Hopp til hovedinnholdet

Jakob Rikwide

Analytiker

Jakob er analytiker for aksjefondet SKAGEN Focus.

Som en del av porteføljeteamet deltar han i SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser av selskaper og bransjer. 

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN som aksjeanalytiker i 2019
  • Aksjeanalytiker, UBS Investment Bank

Utdannelse

  • CFA Charterholder
  • MBA, BYU Marriott School of Business
  • BSc in Business & Economics, Stockholm School of Economics
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.