Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Velg valuta:

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Alexandra Morris velger SKAGEN

-SKAGEN er det mest spennende forvaltermiljøet i Skandinavia, og for meg er det en fantastisk mulighet å væ...

Solid økning i spareavtaler

60.000 nordmenn startet spareavtaler i fjor, en økning på 8,7 prosent fra 2014, viser tall fra Verdipapirfo...

Tidligere nyheter
Tidligere aktueltartikler

Et kvartal med store svingninger er bak oss.

Det er tegn til bedring i vekstmarkedene etter det beste kvartalet målt mot globale aksjer siden 2009. Det kraftige fallet i starten av kvartalet stoppet opp og snudde mot slutten av perioden.

Bilde av markedsrapport 1, 2016, som viser himmel, hav og knauser

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.