Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Sterk avslutning for SKAGEN Focus

SKAGEN Focus investerer i små- og mellomstore kvalitetsselskaper, en strategi som viste seg svært effektiv i 2020. Fondet slo ikke bare verdi-indeksen med god margin men endte også året godt foran verdensindeksen. Dette er litt av en bragd når man tar hensyn til hvor billig porteføljen er priset og resultatene til de store teknologiselskapene i USA som drev den globale indeksen høyere gjennom fjoråret.

2020 var et merkelig år og sjelden har avviket mellom realøkonomien og bevegelsene i aksjemarkedet vært så stort. De fleste av oss ble overrasket over farten og styrken i innhentingen som fant sted etter at markedene bunnet ut i mars. Digitaliseringen av økonomien fikk stor drahjelp av pandemien og de store tech-selskapene skjøt virkelig fart. Senere på året var det verdiselskapene som slo sterkest tilbake. I siste halvdel av året utvidet Verdi-rallyet seg til også å omfatte finans.

Bidragsytere

I fjerde kvartal, som for hele året, var den sterkeste bidragsyteren den kanadiske kobberprodusenten Ivanhoe Mines. Aksjen steg over 70 prosent gjennom året, etter et godt år i 2019. Vi mener det fortsatt er betydelig oppside på kort sikt når produksjonsstart nærmer seg. Aksjen er priset med en rabatt målt mot nettoverdien.

Vår produsent av lastebildeler SAF Holland leverte også sterke resultater sammen med ingeniørselskapet Norma. Begge selskaper var blant de beste bidragsyterne i fjerde kvartal. Tømmerprodusenten West Fraser økte kraftig i perioden ettersom tømmerprisene holdt seg høye og selskapet kunngjorde at de hadde kjøpt Norbord, en kanadisk produsent av massivtre. Det nye selskapet blir en stor aktør innen trebygninger, og blir børsnotert i New York i første halvdel av 2021.

Blant de dårligere bidragsyterne i fjerde kvartal var den japanske produsenten av kontruksjonsutstyr Hitachi Contruction Machinery. Selskapet ble i tillegg presset av ubekreftede rykter om et delvis nedsalg fra morselskapet Hitachi. Det mindre gullgruveselskapet Roxgold måtte også gi noe av tidligere gevinst tilbake i kvartalet, men fortsetter å levere godt i et fundamentalt perspektiv.

Vi solgte oss ut av posten i OZ Minerals da aksjen nådde kursmålet etter drøye to års investering. I tillegg forlot infrastrukturselskapet Eagle Materials porteføljen da selskapet nådde kursmålet etter en rask opptur fra midten av mars.

Finans på billigsalg

Vi kjøpte oss inn i to finansselskaper i kvartalet. Vi tror den japanske banken Resona Holdings kan lede an i konsolideringen av de regionale bankene i landet. Aksjen handles med en betydelig rabatt på rundt 40 prosent av bokført verdi, og banken leverer 5 prosent avkastning med mulighet til å nå 8 prosent på mellomlang sikt. I tillegg kjøpte vi oss inn i Raiffeisen Bank, en østerriksk finansinstitusjon som opererer innen retail-, selskaps- og investeringssegmentet. Banken har vært tilstede i 13 markeder i sentral-Europa i over 30 år og har hatt en betydelig utlånsvekst. Disse markedene har fortsatt få banker. Vi mener Raiffeissen har betydelig potensial til å levere avkastning til aksjonærene. Aksjen handles til rundt 50 prosent av bokført verdi fordi økte kapitalkrav foreløpig reduserer lønnsomheten.

Vi mener begge selskapene har godt over 50 prosent oppside i et mellomlangt investeringsperspektiv.

Utsikter

Vi ser fortsatt et stort potensial for rotasjon mot verdi til fordel såkalte vekstselskaper. De siste seks månedene har det dukket opp flere viktige faktorer som underbygger en varig rotasjon mot verdiaksjer. Blant disse er en Covid-vaksine som etter hvert vil føre til en normalisering for mange sykliske aksjer, som nå handles til reduserte kurser. Den økonomiske innhentingen vises kanskje best ved den amerikanske yield-kurven, som fortsetter bratt oppover. Dette er en gunstig utvikling for tradisjonelle finansselskaper. Disse kreftene vil også bidra til å presse multiplene på de høyt prisede aksjene som nå dominerer verdens indekser. Vi undervurderer ikke virkningen av en ny president i USA og dermed mindre usikkerhet rundt verdenshandelen. Høyere skatt og en delt kongress kan også føre til en svekkelse av et dyrt amerikansk aksjemarked, sammenlignet med vekstmarkedene.

Ved utgangen av fjerde kvartal har vi 37 betydelig undervurderte selskaper i porteføljen, og over 80 prosent av disse er små- og mellomstore. De ti største selskapene utgjør 45 prosent av porteføljen.

Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up