Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Gi fond i julegave

Lei av å gi plastleker og klær? Penger i fond til jul kan vokse i verdi over tid. Minstebeløp er 250 kr.

Maleri av Michael Ancher "Vinterlandskap, snødyner". 1882.
Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Vi mener at hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder over tid.

Bærekraft og ansvarlighet er ofte et tegn på godt lederskap. I investeringsprosessen vurderer derfor porteføljeforvalterne hvordan selskapet styres, samt miljømessige og sosiale faktorer. 

Å gjøre en forskjell gjennom ansvarlige investeringer

Økt satsing og god aktivitet siste halvår

Derfor tror vi på ansvarlige investeringer

Et Skagen-maleri med fem eldre menn som sitter ved et bord og tenker.
Portrettgruppe. Utstillingskomité, 1902. Utsnitt. Av Julius Paulsen, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.