Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 917,92 NOK 24.06.2019 1 903,44 NOK 1 900,31 NOK -
SKAGEN Kon-Tiki A 851,07 NOK 24.06.2019 847,74 NOK 848,52 NOK -
SKAGEN m2 A 219,25 NOK 24.06.2019 218,53 NOK 218,77 NOK -
SKAGEN Focus A 119,95 NOK 24.06.2019 119,13 NOK 118,88 NOK -
SKAGEN Vekst A 2 438,71 NOK 24.06.2019 2 423,69 NOK 2 415,13 NOK -
SKAGEN Insight A 100,02 NOK 24.06.2019 98,98 NOK 98,88 NOK -
SKAGEN Tellus A 117,47 NOK 24.06.2019 116,63 NOK 116,60 NOK -
SKAGEN Avkastning 141,42 NOK 24.06.2019 141,36 NOK 141,43 NOK -

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

Tidligere aktueltartikler

Hvilke fond vil du ha?

Enten du er på jakt etter indeksfond, faktorfond eller for eksempel teknologifond trenger du ikke ...

Tidligere nyheter
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.