Hopp til hovedinnholdet
Aksjemarkedet
Hvordan gikk det for fondene i oktober?

Gryende optimisme gjorde at de globale aksjemarkedene endte i pluss i oktober. For SKAGENs ...

4 min lesetid
7. november 2019
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.