Hopp til hovedinnholdet

Spar i fond til barn

Hvordan du sparer til barnet
ditt har faktisk noe å si.

Du kan forvente mer


Pengene kan vokse mer enn bankrente når du sparer langsiktig.

Du gir den beste starten


Gi barnet en best mulig start på voksenlivet. En dag trenger det kanskje penger til bil, bosted eller studier?

Tiden hjelper deg


Jo tidligere du starter sparingen til barnet, jo større er sannsynligheten for at pengene vokser godt.
Maleri av en strand med avkasningstall på bannere i sandnen.

Stort utvalg, enkelt å velge

Med aksjesparekonto utsetter du skatt på gevinst og får full fleksibilitet. Med aksjefond anbefalt av SKAGEN blir det enklere å velge.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Stort utvalg, enkelt å velge

Med aksjesparekonto utsetter du skatt på gevinst og får full fleksibilitet. Med aksjefond anbefalt av SKAGEN blir det enklere å velge.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Stort utvalg, enkelt å velge

Med aksjesparekonto utsetter du skatt på gevinst og får full fleksibilitet. Med aksjefond anbefalt av SKAGEN blir det enklere å velge.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.
En pappa holder et spedbarn godt inntil seg.

Sparing i foresattes navn

En fordel med å spare i foresattes navn, er at de har full kontroll på pengene og kan selv bestemme når barnet skal få overført verdiene.
Et lite barn står med føttene i havkanten på en strand.

Sparing i barnets navn

Tommelfingerregel: Hvis foreldre sparer jevnt til barna er det greit å spare i foreldrenes navn. Er det gave til barnet (for eksempel jul og bursdag), bør det stå i barnets navn.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Få hjelp til å starte sparing til barn

Ung kvinne arbeider med en datamaskin og smiler.

Sparer du til barn, sparer du i mange år. Da øker sannsynligheten for at pengene vokser i aksjefond sammenlignet med banksparing.

En tommelfingerregel er at du bør spare i minst fem år i aksjefond. 

Jo tidligere du starter, jo bedre. Med en spareavtale i fond velger du selv hvor mye og hvor ofte du ønsker å spare. 

Spar barnetrygden

Mange setter til side deler av barnetrygden, som vi synes er en god ide. Regn ut med kalkulator hvor mye pengene kan vokse.

Barn får også penger i gave til bursdag og dåp. Disse pengene kan også vokse seg større i fond enn å forbli små i sparegrisen.

Les også:

Bilde av regneeksempel med spareavtale
Gjelder perioden fra 25.01.2000 til 25.01.2018. Regneeksempelet forusetter månedlig sparing på kr 970, og har ikke hensyntatt eventuell skatt som vil kunne påhvile produktet og/eller kunden. Den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan komme til å endre seg. Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing.

keyboard_arrow_up