Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 2 237,61 NOK 17.01.2020 2 226,52 NOK 2 233,73 NOK 2 236,08 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 918,06 NOK 17.01.2020 913,61 NOK 915,15 NOK 917,64 NOK
SKAGEN m2 A 257,14 NOK 17.01.2020 256,79 NOK 257,41 NOK 257,09 NOK
SKAGEN Focus A 131,15 NOK 17.01.2020 130,62 NOK 130,70 NOK 130,87 NOK
SKAGEN Vekst A 2 749,50 NOK 17.01.2020 2 740,96 NOK 2 752,63 NOK 2 753,51 NOK
SKAGEN Insight A 101,88 NOK 17.01.2020 102,18 NOK 102,37 NOK 102,38 NOK
SKAGEN Tellus A 115,47 NOK 17.01.2020 115,35 NOK 115,39 NOK 115,53 NOK
SKAGEN Avkastning 139,03 NOK 17.01.2020 139,04 NOK 139,04 NOK 139,04 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

BørsMakroøkonomi
Godt år tross bekymring

De globale aksjemarkedene kom sterkt tilbake etter fallet mot slutten av 2018. Sterke amerikanske selskaper og god fart i eurosonen og Asia bidro til et godt aksjeår 2019. 

5 min lesetid
17. januar 2020
SkattPersonlig økonomi
Sjekker du årsoppgaven din?

Børsåret 2019 ble svært godt, men hvordan gikk det med fondene dine? Det kan du sjekke i ...

4 min lesetid
17. januar 2020
Bærekraft
Hvordan jobber finansbransjen med aktivt eierskap og bærekraft?

Bærekraft er blitt et buzzord som alle snakker om. Hvordan jobber finansbransjen med bærekraft, og ...

1 min lesetid
9. desember 2019
Aksjemarkedet
Hva gjør du når aksjemarkedene faller?

Hva er det som gjør at noen får superavkastning på sparingen sin, og andre får langt mindre? Hva ...

1 min lesetid
2. desember 2019
Eiendom
Hvordan er eiendom som investeringsobjekt?

Eier vi for mye eiendom? Vi er flinke til å spare i dette landet, men hvordan vi sparer er en annen ...

1 min lesetid
25. november 2019
Aktiv forvaltning
Aktiv eller passiv forvaltning?

En av de store og grunnleggende diskusjonene i fondsbransjen verden over er den om såkalt aktiv og ...

1 min lesetid
18. november 2019
Tidligere artikler
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.