Hopp til hovedinnholdet

Hvilke fond vil du ha?

Enten du er på jakt etter indeksfond, faktorfond eller for eksempel teknologifond trenger du ikke flytte fra ...

Utdeling i rentefond

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2018.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.