Hopp til hovedinnholdet
Portefølje
Hva er en portefølje?

En portefølje er en beholdning av for eksempel arbeidsprøver eller verdipapirer.

2 min lesetid
Portefølje
- Hold balansen etter juli
3 min lesetid
10. august 2016
Portefølje
Sats på flere fond
3 min lesetid
18. november 2015
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.