Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 28.04.2017 1 569,09 NOK 18,69 % 12,67 % 14,22 %
SKAGEN Kon-Tiki A 28.04.2017 835,46 NOK 27,49 % 11,55 % 9,82 %
SKAGEN m2 A 28.04.2017 172,28 NOK 16,90 % 15,63 % -
SKAGEN Focus A 28.04.2017 113,15 NOK 24,69 % - -
SKAGEN Vekst A * 28.04.2017 2 286,17 NOK 21,94 % 11,00 % 12,20 %
SKAGEN Tellus A 28.04.2017 119,34 NOK 5,28 % 8,64 % 8,82 %
SKAGEN Credit NOK 28.04.2017 102,16 NOK 6,17 % - -
SKAGEN Avkastning 28.04.2017 138,36 NOK 2,65 % 2,49 % 3,47 %
SKAGEN Høyrente 28.04.2017 101,38 NOK 1,77 % 1,73 % 2,17 %
SKAGEN Høyrente Institusjon 28.04.2017 100,19 NOK 1,38 % 1,68 % 2,10 %
SKAGEN Balanse 60/40 28.04.2017 150,27 NOK 13,36 % 8,01 % 8,53 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

1 569,09 NOK

Hittil i år

8,31 %

Siste år

18,69 %

Siste 3 år

12,67 %

Siste 5 år

14,22 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

835,46 NOK

Hittil i år

14,52 %

Siste år

27,49 %

Siste 3 år

11,55 %

Siste 5 år

9,82 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

172,28 NOK

Hittil i år

6,37 %

Siste år

16,90 %

Siste 3 år

15,63 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

113,15 NOK

Hittil i år

5,08 %

Siste år

24,69 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

2 286,17 NOK

Hittil i år

10,09 %

Siste år

21,94 %

Siste 3 år

11,00 %

Siste 5 år

12,20 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

119,34 NOK

Hittil i år

2,44 %

Siste år

5,28 %

Siste 3 år

8,64 %

Siste 5 år

8,82 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

102,16 NOK

Hittil i år

1,37 %

Siste år

6,17 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

138,36 NOK

Hittil i år

1,05 %

Siste år

2,65 %

Siste 3 år

2,49 %

Siste 5 år

3,47 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

101,38 NOK

Hittil i år

0,65 %

Siste år

1,77 %

Siste 3 år

1,73 %

Siste 5 år

2,17 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

100,19 NOK

Hittil i år

0,50 %

Siste år

1,38 %

Siste 3 år

1,68 %

Siste 5 år

2,10 %

Sist oppdatert

28.04.2017

Kurs

150,27 NOK

Hittil i år

6,34 %

Siste år

13,36 %

Siste 3 år

8,01 %

Siste 5 år

8,53 %

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Gi pengegave i fond til konfirmanten

Ønsker konfirmanten seg penger, kan du sørge for at gaven går til langsiktig sparing.

Michael Ancher, Anna, Helga og Michael Ancher på myren, 1905. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Aksjesparekonto til alle

Flere etterlyser informasjon om aksjesparekonto - en ny, fornuftig måte å spare i fond og aksjer. Spør oss om råd for å utnytte de gunstige reglene i 2017.

Michael Ancher, Etter det siste slaget, 1905. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.
Tidligere aktueltartikler

Lyse utsikter i vekstmarkedene

Porteføljeforvalter Knut Harald Nilsson i aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki gir en oppdatering for resultatene i ...

Tidligere nyheter

Vi mener at hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder over tid.

Bærekraft og ansvarlighet er ofte et tegn på godt lederskap. I investeringsprosessen vurderer derfor porteføljeforvalterne hvordan selskapet styres, samt miljømessige og sosiale faktorer. 

Les mer om hvorfor vi tror vi på ansvarlige investeringer

Et Skagen-maleri med barn som plukker blomster på en eng.
Michael Ancher, Barn og unge jenter plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.