Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vi bruker sunn fornuft

Siden 2002 har vi innarbeidet ESG/bærekraft i investeringsprosessen vår. Vi har en tilnærming preget av sunn fornuft, samtidig er bærekraft et komplekst område hvor utviklingen skjer fort. Dette er en kontinuerlig læringsprosess og vi jobber hele tiden med å forsterke bærekraft i investeringsprosessen.

For å kunne gi våre kunder best mulig risikojustert avkastning, er det avgjørende at vi investerer bærekraftig og ansvarlig. Vår bærekraftstrategi er basert på fire tilnærminger:

Vi ekskluderer

Vi ekskluderer en rekke ikke-bærekraftige produkter, virksomheter og aktiviteter.

Forsterket screening

Forbedret screening av selskaper i industrier med store utslipp.

ESG-faktaark

ESG-faktaark er en del av analysen i hvert investeringscase.

Vi er svært aktive eiere

Direkte dialog med selskapene og stemmerett under generalforsamlinger betyr at vi kan påvirke selskapene positivt på lang sikt.

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up