Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vedtektenes § 7 endres for SKAGEN Global, andelsklasse A, ved å forlenge den referanseperioden som brukes for å beregne resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse fra ett år til fem år. Dette medfører at fondet må innhente eventuell underprestasjon (mindreavkastning) i en lengre periode enn tidligere, før et variabelt forvaltningshonorar kan tas ut. Endringen er til gunst for andelseierne.

Bakgrunnen for endringen er nye retningslinjer fra ESMA som gjelder fra årsskiftet og et ønske om å harmonisere beregningsperioden med fondets anbefalte investeringshorisont.

Andelseiere som ønsker mer informasjon om godkjennelsesprosessen kan kontakte SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no.

Endringen iverksettes fra 1. januar 2022.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up