Hopp til hovedinnholdet

Fond og sparing

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. 
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Fondsguiden hjelper deg å finne en spareprofil som passer din risikoprofil og tidshorisont.

Se også: 

Kalkulator for historisk sparing

Prøv Fondsguiden
Skjermbilde av elektronisk fondsguide
Svar på noen enkle spørsmål i Fondsguiden og finn sparingen som passer for deg.
Maleri av en strand med avkasningstall på bannere i sandnen.

Opprett aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du samle alle aksjefondene dine på ett sted. Du kan gjøre transaksjoner uten å betale skatt - det gjør du først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. 

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Opprett aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du samle alle aksjefondene dine på ett sted. Du kan gjøre transaksjoner uten å betale skatt - det gjør du først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. 

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Opprett aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du samle alle aksjefondene dine på ett sted. Du kan gjøre transaksjoner uten å betale skatt - det gjør du først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. 

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

5000 NOK
250 NOK
5 år

Du vil ha spart etter år

Hvis du startet sparingen for år siden, ville du i dag hatt:

NOK

Starter du sparingen nå, beregner vi at du om år vil ha:

Setter du pengene i banken, beregner vi at du om år vil ha:

NOK

Illustrasjon av et kompass.

Select-fond

Select-fondene er fem ulike spareprofiler med våre egne og eksterne aksje- og rentefond. Anbefalt sparehorisont er mellom 2 til 5 år.

Illustrasjon av graf med pil oppover.

Aksjefond

Aksjefond har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i aksjefond, bør du spare i minst fem år.

Illustrasjon av et rentepapir.

Rentefond

Rentefond investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Vil du spare i rentefond, bør du spare i minst 1-3 år, i SKAGEN Høyrente 6 måneder.

Med en uttaksavtale tar du gradvis penger ut av fondet, mens du fortsatt kan få avkastning på det resterende sparebeløpet. De pengene du ikke tar ut, kan fortsette å vokse.

 

Les mer om uttaksavtale


Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.