Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år* Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 27.06.2017 106,51 NOK - - -
SKAGEN Select 80 27.06.2017 105,01 NOK - - -
SKAGEN Select 60 27.06.2017 103,98 NOK - - -
SKAGEN Select 30 27.06.2017 100,40 NOK - - -
SKAGEN Select 15 27.06.2017 100,45 NOK - - -

Sist oppdatert

27.06.2017

Kurs

106,51 NOK

Hittil i år*

6,51 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

27.06.2017

Kurs

105,01 NOK

Hittil i år*

5,01 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

27.06.2017

Kurs

103,98 NOK

Hittil i år*

3,98 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

27.06.2017

Kurs

100,40 NOK

Hittil i år*

0,40 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

27.06.2017

Kurs

100,45 NOK

Hittil i år*

0,45 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 28.06.2017 1 606,69 NOK 24,09 % 10,98 % 16,31 %
SKAGEN Kon-Tiki A 28.06.2017 840,94 NOK 26,99 % 8,22 % 11,43 %
SKAGEN m2 A 28.06.2017 181,28 NOK 20,19 % 15,15 % -
SKAGEN Focus A 28.06.2017 116,35 NOK 27,19 % - -
SKAGEN Vekst A * 28.06.2017 2 306,85 NOK 29,83 % 9,79 % 13,72 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

1 606,69 NOK

Hittil i år

10,90 %

Siste år

24,09 %

Siste 3 år

10,98 %

Siste 5 år

16,31 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

840,94 NOK

Hittil i år

15,27 %

Siste år

26,99 %

Siste 3 år

8,22 %

Siste 5 år

11,43 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

181,28 NOK

Hittil i år

11,93 %

Siste år

20,19 %

Siste 3 år

15,15 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

116,35 NOK

Hittil i år

8,04 %

Siste år

27,19 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

2 306,85 NOK

Hittil i år

11,08 %

Siste år

29,83 %

Siste 3 år

9,79 %

Siste 5 år

13,72 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 28.06.2017 121,77 NOK 3,83 % 7,70 % 8,67 %
SKAGEN Credit NOK 28.06.2017 102,14 NOK 5,51 % 1,59 % -
SKAGEN Avkastning 28.06.2017 139,28 NOK 2,96 % 2,36 % 3,40 %
SKAGEN Høyrente 28.06.2017 101,63 NOK 1,73 % 1,69 % 2,13 %
SKAGEN Høyrente Institusjon 28.06.2017 100,39 NOK 1,33 % 1,62 % 2,05 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

121,77 NOK

Hittil i år

4,53 %

Siste år

3,83 %

Siste 3 år

7,70 %

Siste 5 år

8,67 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

102,14 NOK

Hittil i år

1,35 %

Siste år

5,51 %

Siste 3 år

1,59 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

139,28 NOK

Hittil i år

1,71 %

Siste år

2,96 %

Siste 3 år

2,36 %

Siste 5 år

3,40 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

101,63 NOK

Hittil i år

0,90 %

Siste år

1,73 %

Siste 3 år

1,69 %

Siste 5 år

2,13 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

100,39 NOK

Hittil i år

0,70 %

Siste år

1,33 %

Siste 3 år

1,62 %

Siste 5 år

2,05 %

Kombinasjonsfond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Balanse 60/40 28.06.2017 151,90 NOK 15,97 % 6,82 % 9,54 %

Sist oppdatert

28.06.2017

Kurs

151,90 NOK

Hittil i år

7,49 %

Siste år

15,97 %

Siste 3 år

6,82 %

Siste 5 år

9,54 %

Aksjesparekonto fra 1. september

SKAGEN tilbyr aksjesparekonto fra første dag. Aksjesparekonto er en ny, fornuftig måte å spare i fond og aksjer. Spør oss om råd for å utnytte de gunstige reglene i 2017.

Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter
Skagenmaleri av fisker som røyker pipe. En uten solbriller og en uten.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.