Hopp til hovedinnholdet
Maleri av et hageselskap på en sommerdag

SKAGEN Global fyller 20 år!

Siden oppstart har aksjefondet levert 15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning og kundene har tjent 46 milliarder kroner.

Michael Ancher, Et hageselskap, 1904. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN Global fyller 20 år!

Siden oppstart har aksjefondet levert 15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning og kundene har tjent 46 milliarder kroner.

Michael Ancher, Et hageselskap, 1904. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN Global fyller 20 år!

Siden oppstart har aksjefondet levert 15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning og kundene har tjent 46 milliarder kroner.

Michael Ancher, Et hageselskap, 1904. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år* Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 16.08.2017 102,30 NOK - - -
SKAGEN Select 80 16.08.2017 101,69 NOK - - -
SKAGEN Select 60 16.08.2017 101,51 NOK - - -
SKAGEN Select 30 16.08.2017 99,16 NOK - - -
SKAGEN Select 15 16.08.2017 100,03 NOK - - -

Sist oppdatert

16.08.2017

Kurs

102,30 NOK

Hittil i år*

2,30 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.08.2017

Kurs

101,69 NOK

Hittil i år*

1,69 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.08.2017

Kurs

101,51 NOK

Hittil i år*

1,51 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.08.2017

Kurs

99,16 NOK

Hittil i år*

-0,84 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

16.08.2017

Kurs

100,03 NOK

Hittil i år*

0,03 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 17.08.2017 1 534,89 NOK 10,09 % 10,03 % 13,17 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17.08.2017 818,88 NOK 13,99 % 7,59 % 9,60 %
SKAGEN m2 A 17.08.2017 179,08 NOK 10,98 % 13,80 % -
SKAGEN Focus A 17.08.2017 108,86 NOK 7,26 % - -
SKAGEN Vekst A * 17.08.2017 2 209,88 NOK 12,72 % 8,59 % 11,80 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

1 534,89 NOK

Hittil i år

5,95 %

Siste år

10,09 %

Siste 3 år

10,03 %

Siste 5 år

13,17 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

818,88 NOK

Hittil i år

12,25 %

Siste år

13,99 %

Siste 3 år

7,59 %

Siste 5 år

9,60 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

179,08 NOK

Hittil i år

10,57 %

Siste år

10,98 %

Siste 3 år

13,80 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

108,86 NOK

Hittil i år

1,09 %

Siste år

7,26 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

2 209,88 NOK

Hittil i år

6,41 %

Siste år

12,72 %

Siste 3 år

8,59 %

Siste 5 år

11,80 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 17.08.2017 117,56 NOK 0,30 % 6,90 % 7,55 %
SKAGEN Credit NOK 17.08.2017 102,56 NOK 3,12 % 1,99 % -
SKAGEN Avkastning 17.08.2017 139,69 NOK 2,45 % 2,35 % 3,20 %
SKAGEN Høyrente 17.08.2017 101,86 NOK 1,66 % 1,66 % 2,06 %
SKAGEN Høyrente Institusjon 17.08.2017 100,58 NOK 1,32 % 1,57 % 1,98 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

117,56 NOK

Hittil i år

0,92 %

Siste år

0,30 %

Siste 3 år

6,90 %

Siste 5 år

7,55 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

102,56 NOK

Hittil i år

1,77 %

Siste år

3,12 %

Siste 3 år

1,99 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

139,69 NOK

Hittil i år

2,02 %

Siste år

2,45 %

Siste 3 år

2,35 %

Siste 5 år

3,20 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

101,86 NOK

Hittil i år

1,13 %

Siste år

1,66 %

Siste 3 år

1,66 %

Siste 5 år

2,06 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

100,58 NOK

Hittil i år

0,89 %

Siste år

1,32 %

Siste 3 år

1,57 %

Siste 5 år

1,98 %

Kombinasjonsfond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Balanse 60/40 17.08.2017 148,42 NOK 7,63 % 6,26 % 8,05 %

Sist oppdatert

17.08.2017

Kurs

148,42 NOK

Hittil i år

5,03 %

Siste år

7,63 %

Siste 3 år

6,26 %

Siste 5 år

8,05 %

Bestill aksjesparekonto nå

Du trenger ikke vente til 1. september. Velg hvilke aksjefond du vil flytte, så flytter vi dem for deg. 

Du kan også bruke vårt flytteskjema (PDF)

Viktig informasjon om aksjesparekonto

Tidligere aktueltartikler

Nye kvartalsrapporter lansert

Få med deg de siste oppdateringene om fondene; fra nå av utgir vi kvartalsrapporter for hvert av våre aksje...

Tidligere nyheter

Spare forsiktig eller spare modig?

Test ut hvilken sparing som passer for deg. Nyheten Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Spare forsiktig eller spare modig?

Test ut hvilken sparing som passer for deg. Nyheten Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Spare forsiktig eller spare modig?

Test ut hvilken sparing som passer for deg. Nyheten Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.