Hopp til hovedinnholdet
Fondets investeringsmandat ble endret med virkning fra 01.01.2014 fra at fondet investerte minst 50 % av sine midler i Norge til at fondet investerer minst 50 % av sine midler i Norden. Dette betyr at avkastning før endringen ble oppnådd under andre omstendigheter enn i dag.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Vekst investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden. Halvparten av porteføljen er konsentrert rundt Norden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets investeringsmandat ble endret med virkning fra 01.01.2014 fra at fondet investerte minst 50 % av sine midler i Norge til at fondet investerer minst 50 % av sine midler i Norden. Dette betyr at avkastning før endringen ble oppnådd under andre omstendigheter enn i dag.

Fondets referanseindeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Før 01.01.2014 var referanseindeksen en likt sammensatt referanseindeks av Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og MSCI All Country World. Referanseindeksen før 01.01.2010 var Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). 
Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
01.12.1993 8 048 mill. NOK 250,00 NOK MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic NO0008000445
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Geir Tjetland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst
Geografisk distribusjon av investering

18,24 %

Kapitalvarer, service og transport

15,25 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

14,50 %

Informasjonsteknologi

10,14 %

Medisin

9,20 %

Energi

8,95 %

Bank og finans

7,60 %

Defensive konsumvarer

7,11 %

Telekom

5,49 %

Råvarer

2,49 %

Likviditet

1,02 %

Real Estate

Pr dato 31.05.2017 - 43,88 % av den totale porteføljen

Carlsberg Group

5,74 %

Samsung

5,72 %

Continental

4,92 %

Norwegian

4,52 %

4,28 %

Citigroup

4,10 %

4,00 %

3,92 %

Ericsson

3,62 %

Roche

3,06 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.