Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Bærekraftrapport 2020: Verdier for menneskets tidsalder

I den årlige bærekraftrapporten (på engelsk) ser administrerende direktør Tim Warrington nærmere på hvordan mennesket har endret verden. Disse endringene har ført til klimakrise, et alvorlig tap av biomangfold, forurensing og også den pågående pandemien, for å nevne noe. Vi har fortsatt virkemidler for å motvirke den negative utviklingen, det som gjenstår å se er viljen til å utvikle og ta dem i bruk.

SKAGENs hovedmål er fortsatt å bidra til kundenes finansielle sikkerhet på en måte som gjør verden bedre. Det forsøker vi å oppnå ved å gi deg god avkastning og rådgivning. Derfor er vi engasjerer vi oss aktivt i selskapene vi er investert i, i tråd med våre retningslinjer for bærekraft.

Aktivt eierskap

En sentral del av en aktiv forvalters jobb er å engasjere seg i porteføljeselskapene. Bærekraftspørsmål blir jevnlig diskutert. Vi økte vårt aktive engasjement i 2020, og ett av selskapene vi engasjerte oss i var Samsung Electronics. Etter vår mening var årsaken til den positive utviklingen ikke påtrykk fra investorer, men snarere investorsamarbeid og tillit. Som aktive, langsiktige aksjonærer er det vårt ansvar å samarbeide med selskapene vi investerer i, og ikke selektivt støtte i gode tider og ikke i dårlige.  

Bærekraft i fondene

Porteføljeforvalterne i SKAGEN er forpliktet til å engasjere seg aktivt i selskapene de eier, i tråd med retningslinjene for bærekraft. I denne rapporten forklarer de hvordan de jobber med ESG i sine fond, fortalt gjennom utvalgte selskaper.

Bærekraft i SKAGEN

2020 var året da vi satte handling bak beslutningen om å forbedre og fremskynde bærekraft i selskapet. En viktig milepæl var å tilslutte oss UNs Global Compact-prinsipper. Med det forplikter vi oss til å jobbe strategisk med ulike problemområder, og også kommunisere hvilke fremskritt vi gjør. Bærekraft i SKAGEN, altså alle bærekraftstiltak i selskapet, er nå en fast post i våre kvartalsvise- og årlige bærekraftrapporter. I tillegg har det fått et eget område på nettsidene våre. Vi fortsetter arbeidet innen våre tre spesielt utvalgte FNs bærekraftmål, nemlig nummer 5 Likestilling. Nummer 8 Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst og nummer 13 Bekjempe klimaendringene.

Du kan lese mer om dette og mye mer i bærekraftrapporten for 2020 (på engelsk).

God leselyst!

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up