Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Bærekraft: Ingen gratis lunsj

Målet med vårt bærekraftarbeid er enkelt: Å gi kundene våre best mulig risikojustert avkastning. Selskapene vi investerer i jobber for å levere langsiktig verdiskaping, ikke kortsiktig profitt. Miljø-, samfunns,- og selskapsstyringsspørsmål spiller en viktig rolle i våre porteføljeselskaper.

Alle selskaper har et Co2-avtrykk, alle har hundrevis eller tusenvis av ansatte og alle forvalter enorme verdier i form av kroner og øre. Dette krever solid forvaltning.

Vi må fortsette å forbedre alle sider av ESG-spørsmålet. Vi har ingen illusjoner om at våre porteføljeselskaper er utopiske og ikke har noen kontroverser rundt dette viktige temaet. Men vi er optimistiske og tror på folks evne til å bruke kreativiteten og samarbeide globalt for å utkjempe de nødvendige slagene.

Like spilleregler

Vi trenger internasjonale og lokale regler for å sikre at markedsdeltakerne får tydelige rammer og like regler å forholde seg til. Reguleringer er ikke en løsning i seg selv. Internasjonale regler tar årevis å bli enige om og ulike lands interesser forsinker ofte prosessen. Europa har tatt føringen i å utvikle en klassifisering for å definere hvilke økonomiske aktiviteter som kan kalles bærekraftige. Taksonomien som den kalles vil gi investorer klare retningsllinjer for hva som er grønt eller ikke. Forslaget har møtt en rekke hindre, blant annet gikk 10 EU-land imot å klassifisere naturgass som et "overgangsbrensel" selv om det erstatter kullkraftverk. Taksonomien vil bli godkjent og hjelpe investorer å velge, selv om sluttresultatet blir en utvannet versjon.

Kapitalmarkedene vil uansett ikke stå med hendene i lomma og vente på nye regler. Selskaper er i ferd med å utvikle og tilpasse seg ny teknologi i et halsbrekkende tempo, enten det gjelder energi, jordbruk, bygninger og infrastruktur, forbruksvarer eller tekstilindustrien. Uten bedre klima, biomangfold, ren luft og vann vet vi at fremtidige generasjoner vil lide for det. Alle spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Det er ikke bare myndigheter som presser på gjennom reguleringer, også forbrukere, regjeringer, ansatte og investorer trykker på for en endring. Og som vi har sett i noen land under pandemien kan vi utrette store ting når alle drar i samme retning.

Helhetlig tilnærming til bærekraft

I SKAGEN ser vi helhetlig på ESG. Det avgjørende for oss er at selskapene har en sterk kultur for å forbedringer og klare mål som blir fulgt opp og rapportert jevnlig og transparent. E'en i ESG (Miljø) er kritisk, men med akselererende økning i ulikheter engasjerer vi oss også i S'en (Samfunn). Vi oppmuntrer porteføljeselskapene til å innordne seg internasjonale arbeidsrettigheter og -lover, og at de skal gi rettferdige lønninger til sine ansatte.

Som forvaltere av kundenes penger er vi overbevist om at vi vil finne vinnere blant de selskaper med ambisiøse mål og som bidrar til Parisavtalen og FNs bærekraftmål. Vi er mindre bekymret for om porteføljeselskapene blir stemplet som "grønne" i dag. Vi er mer opptatt av klare forbedringer i morgen og frem mot 2030 og 2050.

Miljøkrisen er et resultat av at selskaper og mennesker har fått lov til å forurense gratis. Naturen er blitt utarmet i en slik grad at den ikke har hatt mulighet til å hente seg inn. Ikke nødvendigvis med hensikt men på grunn av manglende kunnskaper.

Forurensning kan ikke lenger være gratis, det må koste. Å betale ansatte en lønn man kan leve av er på samme måte en kostnad vi ikke kan la være å ta.

Det fins som kjent ingen gratis lunsj.

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up