Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Les også:
Fondenes totalkostnad 2023

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnadene knyttet til forvaltningen av fondene kan deles i to:

  1. Fast årlig forvaltningshonorar: Gjelder alle fond.
  2. Variabelt forvaltningshonorarer: Gjelder bare aksjefond. Belastes dersom aksjefondene oppnår meravkastning, dvs. bedre avkastning enn sin referanseindeks eller absolutte mål.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Vekst A:

Fast årlig forvaltningshonorar:

Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 prosent p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling enn 6 % p.a., beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseier og forvaltningsselskapet. Belastning av variabelt forvaltningshonorar årlig per 31.12. Belastning av variabelt forvaltningshonorar kan kun foretas dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmerke).

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Global A:

Fast årlig forvaltningshonorar:

1 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Fondet kan derfor bli belastet variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge andelsverdien har hatt en bedre verdiutvikling enn referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis andelsverdien ikke har hatt en bedre prosentvis verdiutvikling enn referanseindeksen. Mindreavkastning i et gitt år som ikke innhentes kan nullstilles etter fem år. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Kon-Tiki A:

Fast årlig forvaltningshonorar:

2 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 4 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 1 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN m2 A

Fast årlig forvaltningshonorar:

1,5 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 3 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,75 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Focus A

Fast årlig forvaltningshonorar:

1,6 prosent, pluss/minus variabelt forvaltningshonorar. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan ikke overstige 3,2 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,80 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Avkastning

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,4 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Likviditet

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,25 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Kostnader i fondspakkene SKAGEN Select

Samlet oversikt over kostnadene i fondspakkene SKAGEN Select

Kostnader i eksterne fond

Enkelte av våre eksterne fond har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om kostnadene i de enkelte eksterne fondene, gå inn på "Les mer" om fondet og åpne dokumentet "Kiid".

Når du kjøper fond notert i utenlandsk valuta veksles kjøpsbeløpet ditt automatisk til fondets valuta. Kostnaden for denne vekslingen betaler du gjennom valutakursen når du kjøper. Når du kjøper fond notert i EUR, USD, GBP og SEK er kostnaden 0,25 prosent. For alle andre valutaer er den 0,5 prosent.

Les mer om kostnader i eksterne fond

For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.

Mer informasjon:

Fondenes totalkostnad 2023

Fondenes totalkostnad 2022

Fondenes totalkostnad 2021

Fondenes totalkostnad 2020

Fondenes totalkostnad 2019

Fondenes totalkostnad 2018

Nøkkelinformasjon for fondene (KIID)

Prospekter for fondene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up