Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 631,90 NOK 23.02.2018 1 632,09 NOK 1 632,69 NOK 1 637,72 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 889,55 NOK 23.02.2018 891,02 NOK 892,01 NOK 892,81 NOK
SKAGEN m2 A 189,27 NOK 23.02.2018 189,26 NOK 189,54 NOK 189,56 NOK
SKAGEN Focus A 122,29 NOK 23.02.2018 122,26 NOK 122,30 NOK 122,80 NOK
SKAGEN Vekst A 2 383,47 NOK 23.02.2018 2 391,08 NOK 2 386,68 NOK 2 395,02 NOK
SKAGEN Insight A 109,15 NOK 23.02.2018 109,17 NOK 108,99 NOK 109,40 NOK
SKAGEN Tellus A 115,99 NOK 23.02.2018 116,20 NOK 116,26 NOK 116,23 NOK
SKAGEN Credit NOK 101,83 NOK 23.02.2018 101,86 NOK 101,85 NOK 101,85 NOK
SKAGEN Avkastning 138,68 NOK 23.02.2018 138,69 NOK 138,69 NOK 138,69 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler

- Et absolutt godt år

2017 var absolutt et år å glede seg over, skriver investeringsdirektør Alexandra Morris i SKAGEN ...

Kunngjøring

Finanstilsynet har godkjent endring i kostnadsmodellen i SKAGEN m2, andelsklasse C. Andelsklassen...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.