Hopp til hovedinnholdet

Fond og sparing

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. 
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Start aksjesparekonto i  SKAGEN

Se hvilke fond du kan velge mellom og flytt dem til aksjesparekonto i SKAGEN.

Fondsguiden

Kalkulatoren hjelper deg å velge fond, hvor lenge du bør spare og med hvilken risiko.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond og banksparing.

Pensjonskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye du bør spare til pensjon.

Med en uttaksavtale tar du gradvis penger ut av fondet, mens du fortsatt kan få avkastning på det resterende sparebeløpet. De pengene du ikke tar ut, kan fortsette å vokse.

 

På regneeksepelet til høyre ser du investeringsituasjonen til Per. Han har brukt uttaksavtale for å få god avkastning på beløpet som står inne på fondet og samtidig ta ut litt penger til bruk hver måned.

 

Les mer om uttaksavtale
Regneeksempelet viser: I 2008 hadde Per spart opp  500.000 kr i SKAGEN Global.   Hver måned i 10 år tok han  ut 0,5% av beholdningen sin. I 2018  hadde Per fått utbetalt  296.000 kr til sammen  (2.500 kr pr. måned i 10 år).  I dag har Per en saldo på  608.000 kr i SKAGEN Global. Etter å ha fått utbetalt 296.000 kr.
Gjelder perioden fra 15.07.2008 til 15.07.2018. Regneeksempelet forusetter månedlig uttak på ca. 0,5% (ca. 2.500 kr i måneden) av total beholdning, og har ikke tatt hensyn til eventuell inflasjon eller beskatning som vil kunne påhvile produktet og/eller kunden. Den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan komme til å endre seg. Anslaget er ikke noen garanti på forventet avkastning. Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing.


Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Illustrasjon av et kompass.

Select-fond

Select-fondene er fem ulike spareprofiler med våre egne og eksterne aksje- og rentefond. Anbefalt sparehorisont er mellom 2 til 5 år.
Illustrasjon av graf med pil oppover.

Aksjefond

Aksjefond har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i aksjefond, bør du spare i minst fem år.
Illustrasjon av et rentepapir.

Rentefond

Rentefond investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Vil du spare i rentefond, bør du spare i minst 1-3 år, i SKAGEN Høyrente 6 måneder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.