Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Sparing i fond

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. 
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Flytt ASK til SKAGEN Fondene og få full oversikt

Spareavtale i fond

Bestem selv hvor ofte du vil sette inn penger og når du vil ta de ut.

Bli kunde i SKAGEN Fondene

Fondssparing er smart langsiktig sparing. Bli kunde på 1-2-3 med BankID.

Gavebrev i fond

Gave i fond kan være en god ide til både store og små begivenheter i livet.

Spare til barn

Jo tidligere du starter sparingen til barnet, jo større er sannsynligheten for at pengene vokser godt.

Opprett aksjesparekonto

Bytte fritt mellom fond eller forvalter uten å havne i skatteposisjon.

Uttaksavtale

Vår smarte uttaksavtale gir deg penger på konto så ofte du trenger, samtidig som du får avkastning.

Ferdige fondspakker

Select-fondene er fem ulike spareprofiler med våre egne og eksterne aksje- og rentefond. Anbefalt sparehorisont er mellom 2 til 5 år.

Aksjefond

Aksjefond har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i aksjefond, bør du spare i minst fem år.

Rentefond

Rentefond investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Vil du spare i rentefond, bør du spare i minst 1-3 år, i SKAGEN Høyrente 6 måneder.

Fondsguiden

Fondsguiden hjelper deg å finne den fondspakken i SKAGEN Select som passer din sparehorisont og risikovilje.

Sparekalkulatoren

Kalkulatoren viser deg hvor mye du kan forvente fra sparingen din.

Historisk kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du sammenligne avkastning i våre fond.

Uttakskalkulator

Med en uttaksavtale tar du gradvis ut penger av fondet du har spart i.

Kostnader i SKAGENs fond

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGEN-fondene. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.

Kostnader i eksterne fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up