Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 15.03.2018 109,02 NOK - - -
SKAGEN Select 80 15.03.2018 107,17 NOK - - -
SKAGEN Select 60 15.03.2018 105,59 NOK - - -
SKAGEN Select 30 15.03.2018 100,84 NOK - - -
SKAGEN Select 15 15.03.2018 100,80 NOK - - -

Sist oppdatert

15.03.2018

Kurs

109,02 NOK

Hittil i år

-3,97 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.03.2018

Kurs

107,17 NOK

Hittil i år

-3,20 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.03.2018

Kurs

105,59 NOK

Hittil i år

-2,40 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.03.2018

Kurs

100,84 NOK

Hittil i år

-1,55 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.03.2018

Kurs

100,80 NOK

Hittil i år

-0,91 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 19.03.2018 1 609,72 NOK 5,65 % 4,89 % 11,98 %
SKAGEN Kon-Tiki A 19.03.2018 871,92 NOK 7,64 % 6,00 % 9,69 %
SKAGEN m2 A 19.03.2018 188,50 NOK 13,93 % 5,56 % 10,74 %
SKAGEN Focus A 19.03.2018 119,38 NOK 6,79 % - -
SKAGEN Vekst A * 19.03.2018 2 297,72 NOK 3,73 % 6,33 % 11,40 %
SKAGEN Insight A 19.03.2018 105,98 NOK - - -

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

1 609,72 NOK

Hittil i år

-4,69 %

Siste år

5,65 %

Siste 3 år

4,89 %

Siste 5 år

11,98 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

871,92 NOK

Hittil i år

-5,09 %

Siste år

7,64 %

Siste 3 år

6,00 %

Siste 5 år

9,69 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

188,50 NOK

Hittil i år

-4,86 %

Siste år

13,93 %

Siste 3 år

5,56 %

Siste 5 år

10,74 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

119,38 NOK

Hittil i år

-5,14 %

Siste år

6,79 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

2 297,72 NOK

Hittil i år

-6,26 %

Siste år

3,73 %

Siste 3 år

6,33 %

Siste 5 år

11,40 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

105,98 NOK

Hittil i år

-8,34 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 19.03.2018 114,47 NOK 2,59 % 0,61 % 6,87 %
SKAGEN Credit NOK 19.03.2018 101,80 NOK 1,56 % 2,48 % -
SKAGEN Avkastning 19.03.2018 139,15 NOK 3,12 % 1,84 % 2,85 %
SKAGEN Høyrente 19.03.2018 101,22 NOK 1,33 % 1,52 % 1,82 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

114,47 NOK

Hittil i år

-3,82 %

Siste år

2,59 %

Siste 3 år

0,61 %

Siste 5 år

6,87 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

101,80 NOK

Hittil i år

0,09 %

Siste år

1,56 %

Siste 3 år

2,48 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

139,15 NOK

Hittil i år

0,35 %

Siste år

3,12 %

Siste 3 år

1,84 %

Siste 5 år

2,85 %

Sist oppdatert

19.03.2018

Kurs

101,22 NOK

Hittil i år

0,31 %

Siste år

1,33 %

Siste 3 år

1,52 %

Siste 5 år

1,82 %

Bli med på SKAGEN-møte

Hvordan ser SKAGEN på dette året, og hva kan vi vente fra fondene våre? Vi besøker ulike byer i hele Norge. 

Tidligere aktueltartikler

- Et absolutt godt år

2017 var absolutt et år å glede seg over, skriver investeringsdirektør Alexandra Morris i SKAGEN ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.