Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 24.03.2017 1 517,53 NOK 1 517,34 NOK 1 522,00 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 24.03.2017 813,62 NOK 812,85 NOK 816,10 NOK
SKAGEN m2 A 24.03.2017 165,89 NOK 165,81 NOK 166,17 NOK
SKAGEN Focus A 24.03.2017 110,50 NOK 110,39 NOK 110,75 NOK
SKAGEN Vekst A 24.03.2017 2 211,12 NOK 2 209,88 NOK 2 216,12 NOK
SKAGEN Tellus A 24.03.2017 117,25 NOK 117,20 NOK 117,35 NOK
SKAGEN Credit NOK 24.03.2017 101,68 NOK 101,70 NOK 101,71 NOK
SKAGEN Avkastning 24.03.2017 137,50 NOK 137,55 NOK 137,56 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler

Resultater fra valgmøtet

Få med deg resultatene fra SKAGENs valgmøte onsdag 8. mars 2017, som ble avholdt på Clarion Hotel Energy i ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.