Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 03.05.2016 1 314,71 -10,23 % -1,70 % 11,96 % 10,01 %
SKAGEN Kon-Tiki A 03.05.2016 642,33 -6,21 % -12,28 % 4,47 % 2,92 %
SKAGEN m2 A 03.05.2016 147,65 -4,46 % -1,57 % 7,41 % -
SKAGEN Focus A 03.05.2016 89,61 -7,13 % - - -
SKAGEN Vekst A * 03.05.2016 1 850,74 -6,81 % -3,85 % 10,64 % 4,99 %
SKAGEN Tellus A 03.05.2016 121,35 -2,38 % 3,42 % 9,02 % 9,07 %
SKAGEN Credit NOK 03.05.2016 99,18 2,73 % -2,01 % - -
SKAGEN Avkastning 03.05.2016 139,33 1,37 % 0,74 % 2,68 % 3,77 %
SKAGEN Høyrente 03.05.2016 101,07 0,93 % 1,43 % 1,95 % 2,49 %
SKAGEN Høyrente Institusjon 03.05.2016 100,19 0,77 % 1,54 % 2,02 % 2,50 %
SKAGEN Balanse 60/40 03.05.2016 131,68 -4,75 % -2,22 % 6,77 % -

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Kvartalsregnskap

SKAGENs regnskap for første kvartal 2016 er klart.

Stemte mot BPs topplederlønn

SKAGEN og flertallet av aksjonærer i energiselskapet i BP stemte mot selskapets lønnspakke til toppsjef Bob...

Tidligere nyheter


Tidligere aktueltartikler

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.