Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:15 kl. 10:45 kl. 14:45
SKAGEN Global A 3 103,53 NOK 27.09.2023 3 113,02 NOK 3 108,17 NOK 3 105,31 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 1 095,24 NOK 27.09.2023 1 097,83 NOK 1 094,16 NOK 1 092,64 NOK
SKAGEN m2 A 242,03 NOK 27.09.2023 241,79 NOK 241,15 NOK 239,98 NOK
SKAGEN Focus A 202,31 NOK 27.09.2023 201,65 NOK 201,20 NOK 200,87 NOK
SKAGEN Vekst A 4 216,55 NOK 27.09.2023 4 217,36 NOK 4 220,09 NOK 4 205,01 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.15
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 10:35, rapporteres ca. kl. 10.45
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 14.35, rapporteres ca. kl. 14:45

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.

 

Kursfastsettelse i fondene

Se listen over hvilke dager vi ikke setter kurs i fondene våre, og tidsfrister for kjøp og salg i fondene. 

Nytt fra skagen
Penger tilbake fra eksterne fond
26. september 2023

Nå tilbakebetaler vi returprovisjonen til de som har eksterne fond på SKAGEN-plattformen.

EiendomBørs
Løft for SKAGEN m2
25. september 2023

Norske Self Storage Group er en av de største postene i eiendomsfondet SKAGEN m2. Nå er det kommet ...

Nytt fra skagen
Ny organisasjonsstruktur
18. september 2023

Den nye organisasjonsstrukturen får ingen praktiske konsekvenser for kundene.

Nytt fra skagen
Spare i trangere tider
8. september 2023

Er det vanskelig å få pengene til å strekke til? Her får du tips og triks til å få pengene til å ...

Børs
Alexandra Morris: Vil aksjene fortsette å stige?
7. september 2023

Hvilke aksjer blir vinnerne og taperne når året 2023 etter hvert er slutt? Investeringsdirektør ...

Aksjemarkedet
August: Sterke fondsresultater tross geopolitisk uro
7. september 2023

Militærkupp i Afrika og svakere utsikter i Kina var ikke nok til å stoppe SKAGENs aksjefond. I ...

Flere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up