Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Fondets investeringsmandat ble endret med virkning fra 01.01.2014 fra at fondet investerte minst 50 % av sine midler i Norge til at fondet investerer minst 50 % av sine midler i Norden. Dette betyr at avkastning før endringen ble oppnådd under andre omstendigheter enn i dag.

Morningstar

Bærekraftklassifisering

SKAGEN Vekst investerer i selskaper som er lavt priset i forhold til forventet lønnsomhet og vekst. Fondet investerer hovedsakelig i Norden og sekundært i resten av verden. Målet er å oppnå best mulig risikojustert avkastning for den risikoen fondet tar. Fondet passer til investorer som har minst fem års investeringshorisont.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets investeringsmandat ble endret med virkning fra 01.01.2014 fra at fondet investerte minst 50 % av sine midler i Norge til at fondet investerer minst 50 % av sine midler i Norden. Dette betyr at avkastning før endringen ble oppnådd under andre omstendigheter enn i dag.

Fondets referanseindeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Før 01.01.2014 var referanseindeksen en likt sammensatt referanseindeks av Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og MSCI All Country World. Referanseindeksen før 01.01.2010 var Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). 
Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management. 

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
01.12.1993 11 857 mill. NOK 250,00 NOK MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic NO0008000445
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Sondre Solvoll Bakketun

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst
Geografisk distribusjon av investering

20,03 %

Bank og finans

15,56 %

Kapitalvarer, service og transport

10,74 %

Medisin

10,71 %

Informasjonsteknologi

10,24 %

Communication Services

9,97 %

Råvarer

7,43 %

Energi

6,79 %

Defensive konsumvarer

3,75 %

Likviditet

2,41 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

2,37 %

Real Estate

Pr dato 31.05.2024 - 38,48 % av den totale porteføljen

Novo Nordisk A/S

8,57 %

3,81 %

Nordea Bank Abp

3,58 %

JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg

3,49 %

Telenor ASA

3,35 %

ISS A/S

3,21 %

Boliden AB

3,17 %

Cnooc Ltd

3,13 %

UPM-Kymmene Oyj

3,10 %

3,07 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up