Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 631,22 NOK 23.04.2018 1 624,73 NOK 1 629,16 NOK -
SKAGEN Kon-Tiki A 880,89 NOK 23.04.2018 884,48 NOK 883,07 NOK -
SKAGEN m2 A 192,13 NOK 23.04.2018 192,02 NOK 192,13 NOK -
SKAGEN Focus A 125,99 NOK 23.04.2018 126,78 NOK 126,95 NOK -
SKAGEN Vekst A 2 327,55 NOK 23.04.2018 2 338,21 NOK 2 338,87 NOK -
SKAGEN Insight A 109,70 NOK 23.04.2018 109,57 NOK 109,64 NOK -
SKAGEN Tellus A 116,49 NOK 23.04.2018 116,58 NOK 116,71 NOK -
SKAGEN Credit NOK 101,86 NOK 23.04.2018 101,88 NOK 101,87 NOK -
SKAGEN Avkastning 139,41 NOK 23.04.2018 139,43 NOK 139,43 NOK -

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.