Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

SKAGENs karbonrapport er klar

19. mars 2021

Den årlige karnonrevisjonen gjør oss i stand til å peke ut hvilke deler av driften som fører til størst utslipp av karbonekvivalenter (Co2e). Porteføljeselskapene holdes utenfor. Nå har vi to rapporter, en for 2019 og en for 2020.

Revisjonsprosessen avslørte at "Scope 3 forretningsreiser" står for de høyeste utslippene våre, og i 2019 (et "normalår") utgjorde utslipp fra jobbreiser 85 prosent av de totale utslippene våre. Vi ser at vi hadde 2,2 tonn tCo2e/FTE (tonn Co2-ekvivalenter per ansatt). Det mener vi er for høyt. 

Oppdaterte retningslinjer for reiser

På grunn av Covid 19-relaterte reiserestriksjoner falt våre totale utslipp 80 prosent i 2020. Likevel har SKAGEN lagt til bærekraft i våre reiseretningslinjer for å redusere antallet jobbreiser, også etter at pandemien er over. 

Bærekrafttillegget legger vekt på at ansatte må være konservative når de skal anslå behovet for å reise og oppfordrer dem til å velge transport med lavere utslipp (for eksempel velge tog fremfor fly hvor det er mulig). 

Verden er blitt mer vant til digitale møter etter over et år med restriksjoner, og vi spår at antall forretningsreiser vil falle betydelig fremover. Kombinert med miljørestriksjonene som nå er på plass mener vi at SKAGEN vil se en betydelig nedgang i fremtidige utslipp. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up