Hopp til hovedinnholdet

Kjøpe og selge fond

I SKAGEN kan du enten kjøpe eller selge fond med BankID eller med skjema. Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Hva er fond?

Vi har tre ulike typer fond.

Symbol av kronestykker

Kostnader

Det er ingen ekstra gebyrer - du betaler kun for forvaltningen av pengene.

Snakkeboble-ikon som symboliserer dialog.

Gode råd

Gode råd er gratis i SKAGEN. Vi hjelper deg å finne den beste spareløsningen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.