Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år* Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 16.11.2017 109,67 NOK - - -
SKAGEN Select 80 16.11.2017 107,66 NOK - - -
SKAGEN Select 60 16.11.2017 105,99 NOK - - -
SKAGEN Select 30 16.11.2017 101,39 NOK - - -
SKAGEN Select 15 16.11.2017 101,43 NOK - - -

Sist oppdatert

16.11.2017

Kurs

109,67 NOK

Hittil i år*

9,67 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.11.2017

Kurs

107,66 NOK

Hittil i år*

7,66 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.11.2017

Kurs

105,99 NOK

Hittil i år*

5,99 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.11.2017

Kurs

101,39 NOK

Hittil i år*

1,39 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.11.2017

Kurs

101,43 NOK

Hittil i år*

1,43 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 20.11.2017 1 679,59 NOK 17,99 % 12,77 % 15,82 %
SKAGEN Kon-Tiki A 20.11.2017 896,66 NOK 27,77 % 11,88 % 12,04 %
SKAGEN m2 A 20.11.2017 191,32 NOK 23,23 % 13,86 % 14,28 %
SKAGEN Focus A 20.11.2017 118,92 NOK 15,92 % - -
SKAGEN Vekst A * 20.11.2017 2 426,04 NOK 24,90 % 12,01 % 15,01 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

1 679,59 NOK

Hittil i år

15,94 %

Siste år

17,99 %

Siste 3 år

12,77 %

Siste 5 år

15,82 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

896,66 NOK

Hittil i år

22,91 %

Siste år

27,77 %

Siste 3 år

11,88 %

Siste 5 år

12,04 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

191,32 NOK

Hittil i år

18,12 %

Siste år

23,23 %

Siste 3 år

13,86 %

Siste 5 år

14,28 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

118,92 NOK

Hittil i år

10,43 %

Siste år

15,92 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

2 426,04 NOK

Hittil i år

16,82 %

Siste år

24,90 %

Siste 3 år

12,01 %

Siste 5 år

15,01 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 20.11.2017 122,58 NOK 5,77 % 6,53 % 8,41 %
SKAGEN Credit NOK 20.11.2017 103,08 NOK 3,58 % 2,15 % -
SKAGEN Avkastning 20.11.2017 140,55 NOK 2,92 % 2,48 % 3,03 %
SKAGEN Høyrente 20.11.2017 102,12 NOK 1,51 % 1,57 % 1,93 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

122,58 NOK

Hittil i år

5,23 %

Siste år

5,77 %

Siste 3 år

6,53 %

Siste 5 år

8,41 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

103,08 NOK

Hittil i år

2,28 %

Siste år

3,58 %

Siste 3 år

2,15 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

140,55 NOK

Hittil i år

2,65 %

Siste år

2,92 %

Siste 3 år

2,48 %

Siste 5 år

3,03 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

102,12 NOK

Hittil i år

1,39 %

Siste år

1,51 %

Siste 3 år

1,57 %

Siste 5 år

1,93 %

Kombinasjonsfond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Balanse 60/40 20.11.2017 156,90 NOK 13,48 % 8,09 % 9,59 %

Sist oppdatert

20.11.2017

Kurs

156,90 NOK

Hittil i år

11,03 %

Siste år

13,48 %

Siste 3 år

8,09 %

Siste 5 år

9,59 %

Tidligere aktueltartikler

Konkurranse: Vinnerne er kåret

Nylig avholdt vi en konkurranse i samarbeid med SOS-barnebyer, hvor hovedpremien er å besøke en barneby i V...

Tidligere nyheter

Ikke se deg blind på skattefordelen i IPS

Skattefordelen i individuell pensjonssparing (IPS) får du hos alle, mens avkastningen er det absolutt viktigste for hvor mye du får utbetalt. 

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Ikke se deg blind på skattefordelen i IPS

Skattefordelen i individuell pensjonssparing (IPS) får du hos alle, mens avkastningen er det absolutt viktigste for hvor mye du får utbetalt. 

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Ikke se deg blind på skattefordelen i IPS

Skattefordelen i individuell pensjonssparing (IPS) får du hos alle, mens avkastningen er det absolutt viktigste for hvor mye du får utbetalt. 

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.
Maleri av en strand med avkasningstall på bannere i sandnen.

Flytt til aksjesparekonto

Opprett aksjesparekonto i SKAGEN -du kan ha så mange du vil. Og snart kommer 200 nye fond å velge blant

Viktig informasjon om aksjesparekonto

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Flytt til aksjesparekonto

Opprett aksjesparekonto i SKAGEN -du kan ha så mange du vil. Og snart kommer 200 nye fond å velge blant

Viktig informasjon om aksjesparekonto

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Flytt til aksjesparekonto

Opprett aksjesparekonto i SKAGEN -du kan ha så mange du vil. Og snart kommer 200 nye fond å velge blant

Viktig informasjon om aksjesparekonto

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.