Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 24.05.2017 1 584,74 NOK 1 584,93 NOK 1 587,47 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 24.05.2017 836,52 NOK 835,67 NOK 837,48 NOK
SKAGEN m2 A 24.05.2017 175,39 NOK 175,71 NOK 175,70 NOK
SKAGEN Focus A 24.05.2017 113,34 NOK 113,32 NOK 113,42 NOK
SKAGEN Vekst A 24.05.2017 2 291,49 NOK 2 295,04 NOK 2 294,49 NOK
SKAGEN Tellus A 24.05.2017 118,97 NOK 118,94 NOK 118,96 NOK
SKAGEN Credit NOK 24.05.2017 101,92 NOK 101,93 NOK 102,03 NOK
SKAGEN Avkastning 24.05.2017 138,74 NOK 138,73 NOK 138,69 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler

Grunn til å feire

Aldri har våre to største aksjefond, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Global, hatt så høy kurs.

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.