Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

5/148

Citywire

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN m2 investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av finansielle instrumenter utstedt av selskaper eller utstedere som har sin virksomhet rettet mot fast eiendom over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD. I perioden 11.07.2017 – 30.09.2019 var det MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
31.10.2012 1 948 mill. NOK 250,00 NOK MSCI ACWI Real Estate IMI NO0010657356
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2
Geografisk distribusjon av investering

85,49 %

Real Estate

6,78 %

Kapitalvarer, service og transport

4,07 %

Informasjonsteknologi

3,04 %

Communication Services

0,62 %

Likviditet

Pr dato 31.12.2021 - 44,98 % av den totale porteføljen

6,78 %

UMH Properties Inc

5,05 %

Prologis Inc

4,92 %

Catena

4,63 %

Switch Inc

4,07 %

CTP NV

3,88 %

ESR Cayman Ltd

3,69 %

Vonovia SE

3,42 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up