Hopp til hovedinnholdet

Hva er fond?

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. Investerer du i et fond, blir du medeier i det fondet.
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Gi pengegave i fond til konfirmanten

Ønsker konfirmanten seg penger, kan du sørge for at gaven går til langsiktig sparing.

Michael Ancher, Anna, Helga og Michael Ancher på myren, 1905. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.
Illustrasjon av graf med pil oppover.

Aksjefond

Aksjefond har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i aksjefond, bør du spare i minst fem år.

Illustrasjon av et rentepapir.

Rentefond

Rentefond investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Vil du spare i rentefond, bør du spare i minst 1-3 år, i SKAGEN Høyrente 6 måneder.

Illustrasjon av graf med pil oppover og et rentepapir.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en blanding av rentefond og aksjefond. Vil du spare i kombinasjonsfond, bør du spare i minst 5 år.

For deg som ønsker å spare i fond til pensjonisttilværelsen vil vi si; smart valg.

På pensjonssiden vår kan du blant annet prøve pensjonskalkulator og lese hva som må til for å få pensjonen til å vokse. 

Finn ut mer om SKAGEN Pensjon

1

Ta ut pengene når du vil

Du kan ta ut så mye eller lite du vil, uavhengig av hvor lenge du har spart.

2

Spar lenge

Jo lenger du sparer i aksjefond, jo mer øker sannsynligheten for god avkastning. Vi anbefaler minimum fem års sparing i aksjefond.

3

Spar litt og jevnt

Du trenger ikke være rik for å spare i fond. Minste sparebeløp er 250 kroner. Spar jevnt hver måned og øk sjansen for god avkastning over tid.

Regn på sparingen din med våre kalkulatorer, finn ut hva resultatet på sparing i fond kan bli.

Prøv gjerne også pensjonskalkulatoren! Den gir deg en god indikasjon på hvor mye du vil få dersom du sparer litt hver måned.

 

En bærbar datamaskin viser hvordan pensjonskalkulatoren ser ut.
Pensjonskalkulatoren viser hvor mye du får utbetalt i pensjon.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.