Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Jakob Rikwide

Analytiker

Jakob er analytiker for aksjefondet SKAGEN Focus.

Som en del av porteføljeteamet deltar han i SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser av selskaper og bransjer. 

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN som aksjeanalytiker i 2019
  • Aksjeanalytiker, UBS Investment Bank

Utdannelse

  • CFA Charterholder
  • MBA, BYU Marriott School of Business
  • BSc in Business & Economics, Stockholm School of Economics

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up