Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vedtektenes § 7 endres for SKAGEN Global, andelsklasse A, ved å forlenge den referanseperioden som brukes for å beregne resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse fra ett år til fem år. Dette medfører at fondet må innhente eventuell underprestasjon (mindreavkastning) i en lengre periode enn tidligere, før et variabelt forvaltningshonorar kan tas ut. Endringen er til gunst for andelseierne.

Bakgrunnen for endringen er nye retningslinjer fra ESMA som gjelder fra årsskiftet og et ønske om å harmonisere beregningsperioden med fondets anbefalte investeringshorisont.

Andelseiere som ønsker mer informasjon om godkjennelsesprosessen kan kontakte SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no.

Endringen iverksettes fra 1. januar 2022.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up