Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Tidligere nyheter
Tidligere aktueltartikler

Spar i fond til barn

Hvordan du sparer til barnet
ditt har faktisk noe å si.

Barn på stranden. Skagen. 1910. Av Einar Hein, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.