Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

SKAGEN blant de beste på ESG

SKAGEN kommer på en delt tredjeplass blant norske forvaltningsselskaper med hensyn til miljø, samfunn og se...

- Tiden kan være inne

Etter flere år med dårlige resultater harvekstmarkedene i år utviklet seg bedre enn de utviklede mark ...

Tidligere nyheter
Tidligere aktueltartikler

Et kvartal med store svingninger er bak oss.

Det er tegn til bedring i vekstmarkedene etter det beste kvartalet målt mot globale aksjer siden 2009. Det kraftige fallet i starten av kvartalet stoppet opp og snudde mot slutten av perioden.

Bilde av markedsrapport 1, 2016, som viser himmel, hav og knauser

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.