Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 29.06.2017 1 605,24 NOK 1 599,51 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 29.06.2017 845,58 NOK 842,96 NOK
SKAGEN m2 A 29.06.2017 180,66 NOK 180,30 NOK
SKAGEN Focus A 29.06.2017 116,33 NOK 116,00 NOK
SKAGEN Vekst A 29.06.2017 2 322,31 NOK 2 308,14 NOK
SKAGEN Tellus A 29.06.2017 121,45 NOK 121,29 NOK
SKAGEN Credit NOK 29.06.2017 102,13 NOK 102,12 NOK
SKAGEN Avkastning 29.06.2017 139,27 NOK 139,30 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.