Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Bærekraft i andre kvartal: Den vanskelige ærligheten

I en nylig rapport fra Edhec Business School hevder de at de har funnet tegn til at markedet for ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål) begynner å mettes, og kan bli offer for sin egen suksess. Det siste tiåret har ESG-aksjer gjort det bra, men mye av meravkastningen i 2020 kom som følge av multippelekspansjon (aksjekursen stiger uten at inntjeningen holder følge). Derfor er logikken at ved å kjøpe ESG nå er forventet avkastning lavere på kort sikt. Det er foreløpig ingen enighet om at ESG er en viktig faktor på linje med verdi, momentum o.l.

Les også: Bærekraftrapport for andre kvartal

Uansett bekymrer ikke dette SKAGEN i særlig grad. Som en aktiv eier er vår tilnærming å jobbe for endring i porteføljeselskapene, hvor vi ser behov for det. Selskaper som blir mer bærekraftige vil blomstre og kursen vil stige. Og faktum er at prisen betyr noe. ESG er ingen hellig gral som vil gi unormal avkastning til evig tid, men å hjelpe selskaper å forbedre seg (enten i form av finans eller bærekraft) vil alltid være relevant, både for langsiktig meravkastning og for å gjøre verden litt bedre.

Det å endre selskaper til det bedre er hardt arbeid. I andre kvartal har SKAGEN hatt dialog med en lang rekke selskaper. Det er tydelig at selskaper føler presset fra konkurrenter og kunder om å være så konkurransedyktige som mulig på bærekraft. Dette er oppløftende. Jeg liker å tro at dette innebærer en mer moden forretningsmodell som i større grad verdsetter hva verdiskaping handler om: penger og kapital er kun midler for å nå et mål, og ikke et mål i seg selv.

Små skritt - store endringer på sikt

Å være konkurransedyktig handler ikke bare om endring, de fleste positive endringer er knapt synlige eller merkbare, en god observasjon fra SKAGEN-venn Hans Rosling. Denne typen småendringer er vanskelige, lite glamorøse og ofte overskygget av støy rundt både endringene og negative resultater. Det krever kontinuerlig engasjement og oppfølging, og det krever kunnskap og kapasitet. Dette er et arbeide SKAGEN er glad for å kunne gjøre og har gjort det i snart 20 år.

Om mangfold

Et område hvor finansbransjen må endre seg er det som handler om mangfold og kjønnsbalanse – selv i Norge. Kvinner er underrepresentert i nøkkel- og lederstillinger. SKAGEN er derfor svært glade for å være blant de første til å signere det nylig lanserte Kvinner i finans charteret. Disse retningslinjene som har sitt utspring fra Storbritannia i 2016 har som mål å fremme en bedre kjønnsbalanse i finans, gjennom tydelige og målbare forpliktelser. I tillegg til å være det riktige å gjøre vil alle tiltak som bedrer mangfold i bransjen bedre både resultater og service til kundene.

Her finner du bærekraftrapporten for andre kvartal - god leselyst!

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up