Hopp til hovedinnholdet

Avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondspakker

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Select 100 20.02.2019 113,58 NOK 3,11 % - -
SKAGEN Select 80 20.02.2019 111,26 NOK 2,92 % - -
SKAGEN Select 60 20.02.2019 108,83 NOK 2,41 % - -
SKAGEN Select 30 20.02.2019 102,67 NOK 1,51 % - -
SKAGEN Select 15 20.02.2019 101,80 NOK 1,40 % - -

Sist oppdatert

20.02.2019

Kurs

113,58 NOK

Hittil i år

8,63 %

Siste 12 mnd

3,11 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.02.2019

Kurs

111,26 NOK

Hittil i år

7,11 %

Siste 12 mnd

2,92 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.02.2019

Kurs

108,83 NOK

Hittil i år

5,41 %

Siste 12 mnd

2,41 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.02.2019

Kurs

102,67 NOK

Hittil i år

3,18 %

Siste 12 mnd

1,51 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

20.02.2019

Kurs

101,80 NOK

Hittil i år

2,38 %

Siste 12 mnd

1,40 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

Select-fondene er "fond-i-fond" som består av SKAGENs egne aksje- og rentefond i tillegg til noen nøye utvalgte eksterne fond. Kursene i SKAGEN Select fondene beregenes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene.

Aksjefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Global A 22.02.2019 1 794,46 NOK 10,04 % 11,17 % 10,61 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22.02.2019 852,91 NOK -3,76 % 11,75 % 7,40 %
SKAGEN m2 A 22.02.2019 210,89 NOK 12,14 % 14,98 % 14,24 %
SKAGEN Focus A 22.02.2019 120,28 NOK -1,25 % 11,80 % -
SKAGEN Vekst A * 22.02.2019 2 329,48 NOK -2,48 % 9,01 % 6,86 %
SKAGEN Insight A 22.02.2019 101,06 NOK -7,49 % - -

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

1 794,46 NOK

Hittil i år

9,62 %

Siste 12 mnd

10,04 %

Siste 3 år

11,17 %

Siste 5 år

10,61 %

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

852,91 NOK

Hittil i år

10,54 %

Siste 12 mnd

-3,76 %

Siste 3 år

11,75 %

Siste 5 år

7,40 %

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

210,89 NOK

Hittil i år

8,18 %

Siste 12 mnd

12,14 %

Siste 3 år

14,98 %

Siste 5 år

14,24 %

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

120,28 NOK

Hittil i år

12,77 %

Siste 12 mnd

-1,25 %

Siste 3 år

11,80 %

Siste 5 år

-

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

2 329,48 NOK

Hittil i år

7,93 %

Siste 12 mnd

-2,48 %

Siste 3 år

9,01 %

Siste 5 år

6,86 %

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

101,06 NOK

Hittil i år

16,39 %

Siste 12 mnd

-7,49 %

Siste 3 år

-

Siste 5 år

-

*Fondets investeringsmandat ble endret 01.01.2014. Les mer på fondets side.

Rentefond

Fond Sist oppdatert Kurs Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år
SKAGEN Tellus A 22.02.2019 115,49 NOK 3,95 % 3,15 % 6,83 %
SKAGEN Avkastning 22.02.2019 138,67 NOK 1,58 % 2,49 % 2,49 %
SKAGEN Høyrente 21.02.2019 101,12 NOK 1,31 % 1,59 % 1,60 %

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

115,49 NOK

Hittil i år

1,36 %

Siste 12 mnd

3,95 %

Siste 3 år

3,15 %

Siste 5 år

6,83 %

Sist oppdatert

22.02.2019

Kurs

138,67 NOK

Hittil i år

0,83 %

Siste 12 mnd

1,58 %

Siste 3 år

2,49 %

Siste 5 år

2,49 %

Sist oppdatert

21.02.2019

Kurs

101,12 NOK

Hittil i år

0,33 %

Siste 12 mnd

1,31 %

Siste 3 år

1,59 %

Siste 5 år

1,60 %

Vi fyller 25 år!

I 25 år har vi utvidet horisonten. I dag har SKAGEN et bredere perspektiv og større tilbud enn noen gang. Og reisen fortsetter..

Fondsguiden

Kalkulatoren hjelper deg å velge fond, hvor lenge du bør spare og med hvilken risiko.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond og banksparing.

Pensjonskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye du bør spare til pensjon.
Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.