Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år* Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 12.12.2017 113,01 NOK - - -
SKAGEN Select 80 12.12.2017 110,35 NOK - - -
SKAGEN Select 60 12.12.2017 108,01 NOK - - -
SKAGEN Select 30 12.12.2017 102,30 NOK - - -
SKAGEN Select 15 12.12.2017 102,05 NOK - - -

Sist oppdatert

12.12.2017

Kurs

113,01 NOK

Hittil i år*

13,01 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

12.12.2017

Kurs

110,35 NOK

Hittil i år*

10,35 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

12.12.2017

Kurs

108,01 NOK

Hittil i år*

8,01 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

12.12.2017

Kurs

102,30 NOK

Hittil i år*

2,30 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

12.12.2017

Kurs

102,05 NOK

Hittil i år*

2,05 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 14.12.2017 1 696,51 NOK 17,82 % 11,44 % 15,39 %
SKAGEN Kon-Tiki A 14.12.2017 892,51 NOK 24,95 % 10,31 % 11,44 %
SKAGEN m2 A 14.12.2017 193,69 NOK 22,25 % 11,34 % 13,89 %
SKAGEN Focus A 14.12.2017 123,54 NOK 15,66 % - -
SKAGEN Vekst A * 14.12.2017 2 424,98 NOK 19,21 % 10,46 % 13,79 %
SKAGEN Insight 14.12.2017 115,93 NOK - - -

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

1 696,51 NOK

Hittil i år

17,10 %

Siste år

17,82 %

Siste 3 år

11,44 %

Siste 5 år

15,39 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

892,51 NOK

Hittil i år

22,34 %

Siste år

24,95 %

Siste 3 år

10,31 %

Siste 5 år

11,44 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

193,69 NOK

Hittil i år

19,59 %

Siste år

22,25 %

Siste 3 år

11,34 %

Siste 5 år

13,89 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

123,54 NOK

Hittil i år

14,72 %

Siste år

15,66 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

2 424,98 NOK

Hittil i år

16,77 %

Siste år

19,21 %

Siste 3 år

10,46 %

Siste 5 år

13,79 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

115,93 NOK

Hittil i år

15,93 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 14.12.2017 124,23 NOK 7,27 % 4,45 % 8,54 %
SKAGEN Credit NOK 14.12.2017 103,10 NOK 2,65 % 2,66 % -
SKAGEN Avkastning 14.12.2017 141,11 NOK 3,21 % 2,47 % 2,98 %
SKAGEN Høyrente 14.12.2017 102,18 NOK 1,54 % 1,55 % 1,90 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

124,23 NOK

Hittil i år

6,64 %

Siste år

7,27 %

Siste 3 år

4,45 %

Siste 5 år

8,54 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

103,10 NOK

Hittil i år

2,30 %

Siste år

2,65 %

Siste 3 år

2,66 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

141,11 NOK

Hittil i år

3,05 %

Siste år

3,21 %

Siste 3 år

2,47 %

Siste 5 år

2,98 %

Sist oppdatert

14.12.2017

Kurs

102,18 NOK

Hittil i år

1,45 %

Siste år

1,54 %

Siste 3 år

1,55 %

Siste 5 år

1,90 %

Kombinasjonsfond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Balanse 60/40 13.12.2017 158,21 NOK 13,35 % 7,45 % 9,32 %

Sist oppdatert

13.12.2017

Kurs

158,21 NOK

Hittil i år

11,95 %

Siste år

13,35 %

Siste 3 år

7,45 %

Siste 5 år

9,32 %

Nytt aksjefond: SKAGEN Insight

Bli med de hardtarbeidende aktivistene! SKAGEN Insight skaper verdier ved å forbedre selskaper. Nå er denne attraktive investeringsformen tilgjengelig for alle. 

Ikke se deg blind på skattefordelen i IPS

Skattefordelen i individuell pensjonssparing (IPS) får du hos alle, mens avkastningen er det absolutt viktigste for hvor mye du får utbetalt. 

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Ikke se deg blind på skattefordelen i IPS

Skattefordelen i individuell pensjonssparing (IPS) får du hos alle, mens avkastningen er det absolutt viktigste for hvor mye du får utbetalt. 

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Ikke se deg blind på skattefordelen i IPS

Skattefordelen i individuell pensjonssparing (IPS) får du hos alle, mens avkastningen er det absolutt viktigste for hvor mye du får utbetalt. 

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.
Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.