Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

112,93 NOK

Siste 5 år*

-

Investeringshorisont

Minimum 5 år

Risikoprofil

5 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Focus investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden. Porteføljen består av rundt 35 selskaper. Den høyere konsentrasjonen øker potensialet for høyere avkastning, men øker også muligheten for større svingninger.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste statusrapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Referanseindeks er MSCI All Country World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
26.05.2015 2 158 mill. NOK 250,00 NOK MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Filip Weintraub

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Junior porteføljeforvalter
SKAGEN Focus
Geografisk distribusjon av investering

19,88 %

Bank og finans

18,23 %

Defensive konsumvarer

11,56 %

Telekom

10,56 %

Informasjonsteknologi

8,50 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

7,74 %

Energi

6,83 %

Kapitalvarer, service og transport

6,54 %

Råvarer

5,42 %

Medisin

4,74 %

Likviditet

Pr dato 31.03.2017 - 42,30 % av den totale porteføljen

AIG

7,05 %

4,45 %

4,29 %

TEVA

3,79 %

SBI Holdings

3,67 %

3,67 %

JBS

3,62 %

SoftBank

3,55 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.