Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fund Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 670,75 NOK 21.06.2018 1 690,50 NOK 1 684,29 NOK 1 678,05 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 827,45 NOK 21.06.2018 835,80 NOK 833,84 NOK 832,07 NOK
SKAGEN m2 A 197,22 NOK 21.06.2018 198,06 NOK 197,26 NOK 196,91 NOK
SKAGEN Focus A 124,59 NOK 21.06.2018 125,96 NOK 125,59 NOK 125,16 NOK
SKAGEN Vekst A 2 337,87 NOK 21.06.2018 2 361,39 NOK 2 350,31 NOK 2 344,04 NOK
SKAGEN Insight A 107,69 NOK 21.06.2018 109,61 NOK 108,96 NOK 108,43 NOK
SKAGEN Tellus A 114,16 NOK 21.06.2018 114,43 NOK 114,19 NOK 114,10 NOK
SKAGEN Avkastning 139,29 NOK 21.06.2018 139,32 NOK 139,28 NOK 139,29 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

Tidligere aktueltartikler

Schanke forlater SKAGEN

SKAGENs administrerende direktør Øyvind G. Schanke forlater selskapet. Viseadministrerende direktør ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.