Hopp til hovedinnholdet

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Global A 1 710,64 NOK 12.12.2017 1 708,28 NOK 1 700,71 NOK 1 712,09 NOK
SKAGEN Kon-Tiki A 896,05 NOK 12.12.2017 899,47 NOK 897,04 NOK 899,12 NOK
SKAGEN m2 A 194,94 NOK 12.12.2017 194,57 NOK 193,82 NOK 194,73 NOK
SKAGEN Focus A 124,85 NOK 12.12.2017 125,16 NOK 124,66 NOK 125,09 NOK
SKAGEN Vekst A 2 435,96 NOK 12.12.2017 2 427,30 NOK 2 426,32 NOK 2 437,92 NOK
SKAGEN Insight 117,13 NOK 12.12.2017 116,59 NOK 116,10 NOK 116,79 NOK
SKAGEN Tellus A 124,62 NOK 12.12.2017 124,84 NOK 124,38 NOK 124,87 NOK
SKAGEN Credit NOK 103,12 NOK 12.12.2017 103,12 NOK 103,11 NOK 103,11 NOK
SKAGEN Avkastning 141,02 NOK 12.12.2017 141,06 NOK 141,05 NOK 141,03 NOK

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.