Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fund Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 18.07.2018 111,09 NOK 7,42 % - -
SKAGEN Select 80 18.07.2018 109,04 NOK 6,38 % - -
SKAGEN Select 60 18.07.2018 107,14 NOK 4,92 % - -
SKAGEN Select 30 18.07.2018 101,43 NOK 1,78 % - -
SKAGEN Select 15 18.07.2018 101,16 NOK 1,23 % - -

Sist oppdatert

18.07.2018

Kurs

111,09 NOK

Hittil i år

-2,15 %

Siste år

7,42 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

18.07.2018

Kurs

109,04 NOK

Hittil i år

-1,51 %

Siste år

6,38 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

18.07.2018

Kurs

107,14 NOK

Hittil i år

-0,97 %

Siste år

4,92 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

18.07.2018

Kurs

101,43 NOK

Hittil i år

-0,97 %

Siste år

1,78 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

18.07.2018

Kurs

101,16 NOK

Hittil i år

-0,55 %

Siste år

1,23 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fund Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 20.07.2018 1 718,37 NOK 9,87 % 6,66 % 12,26 %
SKAGEN Kon-Tiki A 20.07.2018 821,38 NOK -1,05 % 4,73 % 8,59 %
SKAGEN m2 A 20.07.2018 199,48 NOK 12,02 % 8,66 % 12,55 %
SKAGEN Focus A 20.07.2018 123,51 NOK 9,54 % 8,45 % -
SKAGEN Vekst A * 20.07.2018 2 338,56 NOK 3,66 % 5,90 % 10,68 %
SKAGEN Insight A 20.07.2018 107,21 NOK - - -

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

1 718,37 NOK

Hittil i år

1,74 %

Siste år

9,87 %

Siste 3 år

6,66 %

Siste 5 år

12,26 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

821,38 NOK

Hittil i år

-10,59 %

Siste år

-1,05 %

Siste 3 år

4,73 %

Siste 5 år

8,59 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

199,48 NOK

Hittil i år

0,68 %

Siste år

12,02 %

Siste 3 år

8,66 %

Siste 5 år

12,55 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

123,51 NOK

Hittil i år

-1,86 %

Siste år

9,54 %

Siste 3 år

8,45 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

2 338,56 NOK

Hittil i år

-4,60 %

Siste år

3,66 %

Siste 3 år

5,90 %

Siste 5 år

10,68 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

107,21 NOK

Hittil i år

-7,28 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fund Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 20.07.2018 115,94 NOK 2,16 % 2,21 % 6,52 %
SKAGEN Avkastning 20.07.2018 139,77 NOK 2,03 % 2,31 % 2,78 %
SKAGEN Høyrente 20.07.2018 101,68 NOK 1,24 % 1,48 % 1,74 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

115,94 NOK

Hittil i år

-2,58 %

Siste år

2,16 %

Siste 3 år

2,21 %

Siste 5 år

6,52 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

139,77 NOK

Hittil i år

0,80 %

Siste år

2,03 %

Siste 3 år

2,31 %

Siste 5 år

2,78 %

Sist oppdatert

20.07.2018

Kurs

101,68 NOK

Hittil i år

0,76 %

Siste år

1,24 %

Siste 3 år

1,48 %

Siste 5 år

1,74 %

Nå lanserer vi 150 fondsnyheter!

Se hvilke fond du kan velge mellom og flytt dem til din aksjesparekonto.

Ikon av ett kompass

Fondsguiden

Kalkulatoren hjelper deg å velge fond, hvor lenge du bør spare og med hvilken risiko.

Ikon av en sparegris.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Ikon som viser en kalender.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond og banksparing.

Ikon som viser ett par briller og en kalkulator.

Pensjonskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye du bør spare til pensjon.

Nyhet i Europa: SKAGEN Insight

SKAGEN Insight skaper verdier ved å forbedre selskaper. Nå er denne attraktive investeringsformen tilgjengelig for alle. 

Tidligere aktueltartikler

Flytt til SKAGEN i sommer

Nå kan du samle alle aksjefondene dine og få gode råd om sparing. Flytter du aksjesparekontoene til ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.