Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

SKAGEN Global: Beste resultat på lenge

I oktober nådde aksjemarkedet nok en milepæl  da verdensindeksen MSCI All Country World Index nådde sitt høyeste nivå noen gang. De 50 internasjonale markedene som inngår indeksen lar seg tilsynelatende ikke påvirke av virkningene av pandemien og styrer mot sitt beste kalenderår på over ti år. For SKAGEN Global ser det enda bedre ut. Hittil i år ligger fondet foran indeks med nær 9 prosentpoeng, og har nådd sin høyeste kurs noensinne[1].

Inflasjonen er investorenes største bekymring, selv om de fleste forventer at prisøkningen er forbigående.

Det er muligvis grådighet som er den mest fremtredende lasten i aksjemarkedene, men følelsen av frykt er aldri langt unna. Ifølge Bank of Americas Global Fund Manager-undersøkelse fra oktober er det fortsatt inflasjonen som utgjør den største risikoen, når man spør investorene. Selv om antallet investorer som mener at inflasjonen er den største trusselen har falt, ser de fleste det nåværende klimaet som en overgangsperiode. Kina landet som nummer to på samme liste over mulige risikoer. Det kan skyldes den fortsatte usikkerheten knyttet til eiendomsgiganten Evergrande og bekymringen for ytterligere statlige reguleringer.

image3j0z.png

Flaskehalser for leverandørkjedene

Til tross for at leverandørkjedene ikke er på listen over porteføljeforvalternes største bekymringer har de ikke desto mindre vist seg å være en stein i skoen for selskapene. Når samfunnene igjen åpner opp har mangelen på medarbeidere og ressurser betydd at virksomhetene har hatt problemer med å møte den økende etterspørselen etter produktene deres.

Et eksempel er sportsklærkjempen Nike, et selskap i SKAGEN Globals portefølje. Nikes fabrikker i Vietnam har måttet stenge ettersom landet har stengt ned flere ganger. Det har ført til en medarbeiderflukt som igjen har hindret selskapets produksjon.

Historisk har Nike vist seg motstandsdyktig mot slike tilbakeslag, og aksjekursen er nå opp 13 prosent hittil i år[2]. De siste 35 årene har Nike hatt flere perioder med motvind, noen ganger med fall opp mot 60 prosent. Selskapet har alltid hentet seg raskt inn, og en investering på 10.000 dollar i 1986 ville nå blitt til over 10 millioner dollar.

- Nike er en passende påminnelse om at "Just do nothing" som oftest er den mest lønnsomme løsningen for investorer. Vi tror at selskapet klarer å bevare sin gode posisjon til å oppnå langsiktig vekst gjennom fitness- og velværetrenden vi ser over hele verden, sier porteføljeforvalter Knut Gezelius i SKAGEN Global.

Et annet eksempel fra porteføljen er ASML som produserer høyteknologiske litografimaskiner som brukes i produksjonen av halvledere. Den globale mangelen på microprosessorer har skapt store problemer, blant annet for bilindustrien. Det har også gjort underverker for det nederlandske selskapets markedsposisjon, som best kan beskrives som noe nær et monopol. Aksjen har steget 70 prosent hittil i år[3], men porteføljeforvalterne mener at det fortsatt er mere potensial, siden produktet ventes å bli en sentral driver i fremtidens digitale økonomi.

Begge selskapene er gode eksempler på den typen investeringer SKAGEN Global er på jakt etter.

- Vi er interessert i selskaper som har evne til å levere avkastning over flere år, med utgangspunkt i en rekke ulike økonomiske scenarier, med flere konkurransefordeler og solide regnskaper. Samtidig illustrerer de to eksemplene hvorfor vi er så opptatt av selskaper som vi mener er substansielt undervurderte. Men man skal ha de lange brillene på og ikke bare lete etter billige selskaper i forhold til fortjeneste eller bokført verdi, sier Gezelius.

image1bysy.png

SKAGEN Globals portefølje er satt sammen for å gi langsiktig meravkastning, uansett endringer i makro- og markedsforhold.

Tålmodighet lønner seg – bokstavelig talt

SKAGEN Global ligger ikke bare foran indeks hittil i år, også på 1, 3 og 5-års horisont ligger fondet foran. Dette harmonerer med den langsiktige investeringshorisonten vi anbefaler kundene våre. Hvilke selskaper som skal inngå i porteføljen besluttes på bakgrunn av grundige og konkrete analyser, og ikke makroøkonomiske gnisninger. Den gode avkastningen kan dermed tilskrives de utvalgte aksjene i porteføljen, og ikke så mye sektor-, markeds- eller valutafaktorer.

De beste bidragsyterne til avkastningen i år er Alphabet/Google, DSV og Nasdaq. For øyeblikket består porteføljen av 32 selskaper. Det har ikke kommet noen nye selskaper til i løpet av første halvår, men i tredje kvartal kjøpte forvalterne seg inn i J.P. Morgan, UPM og Munic Re. Du finner mer informasjon om disse selskapene i rapporten for tredje kvartal.

Porteføljen er spredd over åtte sektorer, for øyeblikket ingenting i energi, råvarer eller eiendom. Den største eksponeringen er mot IT og finans, hvor porteføljen er overvektet sammenlignet med indeks. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at selskapene kan ha inntjeningen sin fra andre sektorer, til tross for hvor de er plassert.

Porteføljen har også god geografisk spredning.

- Vi fokuserer mindre på hvor et selskap er notert og mer på underliggende inntektsstrømmer. Fra dette perspektivet er fondet svært internasjonalt: Vi anslår at rundt halvparten av inntektene kommer fra USA, og at resten grovt sett er delt mellom Europa (EMEA) og resten av verden, sier Knut Gezelius.

Kina er et godt eksempel, markedet som har prestert dårligst av alle de store i 2021. Her har SKAGEN Global ingen direkte investeringer, men attraktive eksponeringer mot kinesiske forbrukere i form av eksempelvis luksusvareprodusentene LVMH og Hermés.

Det er en estimert oppside på 36 prosent i porteføljen over en investeringshorisont på to år. Det er høyere enn porteføljens historiske gjennomsnitt. I forhold til sentrale verdsettelsesparametere ligger porteføljen godt an i forhold til indeks, med en avkastning og driftsmargin som er dobbelt så høy som referanseindeksen, men kun halvparten av gjelden[4].

Etter de fleste målestokker er SKAGEN Global godt plassert for å møte en rekke ulike scenarier. Til tross for at endring er det eneste som er sikkert for en investor, er vi sikre på at porteføljen fortsatt vil gi kundene avkastning på lang sikt

__

NB: Informasjonen er fra 31/09/2021 med mindre noe annet er angitt.

*I femårsperioden frem til 30/09/2021 har SKAGEN Global gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 16 prosent. MSCI All Country World Index har i samme periode gitt 15,3 prosent.

4 Median ROE 2021(e): Fund: 28% vs. Index 13%; Median EBIT margin 2021(e): Fund 33% vs. Index 13%; Median Net debt / EBITDA: Fund 0.7 vs. Index 1.3

Referanser

[1] Per 19/10/21
[2] 31/12/20 – 19/10/21 (kilde: Nike)
[3] 31/12/20 – 19/10/21 (kilde: ASML)
[4] Median ROE 2021(e): Fund: 28% vs. Index 13%; Median EBIT margin 2021(e): Fund 33% vs. Index 13%; Median Net debt / EBITDA: Fund 0.7 vs. Index 1.3

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up