Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vi bruker sunn fornuft

Siden 2002 har vi innarbeidet ESG/bærekraft i investeringsprosessen vår. Vi har en tilnærming preget av sunn fornuft, samtidig er bærekraft et komplekst område hvor utviklingen skjer fort. Dette er en kontinuerlig læringsprosess og vi jobber hele tiden med å forsterke bærekraft i investeringsprosessen.

For å kunne gi våre kunder best mulig risikojustert avkastning, er det avgjørende at vi investerer bærekraftig og ansvarlig. Vår bærekraftstrategi er basert på fire tilnærminger:

Vi ekskluderer

Vi ekskluderer en rekke ikke-bærekraftige produkter, virksomheter og aktiviteter.

Forsterket screening

Forbedret screening av selskaper i industrier med store utslipp.

ESG-faktaark

ESG-faktaark er en del av analysen i hvert investeringscase.

Vi er svært aktive eiere

Direkte dialog med selskapene og stemmerett under generalforsamlinger betyr at vi kan påvirke selskapene positivt på lang sikt.

I rapporten viser vi hvordan vi jobber med bærekraft i alle aspekter - både hvordan vi integrerer ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyring) i fondenes investeringer, og hvordan vi jobber med bærekraft som selskap. Rapporten gjør det mulig for kunder og interessenter å vurdere virksomheten vår ut fra et helheltsperspektiv. 

Under ser du rapportene i pdf-format på engelsk.

Les vår siste bærekraftsrapport her
Bærekraftsrapport

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up