Hopp til hovedinnholdet
BørsMakroøkonomi
Godt år tross bekymring

De globale aksjemarkedene kom sterkt tilbake etter fallet mot slutten av 2018. Sterke amerikanske ...

5 min lesetid
23. januar 2020
BrexitMakroøkonomi
Godt forberedt for Brexit
4 min lesetid
22. mars 2019
Makroøkonomi
Hva BNP går hus forbi
4 min lesetid
21. juli 2017
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.