Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2020, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 5. januar 2021. Utdelingen får innvirkning på kursen for 4. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Utdelingen vil bli gjennomført 5. januar og beholdningen din i rentenfond vil være korrekt i løpet av denne dagen.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok) 1,3400
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 101,3556
Avkastningsandeler per andel 0,013221 

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 3,9100
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 138,4394
Avkastningsandeler per andel 0,028243 

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 9,2200
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 107,6886
Avkastningsandeler per andel 0,085617 

SKAGEN Select 15

Avkastning per andel (nok) 2,2700
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 106,6482
Avkastningsandeler per andel 0,021285 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up