Hopp til hovedinnholdet

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondet har ikke referanseindeks. For å gi en indikasjon på fondets relative avkastning har SKAGEN satt sammen en ikke-offisiell sammenligningsindeks: SKAGEN Select 30 kombinert indeks. Den består av 30 prosent aksjeindekser (bestående av 55 prosent MSCI AC World, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 prosent MSCI Emerging Markets og 5 prosent MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD) og 70 prosent renteindekser (bestående av 57 prosent ST4X og 43 prosent ST2X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
05.05.2017 176 mill. NOK 250,00 NOK NO0010786411
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Midhat Syed

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

På rett sparekurs med SKAGEN Compass

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.