Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 2 240,79 NOK 05.06.2020 2 213,12 NOK 2 220,74 NOK 2 225,34 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 811,44 NOK 05.06.2020 814,74 NOK 818,59 NOK 825,25 NOK
SKAGEN m2 A 223,96 NOK 05.06.2020 222,83 NOK 223,03 NOK 224,03 NOK
SKAGEN Focus A 116,15 NOK 05.06.2020 116,90 NOK 117,42 NOK 118,45 NOK
SKAGEN Vekst A 2 444,67 NOK 05.06.2020 2 456,73 NOK 2 463,85 NOK 2 487,56 NOK
SKAGEN Tellus A 118,30 NOK 05.06.2020 117,34 NOK 117,59 NOK 117,26 NOK
SKAGEN Avkastning 139,20 NOK 05.06.2020 139,27 NOK 139,31 NOK 139,31 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

KoronavirusBærekraft
Enda mer normale tider

Mye er i ferd med å vende tilbake til det gamle, men ikke alt. Kanskje skal ikke alle være på kontoret hele tiden fremover, og kanskje blir det færre forretningsreiser. Men noen ting endrer seg ikke.

4 min lesetid
5. juni 2020
KoronavirusInvesteringsfilosofi
- Ikke betal for mye for vekstaksjer

I SKAGEN er vi opptatt av å forvalte fondene i tråd med investeringsfilosofien vår. Vi bruker ...

5 min lesetid
20. mai 2020
MakroøkonomiKoronavirus
Kommer inflasjonen etter koronaepidemien?

Hvordan vil de massive redningspakkene påvirke prisnivået? Kan pengetrykking og bråstans i ...

6 min lesetid
20. mai 2020
Koronavirus
Korona og fremtiden

Er det grunn til å være optimist? Og hva er det beste sparerådet når rentene går mot null? ...

1 min lesetid
15. mai 2020
Nytt fra skagen
Nå åpner vi forsiktig igjen

Fra mandag 18. mai er vi igjen klare til å ta imot våre kunder, men du må ha avtalt et møte med oss ...

2 min lesetid
14. mai 2020
Bærekraft
Nå rapporterer vi bærekraft hvert kvartal

Nå lanserer SKAGEN kvartalsvise bærekraftrapporter for å vise den økte innsatsen i fondene.

3 min lesetid
11. mai 2020
Tidligere artikler
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.