Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Den økonomiske innhentingen fortsatte

28. juli 2021

I andre kvartal fortsatte de globale aksjemarkedene innhentingen fra nedsalget etter pandemien. Den økonimiske aktiviteten og råvareprisene forbedret seg solid, som førte til en oppdemmet etterspørsel etter hvert som vaksineringen økte. Tross optimismen har spredningen av Delta-varianten ført til en viss nervøsitet i enkelte Covid-følsomme selskaper. Den amerikanske sentralbankens haukete fremgangsmåte stoppet opp noe av prisfallet mot slutten av kvartalet.

Vekstmarkedene leverte dårligere resultater enn de utviklede i størstedelen av kvartalet. Dette viser i hovedsak at innhentingen har gått noe saktere, som igjen skyldes lavere vakseringsgrad. Antall sentralbanker i vekstmarkedene som nå får et mer haukete syn på fremtiden øker også. Store land som Brasil, Russland og Mexico hever rentenivået i et forsøk på å dempe inflasjonspresset og komme eventuelle innstramminger fra Fed i forkjøpet, for å hindre kapitalflukt.

Bidragsytere

Avkastningen i SKAGEN Kon-Tiki i kvartalet ble i stor grad påvirket av noen av de samme driverne som i første kvartal. Det indiske jordbruksselskapet UPL fortsatte fremgangen. Den gode operasjonelle utviklingen skyldes i stor grad den fullintegrerte forretningsmodellen deres, i et marked med økende kostnader, logistikkmessige utfordringer og flaskehalser i forsyningsleddet. Med stigende jordbrukspriser var etterspørselen god, og det ble klart at selskapet har gjort kvantesprang i forhold til en del selskapsstyringsspørsmål og bærekraft.

Ivanhoe Mines har også vært en sterk bidragsyter det siste året. Kraftig økende kobberpriser og økt oppmerksomhet rundt kobberets rolle i elektrifisering og det grønne skiftet har absolutt bidratt. Men den siste tidens fremgang er også drevet av det selskapet har oppnådd rundt deres nye flaggskipgruve Kamoa-Kakula. Ivanhoes produksjonsvekst med lave enhetskostnader og gode ESG-karakterer, kombinert med en solid balanse bør innebære potensial for ytterligere omprising.

Helt siden den latin-amerikanske dagligvarekjeden GPA skilte ut supermarkedskjeden Assai (nå Sendas) i første kvartal, har begge selskapene levert gode resultater. Det er fortsatt gode vekstmuligheter i et underutviklet marked, og når vaksineringen skyter fart og økonomien åpner ytterligere opp i Brasil, forventer vi å se ytterligere forbedringer i neste halvår.

Den største negative bidragsyteren var det kinesiske finanskonglomeratet Ping An Insurance. Vi ser fortsatt på aksjen som svært undervurdert og har utnyttet den svake kursen til å øke posten vår. Ping An har levert en imponerende avkastning på investeringen vår de siste fem årene. Det teknologiske forspranget gir selskapet et konkurransefortrinn når det gjelder effektivitet, kundeoppfølging samt risiko- og konstnadskontroll.

Atlantic Sapphire har vært en sterk bidragsyter til avkastningen de siste årene. I dette kvartalet har de hatt problemer med å skalere opp produksjonen ved det landbaserte anlegget. Det førte til økte kostnader og lavere innhøsting på kort sikt. Nå er problemene løst og vi deltok i en ny privat finansiering for å dekke opp fase 2-utbyggingen. En stor usikkerhet er nå fjernet fra investeringscaset og vi gleder oss til fremskrittene og nye milepæler.

Naspers var en negativ bidragsyter i kvartalet etter å ha vært en sterk bidragsyter i første kvartal. Selskapet sliter med redusere den store rabatten holdingselskapet handles til i forhold til eksempelvis Tencent, som er en av eierpostene. En foreslått bytteavtale ser ut til å øke kompleksiteten og ble derfor ikke godt mottatt av markedet. Vi mener selskapet vil fortsette å utforske verdiskapende muligheter.

Porteføljeaktiviteter

Vi solgte oss ut av det tyrkiske konglomeratet KOC på grunn av økt politisk risiko etter at Erdogan sparket sentralbanksjefen. I Brasil gikk vi ut av statskontrollerte Banrisul etter flere tegn på politisk innblanding og mulige interessekonflikter med majoritetseieren. Vi solgte oss også ut av Bank of China og Euronav for å frigjøre kapital til nye investeringer. En av nyhetene i kvartalet er det kinesiske oljeletingselskapet CNOOC – verdensledende og med gode kontantstrømmer til en god rabatt, som bør kunne dra nytte av gode oljepriser. Magnit er en annen nyhet, den nest største matvarekjeden i Russland, og bør på samme måte som et annet porteføljeselskap X5, kunne hente mye på gode konkurranseforhold og konsolidering i markedet. Vi har også kjøpt en liten post i det russiske konglomeratet Sistema. Selskapets eierposter i store offentlige bedrifter som MTS, Ozon, Etalon og Segezha representerer over 200 prosent av markedsandelen deres. Sistema har hatt god fremgang med å utkrystallisere verdier fra sine unoterte underselskaper de siste 12 månedene, og vi tror det er mer i vente fra beholdningen av interessante selskaper.

Utsikter

Vi har fortsatt en robust tilflyt av attraktive prisede muligheter i vekstmarkedene. I løpet av kvartalet har porteføljen opprettholdt verdikarakteren, samtidig som den har gitt god avkastning. SKAGEN Kon-Tiki handles til rett over 9x inneværende års inntjening, som er over 35 prosent rabatt i forhold til vekstmarkedsindeksen MSCI EM index. I likhet med tidligere perioder med betydelige forskjeller mellom vekst- og verdiaksjer mener vi at SKAGEN Kon-Tiki tilbyr en attraktiv oppside for langsiktige investorer.

 

Aksjefond

SKAGEN Global på topp

Det tyske finansmagasinet Das Investment har kåret SKAGEN Global til det beste aksjefondet i sin ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjefond

SKAGEN Global: Flere veier til suksess

I et stadig mer konsolidert marked, er kunsten å satse på de rette selskapene avgjørende for ...

SKAGEN Vekst kåret til beste globale aksjefond

SKAGEN Vekst har vunnet prisen Sicav de Cristal – Kristallenfondsen LA LIBRE Belgique - De ...

SKAGEN Kon-Tiki: Sunn fornuft og solid avkastning

Det er vind i seilene for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki. Takket være god selskapsplukking og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up