Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Fra 7. mars 2024 har fondet endret navn fra SKAGEN Høyrente til SKAGEN Likviditet. Navneendringen reflekterer bedre fondets mandat og investeringer.

Bærekraftklassifisering

SKAGEN Likviditet har en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og bankinnskudd med lav risiko.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et likviditetsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert portefølje og som har kort investeringshorisont.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste statusrapport for fondet:

maleri av menn som fisker
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD). Fra 01.02.2021 til og med 31.03.2023 var fondets referanseindeks NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen Oslo Børs Statobligasjonsindeks 6 måneder (ST2X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Tidligere referanseindekser representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Historisk avkastning for indeksene i denne perioden er derfor ikke tatt med. Referanseindeksen representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Fondets svingninger i avkastning kan derfor være høyere enn for referanseindeksen. Nåværende og tidligere referanseindeks gjenspeiler ikke fondets investeringsunivers og risiko. Fondets investerer hovedsakelig i rentepapirer utstedt av private foretak og har derfor en høyere kredittrisiko sammenlignet med referanseindeksen. Dette innebærer at fondets historiske meravkastning fremstår bedre enn hva den i realiteten er. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner, men kun for å vise hvordan avkastningen har vært for statsgaranterte rentepapirer med tilsvarende rentebinding (løpetid) som fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management. 

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
18.09.1998 3 826 mill. NOK 250,00 NOK NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD) NO0008004017
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Sigve Stabrun

Porteføljeforvalter Storebrand Asset Management
SKAGEN Likviditet

Pr dato 30.06.2024 - 31,28 % av den totale porteføljen

Norwegian Property ASA

4,22 %

Brage Finans AS

4,07 %

LeasePlan Corp NV

3,95 %

Entra ASA

3,82 %

Drangedal Sparebank

3,02 %

Sparebank1 SMN

2,87 %

OBOS BBL

2,79 %

DFDS A/S

2,28 %

Høland og Setskog Sparebank

2,20 %

Thon Holding AS

2,06 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up