Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fund Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 15.08.2018 111,49 NOK 9,00 % - -
SKAGEN Select 80 15.08.2018 109,35 NOK 7,53 % - -
SKAGEN Select 60 15.08.2018 107,43 NOK 5,83 % - -
SKAGEN Select 30 15.08.2018 101,50 NOK 2,33 % - -
SKAGEN Select 15 15.08.2018 101,17 NOK 1,50 % - -

Sist oppdatert

15.08.2018

Kurs

111,49 NOK

Hittil i år

-1,79 %

Siste år

9,00 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.08.2018

Kurs

109,35 NOK

Hittil i år

-1,23 %

Siste år

7,53 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.08.2018

Kurs

107,43 NOK

Hittil i år

-0,70 %

Siste år

5,83 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.08.2018

Kurs

101,50 NOK

Hittil i år

-0,91 %

Siste år

2,33 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.08.2018

Kurs

101,17 NOK

Hittil i år

-0,53 %

Siste år

1,50 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fund Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 17.08.2018 1 759,06 NOK 14,60 % 8,62 % 12,61 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17.08.2018 786,95 NOK -3,90 % 5,74 % 7,14 %
SKAGEN m2 A 17.08.2018 200,91 NOK 12,19 % 9,83 % 13,59 %
SKAGEN Focus A 17.08.2018 125,29 NOK 15,09 % 9,83 % -
SKAGEN Vekst A * 17.08.2018 2 381,97 NOK 7,79 % 7,76 % 10,66 %
SKAGEN Insight A 17.08.2018 107,85 NOK - - -

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

1 759,06 NOK

Hittil i år

4,15 %

Siste år

14,60 %

Siste 3 år

8,62 %

Siste 5 år

12,61 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

786,95 NOK

Hittil i år

-14,34 %

Siste år

-3,90 %

Siste 3 år

5,74 %

Siste 5 år

7,14 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

200,91 NOK

Hittil i år

1,40 %

Siste år

12,19 %

Siste 3 år

9,83 %

Siste 5 år

13,59 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

125,29 NOK

Hittil i år

-0,45 %

Siste år

15,09 %

Siste 3 år

9,83 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

2 381,97 NOK

Hittil i år

-2,83 %

Siste år

7,79 %

Siste 3 år

7,76 %

Siste 5 år

10,66 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

107,85 NOK

Hittil i år

-6,73 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fund Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 17.08.2018 117,44 NOK 4,00 % 2,90 % 6,97 %
SKAGEN Avkastning 17.08.2018 139,59 NOK 1,69 % 2,16 % 2,70 %
SKAGEN Høyrente 17.08.2018 101,80 NOK 1,24 % 1,48 % 1,72 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

117,44 NOK

Hittil i år

-1,32 %

Siste år

4,00 %

Siste 3 år

2,90 %

Siste 5 år

6,97 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

139,59 NOK

Hittil i år

0,66 %

Siste år

1,69 %

Siste 3 år

2,16 %

Siste 5 år

2,70 %

Sist oppdatert

17.08.2018

Kurs

101,80 NOK

Hittil i år

0,88 %

Siste år

1,24 %

Siste 3 år

1,48 %

Siste 5 år

1,72 %

Start aksjesparekonto i  SKAGEN

Se hvilke fond du kan velge mellom og flytt dem til aksjesparekonto i SKAGEN.

Fondsguiden

Kalkulatoren hjelper deg å velge fond, hvor lenge du bør spare og med hvilken risiko.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond og banksparing.

Pensjonskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye du bør spare til pensjon.

Nyhet i Europa: SKAGEN Insight

SKAGEN Insight skaper verdier ved å forbedre selskaper. Nå er denne attraktive investeringsformen tilgjengelig for alle. 

Tidligere aktueltartikler

Flytt til SKAGEN i sommer

Nå kan du samle alle aksjefondene dine og få gode råd om sparing. Flytter du aksjesparekontoene til ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.