Hopp til hovedinnholdet

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Focus investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden. Porteføljen består av rundt 35 selskaper. Den høyere konsentrasjonen øker potensialet for høyere avkastning, men øker også muligheten for større svingninger.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Referanseindeks er MSCI All Country World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
26.05.2015 1 863 mill. NOK 250,00 NOK MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus
Geografisk distribusjon av investering

18,71 %

Kapitalvarer, service og transport

18,21 %

Bank og finans

17,54 %

Communication Services

10,84 %

Defensive konsumvarer

9,76 %

Energi

6,11 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

4,96 %

Råvarer

4,85 %

Medisin

4,60 %

Informasjonsteknologi

4,42 %

Likviditet

Pr dato 30.11.2018 - 45,31 % av den totale porteføljen

6,59 %

AIG

5,77 %

SoftBank

4,60 %

4,58 %

4,57 %

4,39 %

4,02 %

3,91 %

3,64 %

3,25 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.