Hopp til hovedinnholdet

Vi ønsker å hjelpe deg når du trenger det. Derfor er vi tilgjengelige på chat, e-post, Facebook og telefon 51 80 39 00 mellom klokken 8 og 16 mandag til fredag. 

Disse dagene stenger kundeservice klokken 16

  • Fredag før palmesøndag
  • Mandag og tirsdag i påskeuken
  • Onsdag før Kristi himmelfart
  • Fredag etter Kristi himmelfart
  • 30. april (hvis denne faller på en hverdag)
  • 23. desember (hvis denne faller på en hverdag)
  • Hverdager i romjulen.

Disse dagene stenger vi klokken 13

  • Onsdag før skjærtorsdag
  • 31. desember (hvis denne faller på en hverdag)

På dager med kortere åpningstid fastsetter vi kursene tidligere - her er tidene for kursfastsettelser i fondene

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.