Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Illustrasjon av risikografen.
Illustrasjon av risikoskalaen.

SKAGEN klassifiserer alle sine fond på en skala fra 1 til 7. Dette er en europeisk, lovpålagt risikoindikator for fond av SKAGENs type (UCITS fond) som må vises i fondets nøkkelinformasjonsdokument (KIID). Alle UCITS fond må beregne risikoklassifiseringen på samme måte, for å gjøre det enklere å sammenligne ulike fond og fondsforvaltere for potensielle kunder.

Risikoindikatoren er basert på fondets svingninger siste fem år og et fond kan bevege seg langs skalaen over tid. Svingninger (volatilitet) er beregnet som standardavviket til rullerende, ukentlige avkastningstall.

Hva betyr tallene på risikoskalaen?

Tallene betyr at normale, årlige svingninger har vært:
1 = Mindre enn 0,5 prosent
2 = Mellom 0,5 og 2 prosent
3 = Mellom 2 og 5 prosent
4 = Mellom 5 og 10 prosent
5 = Mellom 10 og 15 prosent
6 = 15 - 25 prosent
7 = Over 25 prosent

Med «normale svingninger» mener vi kursutslag for fondsverdien som har inntruffet 2/3 av gangene, dvs. «ett standardavvik». Hvis f.eks. forventet avkastning er 10 prosent og fondets svingning er 16 prosent (dvs. risikoklasse 6), har avkastningshistorikken vært innenfor intervallet -6 til +26 prosent i to av tre år, og -22 til +42 prosent i 19 av 20 år. Tallet gjør det mulig for investorer å vurdere risikoen i en potensiell investering.

Risiko og sparemål

Vi definerer også risiko i sammenheng med sparing – nemlig risikoen for ikke å nå sparemålet ditt. Mange har tydelig definerte sparemål: ferie til sommeren, ny båt om to år eller ny bolig om fem år. Andre sparemål er ikke like klart definerte, men kan være et ønske om å trygge en god økonomisk alderdom eller bygge en formue for å ha en økonomisk reserve.

Har du et kortsiktig sparemål, kan det være smart å investere i pengemarkedsfond eller i et rentefond med lav risiko, dvs. Fond med SRRI på 1 eller 2.

For langsiktige sparemål derimot, kan bankinnskudd og rentefond være risikable med tanke på å nå målet ditt. Betaler du formuesskatt, må du regne med at avkastningen i banken eller i pengemarkedsfond ikke engang holder tritt med inflasjonen, dvs. at du kan risikere å tape kjøpekraft.

Det kan derfor være smart å investere i aksjefond når du har langsiktige sparemål, fordi man da kan akseptere større kortsiktige svingninger. Kortsiktige svingninger utjevnes normalt over tid. Aksjesparing kan totalt gi deg en bedre langsiktig avkastning enn du oppnår i rentemarkedet.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up