Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 19.10.2017 1 593,43 NOK 1 590,37 NOK 1 587,68 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 19.10.2017 849,33 NOK 849,39 NOK 846,79 NOK
SKAGEN m2 A 19.10.2017 185,97 NOK 185,38 NOK 184,73 NOK
SKAGEN Focus A 19.10.2017 114,56 NOK 114,50 NOK 114,24 NOK
SKAGEN Vekst A 19.10.2017 2 345,34 NOK 2 331,98 NOK 2 328,65 NOK
SKAGEN Tellus A 19.10.2017 118,08 NOK 118,07 NOK 118,20 NOK
SKAGEN Credit NOK 19.10.2017 103,08 NOK 103,08 NOK 103,08 NOK
SKAGEN Avkastning 19.10.2017 140,09 NOK 140,08 NOK 140,12 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler

Gjør økonomi underholdende

Hold av 1. til 4. november. Da går Nordens første økonomifestival, KåKånomics av stabelen i Stavanger, og d...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.