Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter

Søren forvalter aksjefondet SKAGEN Vekst.

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Kontakt Søren Milo:

Telefon: 51 80 39 00

E-post: kundeservice@skagenfondene.no

Om Søren

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN i mai 2010 som porteføljeforvalter i SKAGEN Global
  • Hovedforvalter i SKAGEN Vekst i 2018
  • Porteføljeforvalter i BankInvest

Utdannelse

  • MSc in Finance fra Handelshøyskolen i København
  • Bachelor i Economics and Business Administration fra Handelshøyskolen i København

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up