Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond Siste kurs Dato kl. 09:30 kl. 12:15 kl. 16:00
SKAGEN Global A 2 408,84 NOK 20.10.2020 2 391,01 NOK - -
SKAGEN Kon-Tiki A 926,83 NOK 20.10.2020 932,13 NOK - -
SKAGEN m2 A 224,23 NOK 20.10.2020 224,27 NOK - -
SKAGEN Focus A 137,49 NOK 20.10.2020 137,41 NOK - -
SKAGEN Vekst A 2 674,90 NOK 20.10.2020 2 687,53 NOK - -
SKAGEN Tellus A 121,18 NOK 20.10.2020 121,89 NOK - -
SKAGEN Avkastning 140,88 NOK 20.10.2020 141,19 NOK - -

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). 

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.


Kursfastsettelse i fondene

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.

InvesteringsfilosofiKoronavirus
SKAGEN Vekst: Stø kurs i den perfekte stormen

Koronapandemien har skapt motvind for SKAGEN Vekst, men porteføljeforvalterne holder fast ved å skape langsiktige verdier for kundene, og nå begynner uværet å gi seg.

Bærekraft
Skilpadden, haren og selskapene som bidrar til en bærekraftig fremtid

Er du interessert i samfunnsspørsmål, fond, investeringer og fremtiden? Les bærekraftsrapporten for ...

Børs
God fart i vekstmarkedene – optimismen fortsatte i tredje kvartal

Når dollaren er svak trives vekstmarkedene. Slik var det i tredje kvartal også, hvor særlig SKAGEN ...

AksjefondAktiv forvaltning
De beste fondene våre siste halvår

Nesten alle SKAGENs aksjefond har levert tosifret avkastning siste seks måneder. – Utviklingen har ...

Spare i fond
Slik kan du bruke sparepengene dine

Hvordan kan du få glede av fondssparingen din smartest mulig? Med en uttaksavtale kan du få ...

Børs
Trump eller Biden – bryr aksjemarkedet seg om hvem som vinner valget?

Bør investorer bry seg om utfallet av det amerikanske presidentvalget, og ta beslutninger basert på ...

Tidligere artikler
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.