Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Slik engasjerer vi oss i selskapene

Da SKAGENs bærekraftpolicy ble lansert i 2002 var selskapsstyringsspørsmål sentralt. Vi investerer kun i selskaper som har solide systemer for å beskytte minoritetsaksjonærers interesser, eller de som tydelig viser at de forbedrer selskapsstyringen for å skape verdi for aksjonærene.

Alle investeringer innebærer risiko og det er porteføljeforvalternes jobb å finne selskaper som kan gi best risikojustert avkastning til kundene. Risiko måles ofte ved å bruke finansielle målebegreper eller kredittratinger, men disse fokuserer ofte på gjeld, og trusler kan komme fra en lang rekke interne og eksterne faktorer.

Vi engasjerer oss jevnlig i porteføljeselskapene for å forstå vår egen risikoeksponering og for å oppmuntre selskapene til å operere på en måte som minimerer truslene de står overfor eller påfører miljøet, ansatte eller samfunnet generelt. SKAGEN forsterker sitt aktive eierskap gjennom å stemme på generalforsamlinger. Vi stemmer mot ledelsen når vi er uenige med dem, for å påvirke dem i en mer bærekraftig retning.

Innimellom hender det at selskapsledelser opptrer uaktsomt eller ut fra egeninteresse fremfor aksjonærenes. I slike tilfeller er vårt eneste valg som investorer å bruke rettsvesenet, særlig dersom ledelsens handlinger (eller manglende sådanne) har påført oss og kundene våre tap. Verdipapirloven pålegger SKAGEN å sikre andelseiernes interesser og markedets integritet på best mulig måte.

Gruppesøksmål

De fleste av SKAGENs juridiske engasjement er via gruppesøksmål, hvor vi går sammen med andre investorer i rettsprosesser mot selskaper som har brutt loven. Vi bruker advokatselskapet KesslerTopazMetzlerCheck (KTMC) som overvåker verdipapirsvindel, dårlig selskapsledelse og tillitsbrudd overfor aksjonærer, i saker hvor vi kan delta. KTMC opererer slik at vi ikke betaler honorarer dersom saken de fører ikke vinner frem i retten. Selskapet mottar en andel av erstatningssummen retten kommer frem til.

Gruppesøksmålene SKAGEN deltar I kan deles i to kategorier. Den første er saker som er løst og hvor vi søker vår rettmessige andel av erstatningssummen på vegne av kundene våre. I andre tilfeller er SKAGEN den ledende saksøkeren hvor vi søker kompensasjon som skal deles med andre investorer som blir med i søksmålet. Hittil har vi fått tilbake over 6,8 millioner på vegne av kundene fra slike gruppesøksmål og vi har flere prosesser i gang.

Rettsprosesser på egne vegne

I enkelte tilfeller vil SKAGEN velge å droppe gruppesøksmål for å kreve erstatning på egenhånd. Dette gjør vi vanligvis når vi vurderer at saken er sterkere, eller de økonomiske skadene større.

I 2015 vant vi frem i søksmålet mot Petrobras, etter at det brasilianske statseide energiselskapets verdi falt etter korrupsjonsanklager. Ikke bare ignorerte ledelsen røde flagg internt, de hadde også mottatt bestikkelser i en av verdens største korrupsjonsskandaler. SKAGEN oppnådde en betydelig kompensasjon i prosessen, hvor mange direktører og politikere ble dømt. Petrobras-saken rangeres som det femte største gruppesøksmålet i historien i energisektoren, hvor erstatningssummen til slutt endte på 3000 millioner dollar[1].

Spore til selskapsstyring

Den overhengende trusselen om rettslige skritt er nyttig for å sikre at selskaper handler i minoritetsaksjonærenes beste interesse, og overholder gode standarder for selskapsstyring. Styrer kan nå holdes personlig ansvarlige for brudd på deres forpliktelser som styremedlemmer. Antall søksmål har økt jevnt over tid etter hvert som finansiering er blitt lettere tilgjengelig og erstatningssummene er høye (gjennomsnittlige utbetalinger i USA var 44 millioner dollar i 2020¹)

Lawful engagement.jpg

I SKAGEN vil vi gjennomføre strenge due diligence-undersøkelser i alle nye investeringer og risikovurderinger på vegne av kundene. Vi vil også samarbeide med selskaper, både individuelt og sammen med andre investorer, for å oppmuntre ledelser til å opprettholde best practice og bærekraftig fremgangsmåte.

For selskaper som opptrer urimelig eller ulovlig kan detaljerte analyser kun avdekke en del. Tvilsom regnskapspraksis, villedende informasjon om fremtidig inntjening og regelbrudd kan være vanskelig å avdekke. I slike tilfeller vil vi fortsatt søke rettslig oppreisning i tillegg til å forsikre kundene om at vi mener dette er viktig for å heve standarden i våre porteføljeselskaper og selskaper generelt.


[1] Kilde: NERA Economic Consulting, 2020 Full-Year Review, januar 2021

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up