Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN Select 30 passer for deg som ønsker høyere avkastning enn på en tradisjonell sparekonto, men som samtidig kan tåle at porteføljen kan svinge litt i verdi.

Kombinasjonen av 30 prosent aksjefond og 70 prosent rentefond gir en robust løsning som er rustet mot fall i aksjemarkedet. Din investeringshorisont bør være minst 2-3 år.

Siste rapport fra fondet:

Prøv Fondsguiden

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets sammenligningsindeks er SKAGEN Select 30 kombinert indeks. Det er en sammensatt indeks som består av 30 prosent aksjeindekser (bestående av 55 prosent MSCI AC World, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 prosent MSCI Emerging Markets og 5 prosent MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD) og 70 prosent renteindekser (bestående av 57 prosent ST4X og 43 prosent ST2X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
05.05.2017 36 mill. NOK 250,00 NOK NO0010786411
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 28.09.2018 - 86,91 % av den totale porteføljen

SKAGEN Høyrente

16,99 %

SKAGEN Avkastning

16,94 %

PGIM Global Corporate Bond Fund

7,64 %

SKAGEN Vekst

6,80 %

SKAGEN Kon-Tiki

5,42 %

SKAGEN Global

5,00 %

SKAGEN Focus

4,72 %

Se oversikt over alle investeringer

På rett sparekurs med SKAGEN Compass

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.