Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

For å kunne gi våre kunder best mulig risikojustert avkastning, er det avgjørende at vi investerer bærekraftig og ansvarlig. Vår bærekraftstrategi er basert på fire tilnærminger:

Vi ekskluderer

Vi ekskluderer en rekke ikke-bærekraftige produkter, virksomheter og aktiviteter.

Forsterket screening

Forbedret screening av selskaper i industrier med store utslipp.

ESG-faktaark

ESG-faktaark er en del av analysen i hvert investeringscase.

Vi er svært aktive eiere

Direkte dialog med selskapene og stemmerett under generalforsamlinger betyr at vi kan påvirke selskapene positivt på lang sikt.

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler.

Bærekraftsrapport

Vi har nå publisert vår bærekraftsrapport for tredje kvartal i 2021. Les hele rapporten under.

Følg med på hvordan fondene stemmer

Følg med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis.

Foto av en kvinne og mann

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland jobber begge med bærekraftige investeringer og forvalter bærekraftspolicyen. I nært samarbeide med porteføljeforvalterne screenes de hvert potensielle selskap mot retningslinjene, både før investeringen gjøres og etter at den er tatt inn i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bærekraftige. Men vi må også kombinere det med vår hovedoppgave å skape god avkastning til andelseierne, sier Sondre.

Slik investerer SKAGEN i bærekraft

Fra 2020 rapporterer vi om vår bærekraftarbeide hvert kvartal.

I rapporten viser vi hvordan vi jobber med bærekraft i alle aspekter - både hvordan vi integrerer ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyring) i fondenes investeringer, og hvordan vi jobber med bærekraft som selskap. Rapporten gjør det mulig for kunder og interessenter å vurdere virksomheten vår ut fra et helheltsperspektiv. 

Under ser du rapportene i pdf-format på engelsk.

Bærekraftsrapport
BærekraftAktiv forvaltningAktivt eierskap
Alexandra Morris: Derfor har aktive forvaltere en fordel på bærekraftområdet
9. desember 2021

Aktive forvaltere har en klar fordel når det kommer til bærekraft: vi kan bestemme hvilke selskaper vi vil investere i, hvor stor eksponering vi ønsker og når vi skal selge. 

Aktivt eierskapBærekraft
Slik engasjerte vi oss i tredje kvartal
23. november 2021

Som langsiktige investorer engasjerer vi oss jevnlig i porteføljeselskapene våre for å motivere og ...

Bærekraft
Klimatoppmøtet: Viktige fremskritt, men langt igjen
23. november 2021

ESG-spesialist Sondre Myge Haugland gjennomgår de viktigste punktene etter klimatoppmøtet i Glasgow.

Bærekraft
Bærekraft i tredje kvartal - prosess og fremgang
1. november 2021

Bærekraft betyr ofte ulike ting for ulike mennesker, men det er likevel en klar forskjell på ...

BærekraftAktivt eierskap
Slik engasjerer vi oss i selskapene
7. september 2021

SKAGEN bruker blant annet rettslige prosesser for å hindre brudd på god selskapsstyring på vegne av ...

Bærekraft
Nye bærekraftregler for aksjefondene
2. september 2021

Nå intensiverer SKAGEN bærekraftarbeidet og flytter aksjefondene til nest høyeste nivå under EUs ...

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up