Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN Select 100

Størst avkastningsmuligheter og størst svingninger.
SKAGEN Select 80 logo

SKAGEN Select 80

Høy avkastningsmulighet med en mindre andel renter for stabilitet.
SKAGEN Select 60 logo

SKAGEN Select 60

Overvekt av aksjer med en stabiliserende andel renter.
SKAGEN Select 30 logo

SKAGEN Select 30

Bedre avkastningsmuligheter enn en tradisjonell sparekonto med moderate svingninger.
SKAGEN Select 15 logo

SKAGEN Select 15

Lav risiko men bedre avkastningsmulighet enn bankkonto

Finn ut hvilke fond som passer deg med Fondsguiden.

Prøv Fondsguiden
Bilde av PC med skjermbilde
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.