Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Her finner forvalterne de beste investeringsmulighetene

Farvannet nær land utgjør kun 10 prosent av havene, men utrolig nok er det i disse kystfarvannene at 90 prosent av alt liv i havet lever – David Attenborough

Under årsmøtet i 2018 for Daily Journal fortalte Charlie Munger, nestformann for Berkshire Hathaway og mangeårig partner til investorlegende Warren Buffet:

- Den første regelen for å fiske er "fisk der fiskene er", og den andre regelen er "ikke glem regel nr 1". Det samme gjelder investeringer. Noen steder er det mange fisk, og du behøver ikke være en spesielt god fisker for å gjøre det bra. Andre steder er så overfisket at uansett hvor flink du er vil du ikke få særlig fangst.

Er du en fisker er det lurt å fiske i kystnære farvann hvor størstedelen av fisken befinner seg. Men hvor skal du finne undervurderte aksjer hvis du er en investor? De kan sikkert finnes en rekke steder, men vi mener at små- og mellomstore selskaper tilbyr en spesielt høy konsentrasjon av undervurderte aksjer.

Vi definerer denne kategorien til selskaper som har en verdi under 300 millioner Euro (mikroselskaper), mellom 300 millioner og 2 milliarder Euro (små selskaper) og mellom 2 milliarder og 10 milliarder Euro (mellomstore selskaper). Alle selskaper med markedsverdi over 10 milliarder Euro er store selskaper.

Når vi bruker denne definisjonen fins det rundt 1700 store aksjeselskaper globalt. Til gjengjeld fins det nær 17.000 små- og mellomstore selskaper. Dermed er muligheten ti ganger større ved å fiske i dette farvannet enn hvis du begrenser deg til de største fiskene.

yomex-owo-5BE_aWJUCNI-unsplash.jpg

Foto: Yomex Owo, Unsplash.com

Feilprisede muligheter

SMid-cap farvannet (small and mid cap, altså små og mellomstore selskaper) er heller ikke så veldig overfisket. Investorer som forvalter fond med mange milliarder dollar vil få vansker med å navigere i det grunne SMid-cap farvannet. De fleste store fond og de fondene som har en høy omsetningsstrategi trenger høy handelslikviditet i en aksje for å kunne investere. Derfor er det ofte en likviditetspremie å hente hvis du er villig til å investere i aksjer med litt lavere likviditet.

Dessuten får SMid-cap aksjer langt mindre analysedekning på salgssiden enn store selskaper. Det øker sannsynligheten for at prissettingen er feil. Blant store selskaper har nær 90 prosent av dem flere enn 10 analytikeranbefalinger, mens kun 4 prosent er dekket av fem eller færre analytikere. Motsatt har kun 16 prosent av SMid cap-aksjer flere enn 10 analytikere som følger dem, og rundt to tredeler har fem eller færre[1].

Det betyr naturligvis ikke at det ikke kan forekomme feilprisinger i de store selskapene. Vi mener likevel at de vanligvis er mer korrekt priset, og at avvikene er færre. Som kontrære verdiinvestorer uten særlige begrensninger investerer vi rutinemessig på tvers av selskapsstørrelser, sektorer og geografiske områder. Det er en stor fordel siden vi alltid kan kaste snøret der det er rikelig med fisk, i jakten på høyere avkastning til våre med-andelseiere i SKAGEN Focus.

Økt eksponering mot små- og mellomstore selskaper

Vi har gradvis økt vekten mot mindre selskaper, og i dag er om lag 85 prosent av porteføljen investert i små- og mellomstore aksjeselskaper. Vi forventer at denne eksponeringen blir høy også i fremtiden, selv om vi i noen ganger kan treffe på svært attraktive investeringsmuligheter i store selskaper, som vi ikke ønsker å gå glipp av.

Det er viktig å merke seg at med rundt 150 millioner Euro i forvaltningskapital kan fondet dobles to og tre ganger og fortsatt være smidige nok til å dra fordel av de attraktive mulighetene vi ser i SMid-cap universet.

I løpet av de siste 12 månedene har SKAGEN Focus levert svært gode resultater, både absolutt og målt mot referanseindeksen. Dette har vært resultatet av at vi har blitt ved vår lest og vært tro mot vår kontrære og prisdrevne investeringsfilosofi, og vært disiplinerte i investeringsprosessen vår. Vi har også fått hjelp av eksterne faktorer, som dreiningen mot verdiinvesteringer og atskillige porteføljeselskaper som har nytt godt av økte råvarepriser.

Uansett hva fremtiden bringer for de globale aksjemarkedene vil vi fortsette å utnytte det ubegrensede mandatet, være tro mot prosessen vår og jobbe hardt for å finne undervurderte aksjer, mens vi hele tiden husker den første og andre regelen for fiske.

[1] Kilde: Bloomberg

Investeringsfilosofi

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som er flinkest til å tilpasse seg klarer seg best

Januar er måneden mange kommer i form både fysisk og finansielt. God aksjeplukking vil sørge for at ...

Verdi i usikre tider

Vi ser på fordelene ved SKAGENs prisdrevne og kontrære investeringsstrategi i usikre tider, og ...

Sunn fornuft er tilbake: Slik kan aksjemarkedene få fast grunn i 2023

Aksjer vil hente seg inn så snart resesjonen er bekreftet, og en normalisering av rentene vil ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up