Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

SKAGEN Focus graver etter rabatter i metaller og gruvedrift

For SKAGEN Focus er sykluser et markedsfenomen som kan gi konstante muligheter. I vår investeringsfilosofi er et langsiktig og gjennomgående syklusperspektiv helt sentralt når vi vurderer et selskaps inntjeningspotensial. Mange investorer overser dette, men det har vært en viktig drivkraft for fondets sterke utvikling i det siste.

Mange av oss tar faktisk gruvedrift litt for gitt. I en verden av masseforbruk glemmer vi de utvidede verdikjedene som kreves for å levere komponentene til våre uvurderlige mobiltelefoner og elektriske biler, samt infrastrukturen som er nødvendig for å transportere disse varene.

Gruveselskaper generelt er priset etter varen de produserer. Driften krever store investeringer i fysiske produksjonsmidler som tar lang tid å utvikle (ofte i kompliserte jurisdiksjoner), mens adgangen til kapital ofte bestemmes av den økonomiske syklusen.

Kombinert med at investorenes tidshorisont blir stadig mer kortsiktig gjør det vanskelig for ledelsen i gruveselskaper å gjennomføre strategier som maksimerer den langsiktige verdien. Dette skaper en mulighet for aktive og tålmodige investorer som oss, som kan identifisere de nødvendige ingrediensene til en langsiktig suksess og dra fordel av de midlertidige markedsforstyrrelsene som forårsakes av syklusenes natur.

Åpner muligheter

Der er mange måter investorer kan får råvareeksponering på. For eksempel ved å kjøpe de fysiske materialene direkte via store gruveselskaper, eller gjennom mindre kjente små- og mellomstore produsenter og utviklere. Vårt globale mandat med fokus på mindre selskaper gjør oss i stand til å grave etter muligheter innen dette lukrative segmentet. Her har selskapene en tendens til å tilføre størst aksjonærverdi når de vokser fra små til mellomstore produsenter.

Dynamikken i tilbud og etterspørsel for en underliggende vare spiller en viktig rolle i våre analyser, og vi bruker den for å avgjøre hvor vi er i syklusen, snarere enn å basere investeringscaset rundt en bestemt prisstigning. Vi fokuserer i stedet på områder som løpende inntjeningspotensial, ledelse, en sterk balanse, kvaliteten på eiendelene og posisjonering, for å avdekke feilprisinger i markedet.

Råvarer som aktivaklasse har en tendens til å klare seg godt i økonomiske oppgangstider, når industriproduksjonen stiger og utsikten til økende prisvekst er fremst i bevisstheten til investorene. Det er det vi har vært vitne til de siste månedene, i en viss grad.

Vår samlede råvareeksponering er i øyeblikket rundt 30 prosent. Ved første øyekast kan det virke høyt men de underliggende selskapene er utsatt for svært ulike drivkrefter som er upåvirket av hverandre. Hvis vi tar gruvedriften som eksempel, har de ulike metallene som utvinnes svært forskjellige underliggende drivere. Edle metaller som gull og sølv, anses som sikre aktiva for å lagre verdi og har en tendens til å klare seg godt i tider med makroøkonomisk usikkerhet. Etterspørselen etter industrielle metaller som kommer er i siste instans drevet av økonomisk aktivitet. Å diversifisere disse eksponeringene bidrar etter vårt syn til en velbalansert portefølje.

Store vekstmuligheter

Den største posisjonen i fondet er Ivanhoe Mines, med 6,1 prosent av fondet. Dette er et kanadisk gruveselskap som eier en av de største og grønneste kobbergruver i verden. Vi ser et enormt vekstpotensial etter at kobberproduksjonen kommer i gang senere i år. Ivanhoe vil være en viktig bidragsyter til den fremtidige globale kobberforsyningen, særlig siden verden står overfor en betydelig mangel på metallet. Det er uten tvil viktig for den globale økonomiske utviklingen.

På tross av den nylige økningen i kobberpriser hevder mange at vi kanskje går inn i en ny supersyklus. Metallet er en nøkkelingrediens i det grønne skiftet som er nødvendig for å bekjempe klimaendringer. Ivanhoe har noen unike interessenter, alle med sterke insitamenter til suksess. Vi mener det reduserer den uberettigede risikoen knyttet til selskapet. Aksjekursen handles til 40 prosent  rabatt på indre verdi (NAV), betydelig lavere enn sammenlignbare produsenter, særlig hvis man tar høyde for Ivanhoes mineralreserver og eiendeler av høy kvalitet.

Betydelig verdi

En annen viktig posisjon er edelmetallselskapet Roxgold, som utgjør 4,9 prosent av porteføljen. Roxgold er et betydelig undervurdert gullgruveselskap med produksjon i Vest-Afrika. Roxgold er en lavkost-produsent som genererer betydelige frie kontantstrømmer. Det gjør det mulig for virksomheten å finansiere sin egen transformasjon tross et betydelig fall i gullprisene. Vi forventer at Roxgold vil være i stand til å doble produksjonen innen tre år, siden det går fra å være en enkelt- til multioperatør. Det er imponerende og uvanlig blant små gruveselskaper – hvert fall uten tilførsel av ny kapital.

Under konjunkturnedgangen i 2019 utnyttet vi presset på aktive fond og kjøpte en betydelig andel i selskapet til en attraktiv verdsettelse. Roxgolds akjekurs handles stadig til en betydelig rabatt mot NAV, og mindre enn fire ganger selskapets nåværende kontantstrøm.

Metaller og gruvedrift er et godt eksempel på hvordan sykliske krefter påvirker oppfatningen av verdi, og hvordan vårt langsiktige syklusperspektiv løpende avdekker muligheter som fondet kan investere i. Med det ubegrensede, men likevel sterkt fokuserte mandatet, kan vi gi kunder eksponering til en de mest lukrative delene av denne sektoren, gjennom en ansvarlig og aktiv tilgang. Vi mener at hvis man er villig til å se under overflaten, betyr syklusens karakter og for korte tidshorisonter at det ofte er betydelig verdi å finne.

NB: Porteføljedata fra 22. april 2021

Investeringsfilosofi

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som er flinkest til å tilpasse seg klarer seg best

Januar er måneden mange kommer i form både fysisk og finansielt. God aksjeplukking vil sørge for at ...

Verdi i usikre tider

Vi ser på fordelene ved SKAGENs prisdrevne og kontrære investeringsstrategi i usikre tider, og ...

Sunn fornuft er tilbake: Slik kan aksjemarkedene få fast grunn i 2023

Aksjer vil hente seg inn så snart resesjonen er bekreftet, og en normalisering av rentene vil ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up