Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN Select 100 passer for deg som ønsker en kombinasjon av ulike aksjefond med brede, globale mandater.

100 prosent aksjefond vil gi svingninger i takt med aksjemarkedet, men også ha høyest avkastningsmuligheter. Din investeringshorisont bør være minst 5 år.

Siste rapport for fondet:

Prøv Fondsguiden

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets sammenligningsindeks er SKAGEN Select 100 kombinert indeks. Det er en sammensatt indeks som består av 55 prosent MSCI AC World, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 prosent MSCI Emerging Markets og 5 prosent MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
23.03.2017 192 mill. NOK 250,00 NOK Not Benchmarked NO0010786445
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 31.05.2018 - 99,59 % av den totale porteføljen

SKAGEN Vekst

17,75 %

SKAGEN Global

16,96 %

SKAGEN Focus

16,75 %

SKAGEN Kon-Tiki

9,73 %

SKAGEN M2

8,04 %

Se oversikt over alle investeringer

På rett sparekurs med SKAGEN Compass

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.