Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 18.08.2017 1 525,08 NOK - -
SKAGEN Kon-Tiki A 18.08.2017 814,74 NOK - -
SKAGEN m2 A 18.08.2017 178,22 NOK - -
SKAGEN Focus A 18.08.2017 108,00 NOK - -
SKAGEN Vekst A 18.08.2017 2 200,62 NOK - -
SKAGEN Tellus A 18.08.2017 117,57 NOK - -
SKAGEN Credit NOK 18.08.2017 102,59 NOK - -
SKAGEN Avkastning 18.08.2017 139,70 NOK - -

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler

Nye kvartalsrapporter lansert

Få med deg de siste oppdateringene om fondene; fra nå av utgir vi kvartalsrapporter for hvert av våre aksje...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.