Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

Bærekraftklassifisering

SKAGEN Select 30 passer for deg som ønsker høyere avkastning enn på en tradisjonell sparekonto, men som samtidig kan tåle at porteføljen kan svinge litt i verdi.

Kombinasjonen av 30 prosent aksjefond og 70 prosent rentefond gir en robust løsning som er rustet mot fall i aksjemarkedet. Din investeringshorisont bør være minst 2-3 år.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport fra fondet:

Prøv Fondsguiden
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fra 01.04.2023 er fondets referanseindeks en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser og 70 % renteindekser: 18 % MSCI All Country World Index, 6 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 6 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner), 34 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD. Fondet har tidligere hatt referanseindekser som ikke representerte fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Historisk avkastning for indeksene er derfor ikke tatt med. Fondet hadde ikke formell referanseindeks før 01.07.2020. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Trykk her for full informasjon om tidligere indekser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management. 

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
05.05.2017 361 mill. NOK 250,00 NOK sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser og 70 % renteindekser: 18 % MSCI All Country World Index, 6 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 6 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner), 34 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD NO0010786411
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 31.05.2024 - 91,92 % av den totale porteføljen

Storebrand Global Obligasjon 1-3

15,01 %

Holberg Likviditet

12,59 %

Storebrand Likviditet

5,91 %

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

5,07 %

Se oversikt over alle investeringer

Hvilke fond er best for deg?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up