Hopp til hovedinnholdet

Kjøpe og selge fond

Det er to måter å kjøpe og selge fond på i SKAGEN Fondene: kjøp fond med BankID eller benytt en av våre blanketter

Hva er fond?

Vi har tre ulike typer fond.

Symbol av kronestykker

Kostnader

Det er ingen ekstra gebyrer - du betaler kun for forvaltningen av pengene.

Snakkeboble-ikon som symboliserer dialog.

Gode råd

Gode råd er gratis i SKAGEN. Vi hjelper deg å finne den beste spareløsningen.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.