Hopp til hovedinnholdet

Hva er fond?

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. Investerer du i et fond, blir du medeier i det fondet.
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Skagenmaleri av en dame uten caps og en med.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Peder Severin Krøyer, Marie Krøyer, 1889, Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Peder Severin Krøyer, Marie Krøyer, 1889, Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Peder Severin Krøyer, Marie Krøyer, 1889, Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.
Illustrasjon av graf med pil oppover.

Aksjefond

Aksjefond har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i aksjefond, bør du spare i minst fem år.

Illustrasjon av et rentepapir.

Rentefond

Rentefond investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Vil du spare i rentefond, bør du spare i minst 1-3 år, i SKAGEN Høyrente 6 måneder.

Illustrasjon av et kompass.

SKAGEN Select-fond

Select-fondene er fem ulike spareprofiler med våre egne og eksterne aksje- og rentefond. Anbefalt sparehorisont er mellom 2 til 5 år.

Illustrasjon av graf med pil oppover og et rentepapir.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en blanding av rentefond og aksjefond. Vil du spare i kombinasjonsfond, bør du spare i minst 5 år.

Våre kalkulatorer viser hvor mye du bør spare, og hvilken sparing som passer deg.

Dette er våre øvrige kalkulatorer: 

Kalkulator for historisk sparing
Kalkulator for fremtidig sparing
Kalkulator for historisk uttak

 

For deg som ønsker å spare i fond til pensjonisttilværelsen vil vi si; smart valg.

På pensjonssiden vår kan du blant annet prøve pensjonskalkulator og lese hva som må til for å få pensjonen til å vokse. 

Finn ut mer om SKAGEN Pensjon

1

Ta ut pengene når du vil

Du kan ta ut så mye eller lite du vil, uavhengig av hvor lenge du har spart.

2

Spar lenge

Jo lenger du sparer i aksjefond, jo mer øker sannsynligheten for god avkastning. Vi anbefaler minimum fem års sparing i aksjefond.

3

Spar litt og jevnt

Du trenger ikke være rik for å spare i fond. Minste sparebeløp er 250 kroner. Spar jevnt hver måned og øk sjansen for god avkastning over tid.Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.