Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

171,38 NOK

Siste 5 år*

-

Investeringshorisont

Minimum 5 år

Risikoprofil

5 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN m2 investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av finansielle instrumenter utstedt av selskaper eller utstedere som har sin virksomhet rettet mot fast eiendom over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste statusrapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
31.10.2012 939 mill. NOK 250,00 NOK MSCI ACWI Real Estate IMI NO0010657356
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2
Geografisk distribusjon av investering

89,39 %

Real Estate

5,86 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

4,75 %

Likviditet

Pr dato 31.03.2017 - 49,01 % av den totale porteføljen

SL Green

5,47 %

Catena

5,47 %

D. Carnegie

5,45 %

Olav Thon Gruppen

5,31 %

Colonial

5,19 %

Deutsche Wohnen

5,12 %

Mitsui Fudosan

4,54 %

Irsa

4,32 %

GLP

4,21 %

GGP

3,93 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.