Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fund Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 759,06 NOK 17.08.2018 1 760,41 NOK 1 760,42 NOK 1 759,55 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 786,95 NOK 17.08.2018 791,41 NOK 788,59 NOK 789,52 NOK
SKAGEN m2 A 200,91 NOK 17.08.2018 200,67 NOK 200,81 NOK 200,87 NOK
SKAGEN Focus A 125,29 NOK 17.08.2018 125,56 NOK 125,34 NOK 125,04 NOK
SKAGEN Vekst A 2 381,97 NOK 17.08.2018 2 385,62 NOK 2 385,13 NOK 2 381,21 NOK
SKAGEN Insight A 107,85 NOK 17.08.2018 107,94 NOK 107,76 NOK 107,82 NOK
SKAGEN Tellus A 117,44 NOK 17.08.2018 117,27 NOK 117,27 NOK 117,47 NOK
SKAGEN Avkastning 139,59 NOK 17.08.2018 139,57 NOK 139,57 NOK 139,57 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

Tidligere aktueltartikler

Flytt til SKAGEN i sommer

Nå kan du samle alle aksjefondene dine og få gode råd om sparing. Flytter du aksjesparekontoene til ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.