Hopp til hovedinnholdet
Makroøkonomi
Hva BNP går hus forbi

Er RDI – nei, heller ingen andre har hørt akronymet - mer relevant enn BNP? Og har norsk økonomi ...

4 min lesetid
21. juli 2017
Makroøkonomi
Helikopterne tar neppe av
5 min lesetid
19. april 2016
USAMakroøkonomi
Venter på amerikansk renteøkning
2 min lesetid
10. desember 2015
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.