Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Høyrente er et av fondene som får ny referanseindeks fra 1. februar. P.S Krøyer, Fishermen hauling a net at the North Beach. Late afternoon, 1883. Maleriet tilhører Skagens Museer.

Fondene som får nye referanseindekser er SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning. For kombinasjonsfondene SKAGEN Select 15, 30, 60 og 80 blir referanseindeksene endret noe. Grunnen til byttet av referanseindeks er at Oslo Børs, som har levert referanseindeksene tidligere, slutter å levere disse ved utgangen av januar 2021.

De nye indeksene trer i kraft fra og med 1. februar 2021.

Ingen endring i forvaltningen av fondene

Det er viktig å understreke at nye indekser ikke vil innebære noen endringer i hvordan fondene blir forvaltet. Det vil ikke bety noen endring i fondenes mandater, kostnader eller forvalterstil. Indeksendringene er godkjent av SKAGENs styre.

Når Oslo Børs slutter å levere de såkalte statsobligasjonsindeksene, bytter vi til Nordic Bond Pricing-indekser (NBP) i kombinasjon med NORM-FRN indeksene, som er en variabel indeks som dekker det norske kredittmarkedet, blant annet bankgjeld, obligasjoner med fortrinnsrett og obligasjoner utstedt av lokale myndigheter.  Dette er de samme indeksene som blant annet Storebrand benytter for sine tilsvarende fond. For kombinasjonsfondene SKAGEN Select blir deler av deres referanseindekser endret i tråd med at Oslo Børs avslutter sine indekser.

 

tabell nye indekser.jpg

Du kan lese mer om de nye referanseindeksene på fondenes hjemmesider. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up