Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

SKAGENs karbonrapport er klar

19. mars 2021

Den årlige karnonrevisjonen gjør oss i stand til å peke ut hvilke deler av driften som fører til størst utslipp av karbonekvivalenter (Co2e). Porteføljeselskapene holdes utenfor. Nå har vi to rapporter, en for 2019 og en for 2020.

Revisjonsprosessen avslørte at "Scope 3 forretningsreiser" står for de høyeste utslippene våre, og i 2019 (et "normalår") utgjorde utslipp fra jobbreiser 85 prosent av de totale utslippene våre. Vi ser at vi hadde 2,2 tonn tCo2e/FTE (tonn Co2-ekvivalenter per ansatt). Det mener vi er for høyt. 

Oppdaterte retningslinjer for reiser

På grunn av Covid 19-relaterte reiserestriksjoner falt våre totale utslipp 80 prosent i 2020. Likevel har SKAGEN lagt til bærekraft i våre reiseretningslinjer for å redusere antallet jobbreiser, også etter at pandemien er over. 

Bærekrafttillegget legger vekt på at ansatte må være konservative når de skal anslå behovet for å reise og oppfordrer dem til å velge transport med lavere utslipp (for eksempel velge tog fremfor fly hvor det er mulig). 

Verden er blitt mer vant til digitale møter etter over et år med restriksjoner, og vi spår at antall forretningsreiser vil falle betydelig fremover. Kombinert med miljørestriksjonene som nå er på plass mener vi at SKAGEN vil se en betydelig nedgang i fremtidige utslipp. 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up