Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Bærekraftrapport 2020: Verdier for menneskets tidsalder

I den årlige bærekraftrapporten (på engelsk) ser administrerende direktør Tim Warrington nærmere på hvordan mennesket har endret verden. Disse endringene har ført til klimakrise, et alvorlig tap av biomangfold, forurensing og også den pågående pandemien, for å nevne noe. Vi har fortsatt virkemidler for å motvirke den negative utviklingen, det som gjenstår å se er viljen til å utvikle og ta dem i bruk.

SKAGENs hovedmål er fortsatt å bidra til kundenes finansielle sikkerhet på en måte som gjør verden bedre. Det forsøker vi å oppnå ved å gi deg god avkastning og rådgivning. Derfor er vi engasjerer vi oss aktivt i selskapene vi er investert i, i tråd med våre retningslinjer for bærekraft.

Aktivt eierskap

En sentral del av en aktiv forvalters jobb er å engasjere seg i porteføljeselskapene. Bærekraftspørsmål blir jevnlig diskutert. Vi økte vårt aktive engasjement i 2020, og ett av selskapene vi engasjerte oss i var Samsung Electronics. Etter vår mening var årsaken til den positive utviklingen ikke påtrykk fra investorer, men snarere investorsamarbeid og tillit. Som aktive, langsiktige aksjonærer er det vårt ansvar å samarbeide med selskapene vi investerer i, og ikke selektivt støtte i gode tider og ikke i dårlige.  

Bærekraft i fondene

Porteføljeforvalterne i SKAGEN er forpliktet til å engasjere seg aktivt i selskapene de eier, i tråd med retningslinjene for bærekraft. I denne rapporten forklarer de hvordan de jobber med ESG i sine fond, fortalt gjennom utvalgte selskaper.

Bærekraft i SKAGEN

2020 var året da vi satte handling bak beslutningen om å forbedre og fremskynde bærekraft i selskapet. En viktig milepæl var å tilslutte oss UNs Global Compact-prinsipper. Med det forplikter vi oss til å jobbe strategisk med ulike problemområder, og også kommunisere hvilke fremskritt vi gjør. Bærekraft i SKAGEN, altså alle bærekraftstiltak i selskapet, er nå en fast post i våre kvartalsvise- og årlige bærekraftrapporter. I tillegg har det fått et eget område på nettsidene våre. Vi fortsetter arbeidet innen våre tre spesielt utvalgte FNs bærekraftmål, nemlig nummer 5 Likestilling. Nummer 8 Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst og nummer 13 Bekjempe klimaendringene.

Du kan lese mer om dette og mye mer i bærekraftrapporten for 2020 (på engelsk).

God leselyst!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up