Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondspakker

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 17.07.2019 118,99 NOK 8,15 % 0,00 % 0,00 %
SKAGEN Select 80 17.07.2019 115,96 NOK 7,15 % 0,00 % 0,00 %
SKAGEN Select 60 17.07.2019 112,58 NOK 5,71 % 0,00 % 0,00 %
SKAGEN Select 30 17.07.2019 104,92 NOK 3,74 % 0,00 % 0,00 %
SKAGEN Select 15 17.07.2019 104,49 NOK 3,92 % 0,00 % 0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

118,99 NOK

Hittil i år

13,81 %

Siste 12 mnd

8,15 %

Siste 3 år

0,00 %

Siste 5 år

0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

115,96 NOK

Hittil i år

11,63 %

Siste 12 mnd

7,15 %

Siste 3 år

0,00 %

Siste 5 år

0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

112,58 NOK

Hittil i år

9,05 %

Siste 12 mnd

5,71 %

Siste 3 år

0,00 %

Siste 5 år

0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

104,92 NOK

Hittil i år

5,44 %

Siste 12 mnd

3,74 %

Siste 3 år

0,00 %

Siste 5 år

0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

104,49 NOK

Hittil i år

5,08 %

Siste 12 mnd

3,92 %

Siste 3 år

0,00 %

Siste 5 år

0,00 %

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 17.07.2019 1 961,62 NOK 15,32 % 12,36 % 10,42 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17.07.2019 854,24 NOK 5,95 % 6,32 % 4,99 %
SKAGEN m2 A 17.07.2019 221,91 NOK 12,39 % 11,56 % 12,58 %
SKAGEN Focus A 17.07.2019 120,48 NOK -0,89 % 7,27 % 0,00 %
SKAGEN Vekst A * 17.07.2019 2 473,01 NOK 6,55 % 9,19 % 7,12 %
SKAGEN Insight A 17.07.2019 97,57 NOK -8,25 % 0,00 % 0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

1 961,62 NOK

Hittil i år

19,84 %

Siste 12 mnd

15,32 %

Siste 3 år

12,36 %

Siste 5 år

10,42 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

854,24 NOK

Hittil i år

10,72 %

Siste 12 mnd

5,95 %

Siste 3 år

6,32 %

Siste 5 år

4,99 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

221,91 NOK

Hittil i år

13,84 %

Siste 12 mnd

12,39 %

Siste 3 år

11,56 %

Siste 5 år

12,58 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

120,48 NOK

Hittil i år

12,96 %

Siste 12 mnd

-0,89 %

Siste 3 år

7,27 %

Siste 5 år

0,00 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

2 473,01 NOK

Hittil i år

14,59 %

Siste 12 mnd

6,55 %

Siste 3 år

9,19 %

Siste 5 år

7,12 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

97,57 NOK

Hittil i år

12,37 %

Siste 12 mnd

-8,25 %

Siste 3 år

0,00 %

Siste 5 år

0,00 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 17.07.2019 118,33 NOK 7,62 % 2,91 % 5,74 %
SKAGEN Avkastning 17.07.2019 141,80 NOK 3,08 % 2,57 % 2,46 %
SKAGEN Høyrente 17.07.2019 102,02 NOK 1,68 % 1,55 % 1,59 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

118,33 NOK

Hittil i år

3,86 %

Siste 12 mnd

7,62 %

Siste 3 år

2,91 %

Siste 5 år

5,74 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

141,80 NOK

Hittil i år

3,10 %

Siste 12 mnd

3,08 %

Siste 3 år

2,57 %

Siste 5 år

2,46 %

Sist oppdatert

17.07.2019

Kurs

102,02 NOK

Hittil i år

1,22 %

Siste 12 mnd

1,68 %

Siste 3 år

1,55 %

Siste 5 år

1,59 %

Fondsguiden

Kalkulatoren hjelper deg å velge fond, hvor lenge du bør spare og med hvilken risiko.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond og banksparing.

Pensjonskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye du bør spare til pensjon.
Tidligere aktueltartikler

Hvilke fond vil du ha?

Enten du er på jakt etter indeksfond, faktorfond eller for eksempel teknologifond trenger du ikke ...

Tidligere nyheter
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.