Hopp til hovedinnholdet

Bli med på informasjonsmøte

Det har vært et begivenhetsrikt år. Meld deg på informasjonsmøtet og få nyttige tips om to av de største fondsnyhetene på mange år. 

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år* Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 15.09.2017 102,98 NOK - - -
SKAGEN Select 80 15.09.2017 102,35 NOK - - -
SKAGEN Select 60 15.09.2017 101,93 NOK - - -
SKAGEN Select 30 15.09.2017 99,47 NOK - - -
SKAGEN Select 15 15.09.2017 100,27 NOK - - -

Sist oppdatert

15.09.2017

Kurs

102,98 NOK

Hittil i år*

2,98 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.09.2017

Kurs

102,35 NOK

Hittil i år*

2,35 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.09.2017

Kurs

101,93 NOK

Hittil i år*

1,93 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.09.2017

Kurs

99,47 NOK

Hittil i år*

-0,53 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.09.2017

Kurs

100,27 NOK

Hittil i år*

0,27 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 19.09.2017 1 544,17 NOK 10,06 % 9,30 % 13,16 %
SKAGEN Kon-Tiki A 19.09.2017 828,15 NOK 16,07 % 8,01 % 9,71 %
SKAGEN m2 A 19.09.2017 181,08 NOK 12,42 % 13,88 % -
SKAGEN Focus A 19.09.2017 109,98 NOK 8,60 % - -
SKAGEN Vekst A * 19.09.2017 2 270,03 NOK 16,02 % 9,39 % 12,43 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

1 544,17 NOK

Hittil i år

6,59 %

Siste år

10,06 %

Siste 3 år

9,30 %

Siste 5 år

13,16 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

828,15 NOK

Hittil i år

13,52 %

Siste år

16,07 %

Siste 3 år

8,01 %

Siste 5 år

9,71 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

181,08 NOK

Hittil i år

11,80 %

Siste år

12,42 %

Siste 3 år

13,88 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

109,98 NOK

Hittil i år

2,13 %

Siste år

8,60 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

2 270,03 NOK

Hittil i år

9,31 %

Siste år

16,02 %

Siste 3 år

9,39 %

Siste 5 år

12,43 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 19.09.2017 117,90 NOK 1,69 % 6,55 % 7,78 %
SKAGEN Credit NOK 19.09.2017 102,68 NOK 3,25 % 1,82 % -
SKAGEN Avkastning 19.09.2017 140,06 NOK 2,77 % 2,23 % 3,09 %
SKAGEN Høyrente 19.09.2017 101,97 NOK 1,60 % 1,62 % 2,01 %
SKAGEN Høyrente Institusjon 19.09.2017 100,67 NOK 1,31 % 1,53 % 1,93 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

117,90 NOK

Hittil i år

1,21 %

Siste år

1,69 %

Siste 3 år

6,55 %

Siste 5 år

7,78 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

102,68 NOK

Hittil i år

1,88 %

Siste år

3,25 %

Siste 3 år

1,82 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

140,06 NOK

Hittil i år

2,28 %

Siste år

2,77 %

Siste 3 år

2,23 %

Siste 5 år

3,09 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

101,97 NOK

Hittil i år

1,24 %

Siste år

1,60 %

Siste 3 år

1,62 %

Siste 5 år

2,01 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

100,67 NOK

Hittil i år

0,99 %

Siste år

1,31 %

Siste 3 år

1,53 %

Siste 5 år

1,93 %

Kombinasjonsfond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Balanse 60/40 19.09.2017 149,59 NOK 8,39 % 6,21 % 8,12 %

Sist oppdatert

19.09.2017

Kurs

149,59 NOK

Hittil i år

5,85 %

Siste år

8,39 %

Siste 3 år

6,21 %

Siste 5 år

8,12 %

Endelig er aksjesparekonto her

Det er enkelt å flytte - alt du trenger å gjøre er å klikke på knappen under.

Du kan også bruke vårt flytteskjema (PDF)

Viktig informasjon om aksjesparekonto

Tidligere aktueltartikler

Bærekraft i fondene hittil i år

I første halvår har vi økt vår mangeårige satsing på miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG) i våre portefø...

Tidligere nyheter

Spare forsiktig eller spare modig?

Test ut hvilken sparing som passer for deg. Nyheten Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Spare forsiktig eller spare modig?

Test ut hvilken sparing som passer for deg. Nyheten Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Spare forsiktig eller spare modig?

Test ut hvilken sparing som passer for deg. Nyheten Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.