Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

Bærekraftklassifisering

SKAGEN Select 80 passer for deg som er opptatt av muligheten for god avkastning over tid, men som likevel ikke ønsker fullt ut de svingningene som aksjemarkedet kan gi.

80 prosent aksjefond i porteføljen gir høy forventet avkastning, men de 20 prosent rentefondene er et stabiliserende element. Din investeringshorisont bør være minst 5 år.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport for fondet:

Prøv Fondsguiden
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fra 01.04.2023 er fondets referanseindeks en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindekser og 20 % renteindekser: 44 % MSCI All Country World Index, 16 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 16 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner), 12 % NOLIQSTD, 8 % NORM2FRN. Fondet har tidligere hatt referanseindekser som ikke representerte fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Historisk avkastning for indeksene er derfor ikke tatt med. Fondet hadde ikke formell referanseindeks før 01.07.2020. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Trykk her for full informasjon om tidligere indekser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
23.03.2017 328 mill. NOK 250,00 NOK referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindekser og 20 % renteindekser: 44 % MSCI All Country World Index, 16 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 16 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner), 12 % NOLIQSTD, 8 % NORM2FRN NO0010786437
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 28.04.2023 - 98,35 % av den totale porteføljen

Se oversikt over alle investeringer

Hvilke fond er best for deg?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up