Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 680,75 NOK 14.12.2018 1 684,34 NOK 1 686,86 NOK 1 677,72 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 768,91 NOK 14.12.2018 768,54 NOK 770,46 NOK 768,60 NOK
SKAGEN m2 A 197,10 NOK 14.12.2018 196,33 NOK 196,33 NOK 196,73 NOK
SKAGEN Focus A 111,99 NOK 14.12.2018 111,89 NOK 112,13 NOK 111,97 NOK
SKAGEN Vekst A 2 225,81 NOK 14.12.2018 2 224,67 NOK 2 221,83 NOK 2 220,76 NOK
SKAGEN Insight A 90,74 NOK 14.12.2018 90,75 NOK 90,65 NOK 90,54 NOK
SKAGEN Tellus A 117,62 NOK 14.12.2018 117,40 NOK 117,63 NOK 117,60 NOK
SKAGEN Avkastning 139,52 NOK 14.12.2018 139,52 NOK 139,51 NOK 139,51 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.