Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 30% aksjeindekser (bestående av 60% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM) og 70% renteindekser (bestående av 48,6% NORM123D3, 25,7% ST2X, 20,6% NORm2FRN, 5,1% ST5X). Frem til 01.07.20 hadde fondet ingen offisiell referanseindeks, kun en ikke-offisiell sammenligningsindeks basert på 30% aksjeindekser (bestående av 55% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM og 5% MSCI ACWI Real Estate IMI) og 70% renteindekser (bestående av 57% ST4X og 43% ST2X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
05.05.2017 196 mill. NOK 250,00 NOK 30% aksjeindekser (bestående av 60% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM) og 70% renteindekser (bestående av 48,6% NORM123D3, 25,7% ST2X, 20,6% NORM2FRN, 5,1% ST5X) NO0010786411
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Midhat Syed

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Hvilke fond er best for deg?

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.