK 137,15 NOK 137,14 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler

Forbereder SKAGEN for fremtiden

SKAGEN arbeider kontinuerlig med hvordan selskapet best kan ivareta våre kunder og posisjonere oss for frem...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.