Hopp til hovedinnholdet

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

5/148

Citywire

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN m2 investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av finansielle instrumenter utstedt av selskaper eller utstedere som har sin virksomhet rettet mot fast eiendom over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD. I perioden 11.07.2017 – 30.09.2019 var det MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
31.10.2012 1 760 mill. NOK 250,00 NOK MSCI ACWI Real Estate IMI NO0010657356
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2
Geografisk distribusjon av investering

73,56 %

Real Estate

12,93 %

Likviditet

7,24 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

6,28 %

Kapitalvarer, service og transport

Pr dato 30.09.2019 - 39,77 % av den totale porteføljen

4,80 %

Catena

4,76 %

Deutsche Wohnen

4,44 %

4,28 %

4,19 %

Mitsui Fudosan

4,11 %

3,77 %

Entra Eiendom

3,24 %

3,18 %

CKH

2,99 %

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.