Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter

Søren forvalter aksjefondet SKAGEN Vekst.

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN i mai 2010 som porteføljeforvalter i SKAGEN Global
  • Hovedforvalter i SKAGEN Vekst i 2018
  • Porteføljeforvalter i BankInvest

Utdannelse

  • MSc in Finance fra Handelshøyskolen i København
  • Bachelor i Economics and Business Administration fra Handelshøyskolen i København
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.