Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

For å kunne gi våre kunder best mulig risikojustert avkastning, er det avgjørende at vi investerer bærekraftig og ansvarlig. Vår bærekraftstrategi er basert på fire tilnærminger:

Vi ekskluderer

Vi ekskluderer en rekke ikke-bærekraftige produkter, virksomheter og aktiviteter.

Forsterket screening

Forbedret screening av selskaper i industrier med store utslipp.

ESG-faktaark

ESG-faktaark er en del av analysen i hvert investeringscase.

Vi er svært aktive eiere

Direkte dialog med selskapene og stemmerett under generalforsamlinger betyr at vi kan påvirke selskapene positivt på lang sikt.

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler.

Bærekraftsrapport

Vi har nå publisert vår bærekraftsrapport for andre kvartal i 2021. Les hele rapporten under.

Følg med på hvordan fondene stemmer

Følg med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis.

Foto av en kvinne og mann

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland jobber begge med bærekraftige investeringer og forvalter bærekraftspolicyen. I nært samarbeide med porteføljeforvalterne screenes de hvert potensielle selskap mot retningslinjene, både før investeringen gjøres og etter at den er tatt inn i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bærekraftige. Men vi må også kombinere det med vår hovedoppgave å skape god avkastning til andelseierne, sier Sondre.

Slik investerer SKAGEN i bærekraft

Fra 2020 rapporterer vi om vår bærekraftarbeide hvert kvartal.

I rapporten viser vi hvordan vi jobber med bærekraft i alle aspekter - både hvordan vi integrerer ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyring) i fondenes investeringer, og hvordan vi jobber med bærekraft som selskap. Rapporten gjør det mulig for kunder og interessenter å vurdere virksomheten vår ut fra et helheltsperspektiv. 

Under ser du rapportene i pdf-format på engelsk.

Bærekraftsrapport
Bærekraft
Slik engasjerer vi oss i selskapene
7. september 2021

SKAGEN bruker blant annet rettslige prosesser for å hindre brudd på god selskapsstyring på vegne av kundene våre.

Bærekraft
Nye bærekraftregler for aksjefondene
2. september 2021

Nå intensiverer SKAGEN bærekraftarbeidet og flytter aksjefondene til nest høyeste nivå under EUs ...

VekstmarkederBærekraftAktivt eierskap
Ivanhoe Mines til kamp for klimanøytralitet
25. august 2021

Gruveselskapet Ivanhoe Mines forplikter seg til at flaggskipsprosjektet Kamoa-Kakula blir verdens ...

BærekraftAktivt eierskap
Bærekraft i andre kvartal: Den vanskelige ærligheten
19. juli 2021

Som en aktiv eier er SKAGEN opptatt av nødvendig endring når vi engasjerer oss i porteføljeselskapen ...

Aktiv forvaltningBærekraft
Tim Warrington: -Folk først
7. juli 2021

Et godt første halvår 2021 er bak oss og det blir stadig tydeligere hvor viktig det er å sette ...

Bærekraft
Kvinner i finans: - Nå har vi snakket nok!
18. juni 2021

- Nå har vi snakket lenge nok om hvordan vi skal få flere kvinner i lederstillinger i finans. Det ...

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up