Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

Bærekraftklassifisering

Utnytter markedsmuligheter og investerer i forvalternes aller beste ideer

SKAGEN Focus er et aksjefond hvor forvalterne kun investerer i sine alle beste ideer. Målet er å skape langsiktig avkastning ved å investere i en portefølje av globale selskaper av alle størrelser, men hvor majoriteten investeres i små- og mellomstore selskaper. Fondet forvaltes av Jonas Edholm og David Harris.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Referanseindeks er MSCI All Country World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
26.05.2015 3 152 mill. NOK 250,00 NOK MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus
Geografisk distribusjon av investering

24,59 %

Råvarer

19,75 %

Bank og finans

18,08 %

Kapitalvarer, service og transport

13,44 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

9,58 %

Informasjonsteknologi

9,37 %

Defensive konsumvarer

2,52 %

Communication Services

1,44 %

Medisin

1,24 %

Likviditet

Pr dato 31.08.2023 - 32,97 % av den totale porteføljen

Japan Post Holdings Co Ltd

3,90 %

Kyocera Corp

3,80 %

Methanex Corp

3,79 %

Hyundai Mobis Co Ltd

3,62 %

Albertsons Cos Inc

3,38 %

Panasonic Holdings Corp

3,02 %

Shiga Bank Ltd/The

3,00 %

China Communications Services Corp Ltd

2,84 %

Danaos Corp

2,82 %

Phinia Inc

2,81 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up