Hopp til hovedinnholdet

Fond og sparing

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. 
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Maleri av en strand med avkasningstall på bannere i sandnen.

Aksjesparekonto er her

Med aksjesparekonto kan du samle alle aksjefondene dine på ett sted. Du kan gjøre transaksjoner uten å betale skatt - det gjør du først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. 

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Aksjesparekonto er her

Med aksjesparekonto kan du samle alle aksjefondene dine på ett sted. Du kan gjøre transaksjoner uten å betale skatt - det gjør du først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. 

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Aksjesparekonto er her

Med aksjesparekonto kan du samle alle aksjefondene dine på ett sted. Du kan gjøre transaksjoner uten å betale skatt - det gjør du først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. 

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Bli med på informasjonsmøte

Det har vært et begivenhetsrikt år. Meld deg på informasjonsmøtet og få nyttige tips om to av de største fondsnyhetene på mange år. 

Illustrasjon av graf med pil oppover.

Aksjefond

Aksjefond har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i aksjefond, bør du spare i minst fem år.

Illustrasjon av et rentepapir.

Rentefond

Rentefond investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Vil du spare i rentefond, bør du spare i minst 1-3 år, i SKAGEN Høyrente 6 måneder.

Illustrasjon av et kompass.

Select-fond

Select-fondene er fem ulike spareprofiler med våre egne og eksterne aksje- og rentefond. Anbefalt sparehorisont er mellom 2 til 5 år.

Illustrasjon av graf med pil oppover og et rentepapir.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en blanding av rentefond og aksjefond. Vil du spare i kombinasjonsfond, bør du spare i minst 5 år.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Belte og bukseseler eller tøff i trynet?

Uansett hva du foretrekker - Compass by SKAGEN er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert spareløsning.

Michael Ancher, Fisker røyker pipe, ca. 1870. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Våre kalkulatorer viser hvor mye du bør spare, og hvilken sparing som passer deg.

Dette er våre øvrige kalkulatorer: 

Kalkulator for historisk sparing
Kalkulator for fremtidig sparing
Kalkulator for historisk uttak

 

For deg som ønsker å spare i fond til pensjonisttilværelsen vil vi si; smart valg.

Hvor mye bør du spare og i hvilke fond? Hvor lenge bør du jobbe og hvor mye må du spare for å få den pensjonen du trenger?

Regn ut pensjonen din med pensjonskalkulatoren 

Få pensjonen til å vokse med SKAGEN Pensjon

Med en uttaksavtale tar du gradvis penger ut av fondet, mens du fortsatt kan få avkastning på det resterende sparebeløpet. De pengene du ikke tar ut, kan fortsette å vokse.

 

Les mer om uttaksavtale


Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.