Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN Select 80 passer for deg som er opptatt av muligheten for god avkastning over tid, men som likevel ikke ønsker fullt ut de svingningene som aksjemarkedet kan gi.

80 prosent aksjefond i porteføljen gir høy forventet avkastning, men de 20 prosent rentefondene er et stabiliserende element. Din investeringshorisont bør være minst 5 år.

Siste rapport for fondet:

Prøv Fondsguiden

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets sammenligningsindeks er SKAGEN Select 80 kombinert indeks. Det er en sammensatt indeks som består av 80 prosent aksjeindekser (bestående av 55 prosent MSCI AC World, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 prosent MSCI Emerging Markets og 5 prosent MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD) og 20 prosent renteindekser (bestående av 60 prosent ST2X og 40 prosent ST4X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
23.03.2017 103 mill. NOK 250,00 NOK NO0010786437
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 28.09.2018 - 88,60 % av den totale porteføljen

SKAGEN Vekst

16,63 %

SKAGEN Focus

12,69 %

SKAGEN Global

12,38 %

SKAGEN Høyrente

11,03 %

SKAGEN Kon-Tiki

7,82 %

SKAGEN Avkastning

7,33 %

Se oversikt over alle investeringer

På rett sparekurs med SKAGEN Compass

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.