Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Select-fond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 15.02.2018 109,74 NOK - - -
SKAGEN Select 80 15.02.2018 107,73 NOK - - -
SKAGEN Select 60 15.02.2018 105,97 NOK - - -
SKAGEN Select 30 15.02.2018 101,04 NOK - - -
SKAGEN Select 15 15.02.2018 100,77 NOK - - -

Sist oppdatert

15.02.2018

Kurs

109,74 NOK

Hittil i år

-3,33 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.02.2018

Kurs

107,73 NOK

Hittil i år

-2,69 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.02.2018

Kurs

105,97 NOK

Hittil i år

-2,05 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.02.2018

Kurs

101,04 NOK

Hittil i år

-1,36 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

15.02.2018

Kurs

100,77 NOK

Hittil i år

-0,93 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Avkastningen hittil i år er fra fondenes oppstartsdato. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. *Oppstartdato for Select 100, Select 80 og Select 60 var 23.03.2017, mens oppstartdato for Select 30 og Select 15 var 05.05.2017.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 19.02.2018 1 621,96 NOK 11,07 % 7,39 % 12,93 %
SKAGEN Kon-Tiki A 19.02.2018 888,10 NOK 14,27 % 8,08 % 10,35 %
SKAGEN m2 A 19.02.2018 189,07 NOK 14,36 % 7,11 % 11,82 %
SKAGEN Focus A 19.02.2018 121,87 NOK 12,36 % - -
SKAGEN Vekst A * 19.02.2018 2 359,76 NOK 11,28 % 8,45 % 11,88 %
SKAGEN Insight A 19.02.2018 108,50 NOK - - -

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

1 621,96 NOK

Hittil i år

-3,96 %

Siste år

11,07 %

Siste 3 år

7,39 %

Siste 5 år

12,93 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

888,10 NOK

Hittil i år

-3,33 %

Siste år

14,27 %

Siste 3 år

8,08 %

Siste 5 år

10,35 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

189,07 NOK

Hittil i år

-4,57 %

Siste år

14,36 %

Siste 3 år

7,11 %

Siste 5 år

11,82 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

121,87 NOK

Hittil i år

-3,16 %

Siste år

12,36 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

2 359,76 NOK

Hittil i år

-3,73 %

Siste år

11,28 %

Siste 3 år

8,45 %

Siste 5 år

11,88 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

108,50 NOK

Hittil i år

-6,16 %

Siste år

-

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste år Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 19.02.2018 115,65 NOK 5,69 % 2,46 % 7,91 %
SKAGEN Credit NOK 19.02.2018 101,84 NOK 1,84 % 2,50 % -
SKAGEN Avkastning 19.02.2018 138,70 NOK 3,04 % 1,95 % 2,82 %
SKAGEN Høyrente 19.02.2018 101,12 NOK 1,38 % 1,52 % 1,85 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

115,65 NOK

Hittil i år

-2,83 %

Siste år

5,69 %

Siste 3 år

2,46 %

Siste 5 år

7,91 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

101,84 NOK

Hittil i år

0,13 %

Siste år

1,84 %

Siste 3 år

2,50 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

138,70 NOK

Hittil i år

0,02 %

Siste år

3,04 %

Siste 3 år

1,95 %

Siste 5 år

2,82 %

Sist oppdatert

19.02.2018

Kurs

101,12 NOK

Hittil i år

0,21 %

Siste år

1,38 %

Siste 3 år

1,52 %

Siste 5 år

1,85 %

Finn ut hvilke fond som passer deg med Fondsguiden.

Prøv Fondsguiden
Bilde av PC med skjermbilde

Nytt aksjefond: SKAGEN Insight

Bli med de hardtarbeidende aktivistene! SKAGEN Insight skaper verdier ved å forbedre selskaper. Nå er denne attraktive investeringsformen tilgjengelig for alle. 

Tidligere aktueltartikler

Kunngjøring

Finanstilsynet har godkjent endring i kostnadsmodellen i SKAGEN m2, andelsklasse C. Andelsklassen...

Årsoppgaven ligger klar

Vi har laget en årsoppgave som skal gjøre det enkelt å sjekke tallene i skattemeldingen din. Nå l...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.