Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Bærekraft i tredje kvartal - prosess og fremgang

Det er en markant forskjell på bærekraftig forvaltning og bærekraftige investeringer. Den første er et tillegg og drevet av prosessen. Den siste handler om hva man investerer i – og hva resultatet er. I det siste har vi sett en ubehagelig deling i markedet: Grønt er nemlig ikke alltid det samme som bra, viser det seg. Og "dårlig" er kanskje fortsatt en nødvendighet, om vi liker det eller ei.

I tredje kvartal nådde SKAGEN en viktig milepæl. Nå innfrir aksjefondene våre kravene til Artikkel 8-fond under det nye bærekraftregulativet til EU, regulativer Sustainable Finance Disclosure Regulation – eller bare 'SFDR'. Det største hinderet til å nå denne klassifiseringen har ikke vært viljen, men snarere kommunikasjonen: Hvordan understreker vi engasjementet vårt i bærekraftig utvikling, uten å gå på kompromiss med målet om å levere best mulig risikojustert avkastning til kundene?

Som Artikkel 8 er fondene våre nå klassifisert som "lysegrønne". Det kan bidra til å besvare spørsmålet over. I beskrivelsen av Artikkel 8-fond heter det nemlig at "fondene fremmer miljø- eller samfunnsmessig utvikling, eller begge deler, men ikke har det som sitt endelige investeringsmål". Eller som tilfellet er i SKAGEN: Vi bruker rutinemessig forpliktende komponenter som er grundig forankret i bærekraftige vurderinger i investeringsbeslutningene. SKAGEN er svært forpliktet til bærekraftig forvaltning.

Passer best til aktive forvaltere

Aktive fondsforvaltere som SKAGEN med konsentrerte porteføljer er blant de som er best i stand til å granske porteføljeselskapene nøye og påvirke til positiv forandring. Hvordan forvalteren er i stand til å integrere denne metoden i investeringsprosessen er langt på vei det som avgjør målet. Nemlig å maksimere den risikojusterte avkastningen og samtidig påvirke til positiv samfunnsmessig og økonomisk endring. Her bidrar SFDR ved å styrke den bærekraftige integrasjonen og transparens.

Derfor var vi heller ikke overrasket da Morningstar etter fire måneder med SFDR kunne fortelle at det er de aktive forvalterne, som SKAGEN, som dominerer tilbudet av Artikkel 8 og Artikkel 9-fond (1).

imagembwvk.png

Pragmatisk tålmodighet er en dyd

Vi er grunnleggende uenig i at investering i såkalt "flinke selskaper" i seg selv er en garanti for høyere avkastning. Mindre populære selskaper har høyere kapitalkostnader og derfor høyere forventet avkastning for å kompensere for høyere forventet risiko – og omvendt.

På samme måte som det å bruke begrensninger (frasalg) ikke alene kan forbedre absoluttavkastningen, vil det å optimere porteføljen med bare "flinke selskaper heller ikke automatisk bety at du får svimlende avkastning.

Vi tror i stedet på aktiv fundamentalanalyse av hvert enkelt selskap. Fordi et selskap som investerer i sine ansatte og respekterer sitt lokalmiljø vil uvegerlig tiltrekke seg bedre arbeidskraft enn de mer skruppelløse konkurrentene. Dermed kan de skape bedre avkastning på lengre sikt. På samme måte kan det å investere i "skitne" gruve- og oljeselskaper, og dermed utnytte høye energipriser, være den beste måten å utføre vår plikt som er å maksimere den risikojusterte avkastningen.

Det er jo et valg: Enten kan vi passivt gå utenom "skitne" aksjer, eller vi kan aktivt lete etter å finne de langsiktige vinnerne, uansett hvilken sektor de hører til. Aktiv aksjeplukking, alltid med utgangspunkt i vår overbevisning for verdiaksjer, kan føre til at det investeres i selskaper med ambisiøse planer om å kutte CO2-utslipp eller tilbyr forbrukerne grønn energi. Også selv om selskapet kanskje ikke er helt i mål ennå. Og den omstillingen kan de fleste nok bli enige om at vi har bruk for mange år fremover. Vi er på vei inn i et fjerde kvartal med en massiv europeisk energikrise. Det understreker ytterligere friksjonen som følger med den bærekraftige omstillingen.

Et viktig skritt i riktig retning

SFDR kom på helt riktig tid som en håndsrekning til investorer som føler seg lurt av de mange bærekraftsfondene som har dukket opp de siste årene. Mange av dem har i ærlighetens navn oversolgt sine bærekraftskvalifikasjoner. Selv om det har oppstått forvirring i kjølvannet av de nye regulativene forventer vi at støvet vil legge seg etter hvert. Utviklingen går bemerkelsesverdig fort, og det kan være en utfordring for alle. I SKAGEN vil vi fortsatt jobbe for å styrke integrasjonen av bærekraft i investeringsprosessen og lære av våre erfaringer. Det er ingen snarveier når det kommer til bærekraft eller aksjeinvesteringer. Tålmodighet og hardt arbeide er den eneste veien til å oppnå fremskritt, både for selskapene vi er investert i og for kundenes avkastning.

(1) Kilde: Morningstar, SFDR: Four Months After Its Introduction, Article 8 and 9 Funds in Review, July 2021

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up